ေႏြဦးပြဲေတာ္ထဲမွ ေတာရုိင္းဟင္းသီးဟင္းရြက္ စားရရန္ မလြယ္ဘူး

2020-04-17 15:06 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

418487_670x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ေႏြဦးပြဲေတာ္ထဲမွ ေတာရုိင္းဟင္းသီးဟင္းရြက္သည္ အသားထက္ ပုိေကာင္းပါသည္။ ႀကိဳက္စားသည့္ လူေတြအတြက္ ေႏြဦးပြဲေတာ္ထဲမွ အရသာသည္ ထမင္းစားစားပြဲေပၚမွ ရြက္ေမႊးသစ္ကတုိးသုပ္ ပန္းကန္တစ္လံုး၊ နယ္ခံၾကက္သားႏွင့္ ဝါးမွ်စ္ ျပဳတ္ ပန္းကန္တစ္လံုး၊ Mian Hao မုန႔္ ပန္းကန္တစ္လံုး စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤေတာရုိင္း ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၏ အရသာ ေကာင္းလွေသာ္လည္း စားလုိက္ရရန္ မလြယ္ပါဘူး။ လူတခ်ဳိ႕သည္ မနက္ေစာေစာ အိပ္ရာထၿပီး ညဥ့္နက္ခ်ိန္က်မွ အိပ္ရာဝင္၍ ထုိ႔ထက္မက ဆူးညွာင့္ခလုတ္မ်ားကုိ ပယ္ရွားပစ္ၿပီး ဒဏ္ရာ အထပ္ထပ္အလီလီရ ၿပီးမွ ဆြတ္ခူးလာသည္ ျဖစ္ပါသည္။

418488_670x670

ရြက္ေမႊးသစ္ကတုိးဆြတ္ခူးသည့္ ဟူမင္ဟြား

မနက္ေစာေစာ ကူမင္း အန္နင္ၿမိဳ႕ ခ်င္းလံုရပ္ကြက္ စံုေမေက်းရြာေကာ္မတီ က်က္ေပေရွာင္ရြာမွ ရြာသူ ဟူမင္ဟြားႏွင့္ ေယာက်ာ္း၊ သား၊ ေယာကၡမတုိ႔သည္ ကုိယ့္ ရြက္ေမႊးသစ္ကတုိးမ်ား စုိက္ထားသည့္ ေျမပင္ထဲသုိ႔ ေရာက္လာၿပီး ရြက္ေမႊးသစ္ကတုိး မ်ားကုိ ဆြတ္ခူး ခဲ့ပါသည္။ ပံုမွန္အခ်ိန္တြင္ ဤရြက္ေမႊးသစ္ကတုိး မ်ားသည္ ညေနတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ေစ်းကြက္တြင္ ေပၚေပါက္ ႏုိင္ပါသည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေလယာဥ္ျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ေနရာအသီးသီးသုိ႔ ေရာက္ရွိ ႏုိင္ပါသည္။

418489_670x670

ဟူမင္ဟြား၏ ရြက္ေမႊးသစ္ကတုိး စုိက္သည့္ ေျမျပင္သည္ ေက်းရြာေနာက္ပုိင္းမွ ေတာင္ေစာင္းေပၚတြင္ တည္ရွိ ေနပါသည္၊ ၂၀ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ စုိက္ပ်ဳိးျခင္းအားျဖင့္ အခုအထိ အေရအတြက္ အပင္ ၅၀၀ ေက်ာ္ ရွိပါၿပီ။ ရွင္သန္ခ်ိန္ ပုိရွည္သည့္ ရြက္ေမႊးသစ္ကတုိးပင္ ၆၊ ၇ မီတာ ျမင့္ပါသည္။ ဟူမင္ဟြားသည္ သစ္ပင္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ျမင့္တူေသာ ဝါးလံုးတစ္ေခ်ာင္းကုိင္၍ ေခါင္းေမာ့ၿပီး သစ္ပင္တစ္ပင္ပင္ ေပၚမွ ဆြတ္ႏုိင္သည့္ ရြက္ေမႊးသစ္ကတုိး မ်ားကုိ ရွာခဲ့ပါသည္။

