ေႏြဦးပြဲေတာ္ ပန္းပြင့္ဖူး၍ ကူမင္းၿမိဳ႕ ပန္းကုိ ဓာတ္ပံုရုိက္ လႈပ္ရွားမႈ က်င္းပသည့္ ၂ ရက္အတြင္း လူအေယာက္ ၃ ေသာင္းေက်ာ္ ပါဝင္

2020-03-27 17:22 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

418572

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကူမင္းၿမိဳ႕ပါတီေကာ္မတီ ျပန္ၾကားေရးဝန္းႀကီးဌာန ဦးစီးက်င္းပၿပီး ကူမင္းသတင္းစာမီဒီယာလုပ္ငန္းအုပ္စု တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္သည့္ ကူမင္း ေကာင္းမြန္လွပေသာ ပန္းမ်ား ဓာတ္ပံုရုိက္ လႈပ္ရွားမႈကုိ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ Xuexi Qiangguo၊ Kunming Fabu၊ Zhangshang Chuncheng၊ Dou Yin၊ Weibo စသည့္ ဝရန္တာတုိ႔၌ အေထြေထြ စတင္ က်င္းပ၍ ၂ ရက္အတြင္း လူအေယာက္ ၃ ေသာင္းေက်ာ္ ဆြဲေဆာင္ၿပီး ဓာတ္ပံုရုိက္၍ မူရင္းဓာတ္ပံု၊ မူရင္းဗီဒီယုိတုိ တင္ျပၿပီးေနာက္ ထုတ္ဆင့္ ခဲ့ပါသည္။ ၂၅ ရက္ေန႔ ၁၈နာရီအထိ ထိခုိက္ႏုိင္စြမ္း အႀကီးဆံုးေသာ သံုးစြဲသူသည္ လူအေယာက္ ၆၀၀ နီးပါး ဆြဲေဆာင္ၿပီး လႈပ္ရွားမႈ ပါဝင္ပါၿပီ။

418574

ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား ပန္းဓာတ္ပံုရုိက္ျခင္း မ်ားမ်ားရွိသည့္ အေၾကာင္းရင္းသည္ ေဆြဦးရာသီထဲမွ ကူမင္းၿမိဳ႕ပန္းသည္ “ပန္းအဆက္မျပတ္ ပြင့္ဖူး၍ ရာသီေလးပါး ေဆြဦးပြဲေတာ္ကဲ့သုိ႔” ကဗ်ာစပ္ဝါက်ထက္ ပုိလွ၍ အလြန္စည္ကားပါသည္။

418578

ေလာင္ယူျမစ္ စုိစြတ္ေျမဥယ်ာဥ္မွ က်ဴးလစ္ပန္း၊ ထန္ဟြာ ဘုရားေက်ာင္းဥယ်ာဥ္မွ ပီအုိနီပန္း၊ ေက်ာင္းေယဥယ်ာဥ္မွ မက္မံုပန္း၊ ယူနန္တကၠသုိလ္မွ သရက္ထည္ပန္း၊ ယြန္ထံုးေတာင္ဥယ်ာဥ္မွ ခ်ယ္ရီပန္း၊ က်င္းတိန႔္ဥယ်ာဥ္မွ တရုတ္ဖေယာင္းပန္း၊ ထန္လန္ခြၽမ္းမွ မုန္ညင္းစိမ္းပန္း၊ ဝန႔္ရွီးခ်ံဳးမွ သစ္ေတာ္ပန္း၊ အန္နင္ပါးေက်းမွ ႏွင္းဆီပန္း စသည္တုိ႔၊ ပန္းရွိသည့္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ေႏြဦး႐ႈခင္း ေနရာအႏံွ႔ ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား ပန္းခ်စ္ျခင္း၊ ပန္းထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ပန္းခ်ီးက်ဴးျခင္း၊ ပန္းရြတ္ဆုိျခင္း၊ ပန္းဓာတ္ပံုရုိက္ျခင္း တုိ႔သည္လည္း အလုိအေလ်ာက္ လက္မလႊတ္ႏုိင္ေသာ ပန္းခ်စ္ေမတၲာ စုစည္းျဖစ္လာပါသည္။

418571

လႈပ္ရွားမႈ က်င္းပခ်ိန္ျဖင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားသည္ ပန္းအတြက္ အခ်စ္ႏွင့္ စိတ္အားထက္တန္မႈအား ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယုိတုိထဲသုိ႔ ထည့္သြင္း၍ ခြဲေဝပါသည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား အေယာက္ ၃ေသာင္းသည္ ပန္းကုိ ယွဥ္ပုိင္စြာ ဓာတ္ပံုရုိက္သည့္ စိတ္အားထက္တန္မႈမွာလည္း ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ကမၻာ့ေႏြဦးၿမိဳ႕ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းအရာသည္ အခ်ိန္အေလ်ာက္ အဆက္မျပတ္ ေပါမ်ားလာေန၍ ေကာင္းမြန္လွပေသာ ပန္းမ်ားသည္ လူေတြ၏ ၿမိဳ႕ျပဘဝထဲသုိ႔ တျဖည္းျဖည္းစိမ့္ေဝ ေနပါသည္ကုိ ျပသထားပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္