တရုတ္ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈပညာရွင္ အဖြဲ႕သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာသြား

2020-04-08 14:43 Lancang-Mekong Party

untitled

ျမန္မာအစုိးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္အစုိးရမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ Covid-19 ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္း၌ သြားေရာက္ကူညီမည့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ဦးပါဝင္ေသာ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈပညာရွင္ အဖြဲ႕သည္ China Eastern Airlines မွ အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ထြက္ခြာသြားပါေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။

1

2

အဆုိပါ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ ပညာရွင္အဖြဲ႕သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရး ေကာ္မရွင္မွ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္မွ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ နက္႐ႈိင္းေသာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းနီးမႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္၍ ပညာရွင္အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ လွဴဒါန္းထားေသာ တရုတ္ယြမ္ေငြ ၄.၃၄ သန္း (ေဒၚလာ ၆.၁၄ သိန္း) တန္ဖုိးရွိ ေရာဂါ စစ္ေဆးစမ္းသပ္ေရး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ေဆးဘက္သံုး N95 ႏွာေခါင္းစည္း ၈၅၀၀ ခု၊ ေဆးဘက္သံုး တစ္ခါသံုး ႏွာေခါင္းစည္း ၆၀၀၀၀ ခု၊ PPE ကာကြယ္ေရးဝတ္စံု ၅၅၀၀ ႏွင့္ တရုတ္တုိင္းရင္းေဆးပါရွိေသာ ေဆးဝါးမ်ားကုိလည္း ပါဝင္သည္။

3

4

ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ ပညာရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာ (Yunnan Center for Disease Control and Prevention)၊ ကူမင္းေဆးတကၠသုိလ္ တြဲဘက္ေဆးရံု (အမွတ္ ၁)၊ ယူနန္ျပည္နယ္ တရုတ္တုိင္းရင္းေဆးရံုတုိ႔မွ ျဖစ္ၿပီး အသက္ရွဴျခင္း၊ ေရာဂါကူးစက္ျခင္း၊ ျပင္းထန္ေရာဂါကုသျခင္း၊ လူနာျပဳစုျခင္း၊ စစ္ေဆးစမ္းသပ္ျခင္း၊ တရုတ္တုိင္းရင္းေဆး စသည့္ နယ္ပယ္မွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္