418490_670x670

“အနီေရာင္က အႏုဆံုးျဖစ္ၿပီး အစိမ္းေရာင္ ျဖစ္သြားရင္ မဝါးႏုိင္ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ အလြန္ငယ္ရင္ မရပါဘူး၊ ထုိ႔ေနာက္ စည္းလုိ႔ မလြယ္ပါဘူး။” ဟု ဟူမင္ဟြားသည္ ေျပာျပ ခဲ့ပါသည္။

418491_670x670

ေခါင္းေမာ့ျခင္းသည္ ရံုးခန္းတြင္ ေရရွည္ထုိင္သည့္ ဉာဏရွင္ အလုပ္သမားဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ လည္ဆစ္ရုိး ေပါ႔ေပါ႔ေလ်ာ့ေလ်ာ့လုပ္ ေစသည့္ အျပဳအမူ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဟူမင္ဟြားႏွင့္ တူသည့္ ရြက္ေမႊးသစ္ကတုိး စုိက္သည့္ လယ္သမားမ်ား အတြက္ ေန႔တုိင္း ၁၀ နာရီၾကာ တူေသာ အျပဳအမူကုိ ထပ္၍လုပ္သည္မွာ လြယ္ကူေသာ အေရးကိစၥ တစ္ရပ္ မဟုတ္ပါဘူး။

418492_670x670

ရြက္ေမႊးသစ္ကတုိးသည္ ႏွစ္တုိင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္မွ ဧၿပီလ ဒုတိယဆယ္ရက္ပုိင္း သုိ႔မဟုတ္ တတိယဆယ္ရက္ပုိင္း အထိ အေညႇာက္ေပါက္ လ်က္ရွိသည္၊ ႏွစ္တုိင္း ဆြတ္ခူးခ်ိန္သည္ တစ္လခြဲမွ ႏွစ္လအထိ ၾကာရွည္ပါသည္။ ဤအခ်ိန္ကာလ အတြင္း သစ္ပင္တစ္ပင္ ေပၚတြင္ ၃ ႀကိမ္ ဆြတ္ခူး ႏုိင္ပါသည္။ ေစ်းေကာင္းသည့္ အခ်ိန္တြင္ တစ္ကီလုိဂရမ္၏ ဝယ္ေစ်းသည္ အယြမ္ ၆၀ ေရာက္ရွိ ႏုိင္ပါသည္။ ဤႏွစ္ ေစ်းအႀကီးဆံုးခ်ိန္ အယြမ္ ၄၀ သာ ေရာက္ရွိႏုိင္၍ အခုတေလာ ၁၀ ယြမ္ မေရာက္ႏုိင္ပါဘူး ဟု ဟူမင္ဟြားသည္ ေျပာျပ ခဲ့ပါသည္။

418493_670x670

က်က္ေပေရွာင္ရြာသည္ အန္နင္ၿမိဳ႕တြင္ ရြက္ေမႊးသစ္ကတုိး အမ်ားဆံုး စုိက္ပ်ဳိးသည့္ ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ ရြာသူရြာသား အိမ္ေထာင္ ၄၅ ခုစလံုးသည္ ရြက္ေမႊးသစ္ကတုိးပင္ စုိက္ပ်ဳိး၍ အက်ယ္အဝန္း အမုိ ၅၀၀မွ ၆၀၀ အထိ ရွိသည့္အျပင္ ပတ္လည္နားမွ ေက်းရြာ ႏွစ္ခု သံုးခုသည္ လုိက္ပါလာေအာင္ဆြဲ၍ အတူတူ စုိက္ပ်ဳိးၾကပါသည္။

421172_670x670

ဝါးမွ်စ္တူးသည့္ လီဝမ့္ယူ

ေႏြဦးမုိးခ်ဳန္း ၿပီးေနာက္ ဝါးမွ်စ္မ်ားသည္ ေပၚေပါက္၍ ယိရွီးၿမိဳ႕ ဟံုထာနယ္ေျမ ေပခ်မ္လမ္း တစီပန္ရြာ၏ လီဝမ့္ယူသည္ ဝါးေတာင္းႏွင့္ ဝါးမွ်စ္တူးသည့္ ကိရိယာကုိ ကုိင္၍ အလုပ္မ်ားသည့္ ရက္တစ္ရက္ စတင္ ခဲ့ပါသည္။

