သာယာေသာ ေႏြဦးတြင္ ပန္းေပါင္းစံုစြာ ပြင့္ဖူးလာ၍ ယူနန္ မဟာပထဝီေျမႀကီးေပၚ၌ ေရာင္စံုေသာ အဝတ္အစား ဝတ္ဆင္

2020-03-13 12:31 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

20200306A08_res15_attpic_brief

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ေႏြဦးမတ္လ၊ သာယာေသာ ေႏြဦးတြင္ ပန္းေပါင္းစံုစြာ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးလာ ၾကပါသည္။ ေလာ္ဖ်င္ စသည့္ ေနရာမ်ားမွ မုန္ညင္းစိမ္းပန္း မ်ားသည္ အစီအစဥ္ အလုိက္ ပြင့္ဖူးေန၍ ဝါဝင္းဝင္း ပါသည္။ ေက်ာင္းထံုး စသည့္ ေနရာမ်ားမွ မက္မန္းပန္းမ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္စြာ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးေန၍ ျဖဴေဖြးေဖြးပါသည္။ ခ်မ္းနင္ စသည့္ ေနရာမ်ားမွ ဇလပ္နီပန္းမ်ားသည္ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးေန၍ နီလြင္လြင္ပါသည္။ ေႏြဦးေလျပည္သည္ ညတြင္ ရုတ္တရက္ လာသည္လုိ အေရာင္အဆင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး အစံုစံုႏွင့္ ရႊန္းတင့္ေသာ ပန္းေပါင္းစံုစြာ ပြင့္ဖူးလာ ၾကပါသည္။ ယူနန္ မဟာပထဝီေျမႀကီးေပၚ၌ ေရာင္စံုေသာ အဝတ္အစား ဝတ္ဆင္ ထားပါသည္။

20200306A08_res11_attpic_brief

ခ်မ္းနင္ ထ်န္းထန္ေတာင္

မုိေပါင္းေသာင္းေက်ာ္ေသာ ဇလပ္နီပန္းမ်ားသည္ နီလြင္လြင္ေန

တစ္ႏွစ္မတ္လ ထပ္လာခ်ိန္ ခ်မ္းနင္ ထ်န္းထန္ေတာင္မွ မုိေပါင္းေသာင္းေက်ာ္ေသာ ဇလပ္နီပန္းမ်ားသည္ ခ်ိန္းထားသည့္ အခ်ိန္အလုိက္ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးေနပါသည္၊ မ်ားျပားေသာ ခရီးသည္တုိ႔သည္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမႈကုိ အားဂ်ာမိ ေသာေၾကာင့္ ထ်န္းထန္ေတာင္သုိ႔ ဝင္ေရာက္၍ ေအးေအးညႇင္းညႇင္း လန္းလန္းဆန္းဆန္း ျဖစ္ေသာ ေလထဲတြင္ ပန္း႐ႈစားၿပီး လည္ပတ္၍ သဘာဝေလာကႀကီး၏ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းလွသည္ကုိ ခံစားပါသည္။

လန္းဆန္းေဝဆာေသာ ထ်န္းထန္ေတာင္မွ ပန္းမ်ားထဲတြင္ ဆြဲေဆာင္အား အႀကီးဆံုးသည္ သလုိျမစ္ေဘးနားမွ မုိေပါင္းေသာင္းေက်ာ္ေသာ Albizzia julibrissin Durazz ျဖစ္ပါသည္။

ပန္း႐ႈစားလာသည့္ လူသည္ တျဖည္းျဖည္း မ်ားလာ၍ တစ္ေယာက္ေယာက္ တယ္လီဖုန္း ကုိင္ထားၿပီး လက္မလည္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းလွသည္ မဟုတ္တုံေလာ။ ကေလးေတြ အေပ်ာ္ဆံုးျဖစ္၍ သူတုိ႔သည္ သစ္ေတာထဲတြင္ အမီလုိက္သည္ သုိ႔မဟုတ္ က်ယ္ဝန္းေသာ ျမက္ခင္းျပင္ေပၚတြင္ ျမဴးထူးစြာ ကစားပါသည္။

20200306A08_res03_attpic_brief

ေဆြက်န္း ရန္က်င္း

မုိေပါင္းေသာင္းေက်ာ္ေသာ မက္မန္းပန္းမ်ားသည္ အစီအစဥ္ အလုိက္ ပြင့္ဖူးေန

၅ရက္သည္ တရုတ္သကၠရာဇ္ ပုိးမႊားစတင္ႏုိးထကာလ ျဖစ္ပါသည္၊ ယူနန္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း တည္ရွိေနသည့္ ေက်ာင္းထံုးၿမိဳ႕ ေဆြက်န္းခရုိင္၊ ရန္က်င္းခရုိင္တုိ႔မွ မက္မန္းပန္း မ်ားသည္ ေႏြဦးႀကိဳၿပီး ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးေန၍ ပန္းမ်ဳိးစံုစြာ ရႊန္းတင့္ေဝဆာၿပီး ေမႊးရနံ႔ ေနရာအႏံွ႔ လွ်ံထြက္ၿပီး ပ်ားႏွင့္ လိပ္ျပာမ်ား လြင့္ပ်ံၿပီး ပန္းေတာ ျဖစ္လာ၍ ႐ႈခင္း႐ႈကြက္မ်ားတြင္ ပန္းခ်ီအလွ ေဆးျခယ္သထားဘိ သကဲ့သုိ႔ တစ္ႏွစ္ထဲမွ ပန္း႐ႈစားေကာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ပါသည္။

