က်န႔္ေဆြ ဇီေထာင္ေျမထည္ ျပတုိက္ ဖြင့္လွစ္

2020-03-26 17:20 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) က်န႔္ေဆြ ဇီေထာင္ေျမထည္သည္ အခုတေလာ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ပါသည္။ ဤျပတုိက္သည္ က်န႔္ေဆြခရုိင္ ရွီးကြၽန္းဇီေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၌ တည္ရွိေန၍ (၃၃.၉)မုိ က်ယ္ဝန္း၍ အေဆာက္အအံု အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းမီတာ (၁.၃၇)ေသာင္းေက်ာ္ ရွိ၍ ႏွစ္ႏွစ္ခန႔္ၾကာ တည္ေဆာက္ၿပီးေျမာက္ ျဖစ္ပါသည္။ အေဆာက္အအံု၏ ဒီဇုိင္းသည္ လံုေယာင္ (kilns တစ္မ်ဳိး)ႏွင့္ က်န႔္ေဆြအိမ္ဝင္း၏ ထူးျခားခ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ခြဲျခားပါဝင္၍ အျပင္ဗန္း ျမင့္မားအားမာန္ျပည့္ၿဖိဳး၍ အတြင္း နက္႐ႈိင္းဆိတ္ျငိမ္ပါသည္။

က်န႔္ေဆြ ဇီေထာင္ေျမထည္ ျပတုိက္သည္ က်န႔္ေဆြ ဇီေထာင္ေျမထည္လုပ္ငန္း၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္၍ ယဥ္ေက်းမႈ ျဖန႔္ခ်ီျပသျခင္း၊ လက္ရာ စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္႐ႈစားျခင္း၊ အဆန္းထြင္ ယဥ္ေက်းမႈ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း ျပသေရာင္းခ်ျခင္း စသည့္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ား စုေဝး၍ ဇီေထာင္ေျမထည္ ျပတုိက္၊ ျဒပ္ဝတၳဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ အေထြေထြ ျပသျခင္းႏွင့္ က်န႔္ေဆြ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းခ်ျခင္း ျပခန္းႏွစ္ခန္း ေထာင္လုိက္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္၊ ျပတုိက္ စီစဥ္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ လူ႔အလႊာအသီးသီးသည္ မ်ားမ်ား ေထာက္ခံ၍ ေပးလွဴသည့္ လက္ရာ (၁၃၆)ခု(စံု) လက္ခံရရွိ၍ ျပသသည့္ လက္ရာမ်ား၏ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိ၍ ၎အနက္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ေရႊဆုရလက္ရာမ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား ဖလွယ္သည့္ လက္ရာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္