“ဝါးမွ်စ္သည္ ေျမက ထြက္ေပၚ ၿပီးေတာ့ ၃ ရက္ထဲမွာ တူးရမယ္၊ သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ ရင့္သြားၿပီး အရသာ မေကာင္းပါဘူး။ ” လီဝမ့္ယူသည္ ေျပာျပ ခဲ့ပါသည္။ အေတြ႕အၾကံဳ အရ သာမွန္အားျဖင့္ ၁၀ စင္တီမီတာေလာက္ ျမင့္သည့္ ဝါးမွ်စ္သည္ အႏုဆံုးျဖစ္၍ ၁၅ စင္တီမီတာ ေက်ာ္လြန္လွ်င္ စားလုိ႔မရပါ။

ဤႏွစ္ ဝါးမွ်စ္ထြက္ေပၚခ်ိန္ ပုိ၍ေနာက္က်သည္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ အထိ ဝါးမွ်စ္သည္ ေျမထဲမွ ထြက္ေပၚလာသည္ ရွိပါသည္၊ ခန႔္မွန္းခ်က္အရ ဧၿပီလတြင္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဝါးမွ်စ္ မ်ားလာ၍ ေမလကုန္အထိ ဝါးမွ်စ္ကုိ တူးရႏုိင္မည္။

418494_670x670

Parochetus communis ဆြတ္ခူးသည့္ ယန္လစ္

“ႏွစ္တုိင္း ေမလ ပထမအႀကိမ္ မုိးရြာၿပီးေတာ့ ေတာင္ေပၚကုိ Parochetus communis ဆြတ္ခူး သြားႏုိင္ပါတယ္။” ယန္လစ္သည္ ေျပာျပ ခဲ့ပါသည္။

ပင္းခြၽမ္းခရုိင္ က်ီးဇူစန္းၿမိဳ႕နယ္ စားေဇေက်းရြာေကာ္မတီ ေဟာ္ဘာရြာ ရြာသူယန္လစ္သည္ အသက္ ၂၀ ႏွစ္ မွစ၍ ႏွစ္တုိင္း ေမလမွ ဇြန္လအထိ က်ီးဇူေတာင္သုိ႔ Parochetus communis ဆြတ္ခူး သြား၍ အခုအထိ ၂၀ ႏွစ္ၾကာ ရွိပါသည္။

418497_670x670

Parochetus communis သည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ ၂၈၀၀ မီတာမွ ၃၀၀၀ မီတာ ေက်ာ္လြန္သည့္ က်ီးဇူေတာင္ က်င္းတင္ဘုရားေက်ာင္း ပတ္လည္နားမွ ေတာင္ေစာင္းေပၚ၌ စုေဝးပ်ံ႕ႏံွ႔ပါသည္။ Parochetus communis ႏွင့္ ၾကက္ဥေက်ာ္သည္လည္း က်ီးဇူေတာင္၌သာ ရွိသည့္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ အစားအစာ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

Parochetus communis ပြင့္ဖူးခ်ိန္သည္ မုိးရာသီလာသည့္ အခ်ိန္ အေပၚတြင္ အဓိက တည္မွီ လ်က္ရွိသည္။ မုိးရာသီ ေစာေစာ က်ေရာက္လာလွ်င္ ပန္းလည္း ေစာေစာ ပြင့္ဖူး လ်က္ရွိသည္။ ဇြန္လ ဒုတိယဆယ္ရက္ပုိင္း အထိ အဆက္မျပတ္ ဆြတ္ခူးႏုိင္ပါသည္၊ ဆြတ္ခူးခ်ိန္ ၁ လၾကာပါသည္။