အခုရက္မ်ားတြင္ က်င္ဆာျမစ္ေဘး၌ တည္ရွိေနသည့္ ေဆြက်န္းခရုိင္ ရွင္းထန္းၿမိဳ႕နယ္ စီလံုေက်းရြာ ထ်န္းေပါင္ေတာင္ေပၚမွ မက္မန္းပန္း အမုိ ၃ ေသာင္းသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္စြာ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးေန၍ ဆီးႏွင္းသကဲ့သုိ႔ သန႔္စင္ျဖဴေဖြးပါသည္။

20200306A08_res07_attpic_brief

ေတာေတာင္အႏံွ႔ ရွိသည့္ မက္မန္းပန္းအျပင္ ေရႊဝါေရာင္ျဖစ္ေသာ မုန္ညင္းစိမ္းပန္း၊ ပန္းေရာင္ျဖစ္ေသာ မက္မံုပန္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

ရန္က်င္းခရုိင္ က်ံဳးဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ အုိက္ထ်န္ကြန္ျမဴနီတီမွ အမုိ (၁.၄)ေထာင္ေက်ာ္ေသာ မက္မန္းပင္ဥယ်ာဥ္ ထဲ၌ သာယာေႏြးေထြးေသာ ေႏြဦးေလျပည္သည္ COVID-19 ပါလာေသာ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳျခင္း ကြယ္ေပ်ာက္သြား ေစပါသည္။ မက္မံုပန္း၊ မက္မန္းပန္း၊ မုန္ညင္းစိမ္းပန္း အတူတူ ပြင့္ဖူးေန၍ လူေတြလုိက္ၿပီး ေႏြဦးရာသီသုိ႔ ဝင္ေရာက္ ၾကပါသည္။

20200306A08_res27_attpic_brief

ေလာ္ဖ်င္ ဖုယြန္ ယူလံု

မုန္ညင္းစိမ္းပန္းမ်ား ပြင့္ဖူးေန၍ လွပသည့္အရာမ်ား မ်ားျပားလွ

ေဖေဖၚဝါရီလကုန္တြင္ ရာသီဥတု ေႏြးေထြးလာ၍ ေလာ္ဖ်င္ခရုိင္မွ မုိးေပါင္းသန္းေက်ာ္ ေသာ မုန္ညင္းစိမ္းပန္းမ်ားသည္ အစီအစဥ္ အလုိက္ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးၿပီး ပန္းမ်ားပြင့္ဖူးခ်ိန္ ႀကိဳလာၿပီး ပန္း႐ႈစား ေကာင္းေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရႊဝါေရာင္ျဖစ္ၿပီး ေမႊးရနံ႔ ေနရာအႏံွ႔ လွ်ံထြက္သည့္ မုန္ညင္းစိမ္းပန္းမ်ားသည္ စိန္းလန္းေသာေတာင္၊ ေခ်ာင္ေရ၊ လွပေသာ အရပ္သားေနအိမ္၊ လယ္ယာထဲမွ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ လူေတြႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေပၚလြင္ထင္ရွားလာေအာင္ ကူပင့္ေပး၍ အႏွစ္သာရႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ႐ႈခင္းပန္းခ်ီကား တစ္ခ်ပ္ခ်ပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ အခုတေလာ၊ ေလာ္ဖ်င္၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဘက္စံု ျပန္လည္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ပါၿပီ။

20200306A08_res23_attpic_brief

အခု ဖုယြန္ခရုိင္ စီဘားလ်ံစန္းၿမိဳ႕နယ္ ရူဝမ္းေက်းရြာ၊ ဟြာဘိေက်းရြာ၊ ဟြန္နီဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဝူလက္ေက်းရြာႏွင့္ ကူကန္ၿမိဳ႕နယ္ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေဒသမ်ားမွ ေတာေတာင္ လယ္ခင္း တြင္ ေတာရုိင္းပန္းမ်ားသည္ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးေန၍ အလြန္လွပပါသည္။ ပန္း႐ႈစားသည့္ အျပင္ အရသာေကာင္းေသာ အစားအစာ စားႏုိင္ပါသည္။

20200306A08_res19_attpic_brief

ယူလံုထုိက္က်ီ၏ ေလးဘက္ေလးတန္းတြင္ ေတာေတာင္ဝုိင္းဝန္ၿပီး မုိးရြာၿပီးေနာက္ ေနထြက္ခ်ိန္တြင္ ေလသည္ ေအးညႇင္းလန္းဆန္းလွ၍ မုန္ညင္းစိမ္းပန္းမ်ားသည္ အလြန္လွပၿပီး လူမ်ားမ်ား ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ေလ သဘာဝ ထုိက္က်ီေပၚမွ ေကာင္းကင္ထဲတြင္ သက္တံ့လည္း ေပါက္ႏုိင္ပါသည္၊ သက္တံ့၊ ျမဴခုိးျမဴႏွင္း၊ မုန္ညင္းစိမ္းပန္းႏွင့္ ေနာက္ေက်ာဘက္မွ ေတာေတာင္ႏွင့္ တေပါင္းတစ္စည္းတည္း ျဖစ္လာ၍ ေတြ႕ခဲ့သည့္ ႐ႈခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပန္းပြင့္ခ်ိန္ တစ္ခုလံုးသည္ တစ္လေက်ာ္ ၾကာရွည္ပါသည္။

20200306A08_res31_attpic_brief

အန္းနင္ ထန္လန္ခြၽန္း၊ တလီ ပင္ခြၽန္းခရုိင္မွ ဆင္ေျခဖုံးရပ္ကြက္ စသည့္ေနရာမ်ားမွ မုန္ညင္းစိမ္းပန္း မ်ားသည္ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးေနပါသည္။ ၾကည့္၍ ေကာင္းပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္