ကူမင္းေလာင္က်ိန္း တရုတ္ႏွစ္သစ္ပြဲေတာ္ ပြဲေစ်း ဖြင့္ၿပီး ႏွစ္သစ္ပြဲေတာ္အေျခအေနမ်ဳိး ထူတပ္

2020-01-11 11:46 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ကူမင္းေလာင္က်ိန္း တရုတ္ႏွစ္သစ္ပြဲေတာ္ ပြဲေစ်း ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ရက္တြင္ ယူေရႊဥယ်ာဥ္ က်င္းပၿပီး (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ကူမင္း ဇင္ေယာ္ ယဥ္ေက်းမႈပြဲ သက္ဆုိင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူးမဂၤလာပန္းခ်ီကား ဖန္တီးၿပိဳင္ပြဲမွ ေကာင္းမြန္ေသာ ပန္းခ်ီကားမ်ားကုိ ျပသ တရုတ္ႏွစ္သစ္ပြဲေစ်း ႏွင့္ ရုိးရာ ႏွစ္သစ္ကူးမဂၤလာပန္းခ်ီကား ေပါင္းစပ္ၿပီး တရုတ္ႏွစ္သစ္ပြဲေတာ္ အေျခအေနမ်ဳိးမ်ား ထူထပ္သည္။

b812c8fcc3cec3fd13f5b8167c3edc39859427c2

တရုတ္ႏွစ္သစ္ပြဲေစ်းဖြင့္လွစ္ၿပီး ေပ်ာ္စရာေကာင္း

၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ပြဲေစ်းကုိ ၂၀၂၀ျပည္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၇ရက္မွ ေဖဖဝါရီလ၉ရက္အထိ ကူမင္းေလာင္က်ိန္းအတြင္းတြင္ က်င္းပသည္။ ယြန္ေသာက္ပန္းေစ်း၊ ျပည္သူလူထု၏ ဓေလ့ထံုးစံ ေစ်းလမ္း၊ အစားအစာေစ်းမ်ား ရွိၿပီး ကူမင္း ႏွစ္သစ္ပြဲေတာ္ အေျခအေနမ်ဳိး ခံစားႏုိင္သည္။

b8389b504fc2d562084dac734fa798e977c66c27

ယြန္ေသာက္ပန္းေစ်း

ယြန္ေသာက္ပန္းေစ်းကုိ ဇန္နဝါရီလ ၇ရက္မွ ေဖဖဝါရီလ၉ရက္အထိ က်င္းပၿပီး ပန္းမန္႐ႈစားျခင္း၊ ပန္းမန္မ်ား ဝယ္ယူျခင္းအားျဖင့္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ပြဲ အေရာင္ကုိ ထည့္တြင္းသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ ပန္းမန္မ်ားျဖင့္ ယြန္ေသာက္လမ္းကုိ ဆင္ယင္မြမ္းမံၿပီး ယြန္ေသာက္ေစ်းတြင္ တရုတ္ဖေယာင္းပန္း၊ ႏွင္းဆီပန္း၊ ဇလပ္နီပန္း၊ ပီအုိနီပန္း စသည့္ ယူနန္ကုန္းျပင္ျမင့္ ထူးျခားခ်က္ ပါရွိေသာပန္းမန္မ်ားကုိျပသေရာင္းခ်ကာ ယူနန္ျပည္နယ္၏ "ရုက ဘုရင့္ႏုိင္ငံ"ဘြဲ႕ထူးကုိ ျပည္စံုစြာ ျပသၿပီး ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတုိ႔ ခ်မ္းသာမႈ ခံစားခ်က္ကုိ တုိးျမႇင့္သည္။

a9d3fd1f4134970a4653b7d1307cd9cea6865d6c

ျပည္သူလူထု၏ ဓေလ့ထံုးစံ ႏွစ္သစ္ပြဲဆုိင္ရာ ကုန္ေစ်း

တရုတ္ႏွစ္သစ္ပြဲေတာ္ကူျခင္း၊ ႏွစ္သစ္ဆုိင္ရာ ကုန္ပစည္းမ်ား ဝယ္ယူၿပီး ကူမင္းၿမိဳ႕ေဟာင္း ရုိးရာတရုတ္ႏွစ္သစ္ပြဲေတာ္ အေျခအေနမ်ဳိး ရွာေဖြသည္။ ျပည္သူလူထု၏ ဓေလ့ထံုးစံ ႏွစ္သစ္ပြဲဆုိင္ရာ ကုန္ေစ်းကုိ ဇန္နဝါရီလ ၇ရက္မွ ေဖဖဝါရီလ၉ရက္အထိ က်င္းပၿပီး အစားအစာ၊ အႏုပညာပစည္း၊ လက္မႈအႏုပညာပစည္း၊ အိမ္သံုးပစည္းမ်ားကုိ ျပသေရာင္းခ်ၿပီး အႏုပညာ ျပသမႈ၊ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈ ျပသမႈ စသည္တုိ႔ ျပသကာ စည္ကားလွပတ္ေသာ ေလာင္က်ိန္း ပြဲေစ်းကုိ ခံစားသည္။

7aec54e736d12f2e89310204fe74dd64843568de

အစားအစာေစ်း

ျပသမႈ ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ အစားအစာျမည္းစားျခင္း ေလာင္က်ိန္း ယဥ္ေက်းမႈ ခံစားၿပီး ျပေနရာကုိ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ရက္မွ ၂၃ရက္အထိ စမ္မင္လမ္းတြင္ စီစဥ္ၿပီး ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာ ႏွင့္ အတတ္ပညာကုိ ျပသမည္။

0eb30f2442a7d933e3eec1b30bfdd91571f001e3

၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူးမဂၤလာပန္းခ်ီကား ျပသ

(၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ကူမင္း ဇင္ေယာ္ ယဥ္ေက်းမႈပြဲ သက္ဆုိင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူးမဂၤလာပန္းခ်ီကား ဖန္းတီးၿပိဳင္ပြဲမွ ေကာင္းမါန္းေသာ ပန္းခ်ီကားမ်ားကုိ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားအား ျပသေပးသည္။

ေႏြဦးေတာ္ႏွစ္ခ်ဳိး စပ္စာတန္း၊ ႏွစ္သစ္ကူးမဂၤလာပန္းခ်ီကား ကပ္ထားျခင္းသည္ တရုတ္ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔၏ ရုိးရာဓေလ့ ျဖစ္ၿပီး ထူးျခားေသာ ႏွစ္သစ္ကူးမဂၤလာပန္းခ်ီကားမ်ား ၾကည့္ ဝယ္ခ်င္သည္ဟု ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား သမားေတာ္ ဝမ္ ေျပာသည္။

09fa513d269759eedef8f67c174d4b106c22df1e

သူသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကူမင္း ေလာင္က်ိန္း ေရာက္သည္ ျဖစ္သည္၊ လမ္းလည္း သာယာလွသည္ အေဆာက္အအံုလည္း လွသည္ တရုတ္လကဏ ရွိသည္။ တုိ႔ျပင္ သူသည္ ပထမအႀကိမ္ တရုတ္တြင္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ပြဲေတာ္ ကူသည္ျဖစ္သည္ တရုတ္ ႏွစ္သစ္ကူးမဂၤလာပန္းခ်ီကားမ်ားအတြက္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္း အနက္အဓိပာယ္ မသိေသာ္လည္း ထူထပ္သည့္ ပဲြေတာ္ အေျခအေနမ်ဳိး ခံစားသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံ ပညာေတာ္သင္ ဆန္းဖူေျပာျပသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္