418486_670x670

ေစ်းေရာင္းသည့္ လီေထာင္ဟြား

ခ်ဴက်င့္ၿမိဳ႕ ခ်ီလင္နယ္ေျမ ယိနင္လမ္း ေဆြဇုိက္ကြန္ျမဴနီတီ၏ ရြာသူ လီေထာင္ဟြားသည္ ခ်ဴက်င့္ေတာင္ပုိင္း ယန႔္ကံုးေထြေစ်းကြက္၌ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေရာင္းခ်ပါသည္၊ သူမသည္ ေရာင္းခ်သည့္ ေတာရုိင္း ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ပုိမုိျပည့္စံုပါသည္၊ ခ်ီလင္တုိးေတာင္မွ ဆြတ္ခူးလာသည့္ ၾကံၫြတ္၊ ေမႊးေသာ ျပည္ပန္းညိဳပန္း၊ စိမ္းဖတ္ႏုနယ္ေသာ ပုိးစာပန္း၊ အဝါေရာင္ျဖစ္ေသာ ခ်ယ္ရီေအပယ္ပန္း၊ ျဖဴေသာ Typha latifolia၊ ေတာရုိင္း ငါးညႇီေစာ္နံျမက္၊ နံနံပင္ စသည္တုိ႔ ရွိပါသည္။

418502_670x670

418503_670x670

“အဲဒီ ေတာရုိင္း ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကုိ စားလုိ႔ အရသာ ေကာင္းပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဆြတ္ခူးလာရင္ မလြယ္ပါဘူး။ ဆြတ္ခူးတဲ့ လူေတြရဲ႕ လက္၊ မ်က္ႏွာက ဒဏ္ရာရျခင္းက ေတြ႕ေနက်ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။”

418500_670x670

သူမသည္ ေျပာျပ ခဲ့ပါသည္။ ေႏြဦးသစ္စ ၿပီးေနာက္ သူမ၏ ေစ်းဆုိင္ေပၚမွ မ်ားျပားေသာ ေတာရုိင္း ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားမွာ ကုိယ့္လူမ်ားသည္ ဆြတ္ခူးျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊ သူမလည္း သံုးေလးငါးႀကိမ္ ဆြတ္ခူးသြားဖူးသည္။ အထူးသျဖင့္ သူမ၏ ေသြးေဝးဝမ္းကြဲအစ္မ တစ္ေယာက္သည္ အခုတေလာ ေန႔တုိင္း အိမ္ထဲမွ သက္ႀကီးရြယ္အုိကုိ ေရွ႕ေဆာင္ဦးစီး၍ ေတာင္ေပၚသုိ႔ ဆြတ္ခူးပါသည္။ ခ်ီလင္နယ္ေျမ ဇူးေက်း၊ စန္းေပါင္၊ ရွီးစန္း စသည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ Sophora viciifolia Hance၊ ဖန္းပင္၊ ပုိးစာပန္းတုိ႔ကုိ ဆြတ္ခူးသြားပါသည္၊ ေတာရုိင္းဟင္းသီးဟင္းရြက္ တစ္ခ်ဳိ႕သည္ ပုိမုိနည္းပါး၍ ကံစမ္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

418499_670x670

ေတာရုိင္းဟင္းသီးဟင္းရြက္ ဆြတ္ခူး ျပန္ၿပီးေနာက္ ဆားသိပ္ဝက္သား ႏုိ႔မဟုတ္ ဝက္ေပါင္ေျခာက္ႏွင့္ ေက်ာ္ျခင္း၊ လက္သုပ္၊ ၾကက္ဥႏွင့္ေက်ာ္ျခင္း စသည္တုိ႔သည္ ေတြ႕မ်ားေသာ အရသာေကာင္းမြန္ေသာ စားပံုစားနည္း ျဖစ္ပါသည္။ ခ်ဴက်င့္လူ၏ ေရခဲေသတၲာထဲတြင္ Mian Hao မုန႔္ သံုးေလးငါးလံုး လ်က္ရွိ၍ ေပါင္းျခင္း၊ ကင္ျခင္း လုပ္ၿပီးေနာက္ စားလုိ႔ရသည္။

418504_670x670

418505_670x670

418506_670x670

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္