ေတာရုိင္းပန္းမ်ား ေတာေတာင္ေရေျမၾကား၌ ပြင့္ဖူးေန

2020-03-06 14:48 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

381384_670x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ေတာရုိင္းပန္းသည္ ေႏြဦးရာသီႏွင့္ ခ်စ္ခင္ယုယမႈကုိ တစ္ႀကိမ္မွ မလုယူ၍ ေတာေတာင္ ထဲတြင္ တစ္ပင္တည္း ျငိမ္ျငိမ္သက္သက္ ပြင့္ဖူး လ်က္ရွိပါသည္၊ အပူအေအး မရွိၿပီး ကာလ မသိပါႏွင့္။ ငါတုိ႔သည္ လမ္းေလွ်ာက္ သုိ႔မဟုတ္ ကားေမာင္းခ်ိန္တြင္ တစ္ခါတစ္ေလ ရပ္စဲၿပီး ေလလာအရပ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာမူၿပီး ပ်ံသြားပ်ံလာသည့္ တိမ္မ်ားကုိ ၾကည့္ပါသည္၊ ထုိ႔ေနာက္၊ ဤနာမည္ မသိသည့္ ေတာရုိင္းပန္းမ်ားကုိ ၾကည့္ပါသည္။

381386_670x670

ေတာေတာင္ထဲမွ လာသည့္ ေတာရုိင္းပန္းမ်ားသည္ ကုိယ္တုိင္ ေျပာျပျခင္း

ေကာင္းကင္ထဲက ၾကယ္မ်ားက စကားမေျပာဘူး၊ ေျမေပၚက မ်က္စိ ေပကလပ္ ေပကလပ္လုပ္ပါတယ္။ ငါက မ်က္စိမွိတ္တုတ္တဲ့ ပန္း ျဖစ္ပါတယ္။

မုိးေရလာရင္ ငါက ေတာင္ေစာင္းမွ ျမစ္ခ်ဳိင့္ဝွမ္း၊ ေခ်ာင္းေရ အနားကုိ ေျပးသြားတယ္၊ တစ္ခါတစ္ေလ သစ္ပင္ႀကီးနဲ႔ အတူတူ ႀကီးျပင္း လာပါတယ္။

ငါ႔ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ အရမ္း မ်ားတယ္၊ ပင္ရင္ နာမည္မေခၚႏုိင္တဲ့ ပန္းလဲ မ်ားမ်ားရွိပါတယ္။ မင္းက ငါ႔အတြက္ အမည္တစ္ခုေပးရင္ ငါ႔ ေတာရုိင္းပန္း ေခၚပါ။

ထြန္းလင္းေတာက္ပတဲ့ ရႊင္ျပံဳမႈ ရွိတယ္၊ တစ္ခါမွ မဝမ္းနည္းပါဘူး။ ငါက ၾကံ့ခုိင္ၿပီး ခံႏုိင္ရည္ရွိတဲ့ ခံယူခ်က္ ရွိတယ္၊ မုိးေလ ဘာလဲ မသိပါဘူး။

သာမန္အခ်ိန္၊ မင္းက ေခါင္းငံု႔ရင္ ငါကုိ ျမင္ရႏုိင္ပါတယ္။ ထုိအခါ မင္းကုိ ငါကလဲ ျမင္ရတာေပါ႔။

381389_670x670

381390_670x670

381391_670x670

381392_670x670

381395_670x670

381399_670x670

381400_670x670

381401_670x670

381402_670x670

381406_670x670

381409_670x670

381411_670x670

381412_670x670

381413_670x670

381414_670x670

381415_670x670

381416_670x670

381417_670x670

381418_670x670

381420_670x670

381421_670x670

381424_670x670

381425_670x670

381426_670x670

381427_670x670

381429_670x670

381430_670x670

381431_670x670

381434_670x670

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္