ယူနန္ ယြမ္က်န္းခရုိင္ထဲမွ ပန္းမ်ား၊ သစ္သီးမ်ား ေမႊးသည္

2020-03-25 14:33 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယြမ္က်န္း ဟာနီလူမ်ဳိး၊ ယီလူမ်ဳိး၊ တုိင္လူမ်ဳိးတုိ႔ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ခရုိင္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ယိရွီးၿမိဳ႕ ေတာင္ပုိင္းမွ ဟံုဟယ္ကူခ်ဳိင့္ဝွမ္းေဒသ၌ တည္ရွိေန၍ ယူနန္ ပန္း၊ သစ္သီးဥယ်ာဥ္ျခံ အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးပါသည္။ အခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေဒသခံသည္ ရာသီဥတု အားသာမႈကုိ အျပည့္အဝ အသံုးျပဳ၍ ထူးျခားခ်က္ရွိသည့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစ၍ တစ္ႏွစ္လံုး ရာသီေလးပါးထဲတြင္ ပန္းမ်ား၊ သစ္သီးမ်ား ရွိ၍ တစ္ျပည္လံုး ေနရာ အသီးသီးသုိ႔ အဆက္မျပတ္ ေရာင္းခ် လ်က္ရွိသည္။

138849927_15834788268671n

138849927_15834788269131n

138849927_15834788269481n

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္