"ပုိးလမ္းမႀကီး ေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရး" ျမန္မာ့ ေမြးရာပါကေလး ႏွလံုးေရာဂါ ေဝဒနာရွင္တုိ႔ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ၿပီး အခမဲ့ခြဲစိတ္ကုသ

2019-12-09 11:12 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

微信图片_20191210111708

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  "ပုိးလမ္းမႀကီး ေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရး" ေမြးရာပါကေလး ႏွလံုးေရာဂါ ေဝဒနာရွင္တုိ႔အား ကူညီကယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈ အခဲမဲ့ ခြဲစိတ္ကုသေသာ တတိယ အသုတ္မွ ျမန္မာ့ ေဝဒနာရွင္ (၈)ေယာက္သည္ ဒီဇင္ဘာ ၄ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ ဖူဝုိင္းႏွလံုးေသြးေၾကား ေရာဂါ ေဆးရံု(ေအာက္တြင္ ယူနန္ ဖူဝုိင္းေဆးရံုဟု ေခၚသည္) တြင္ ခြဲစိတ္ကုသမည္။

ယူနန္ ဖူဝုိင္းေဆးရံုတြင္ ခြဲစိတ္ကုသေသာ ျမန္မာ့ ေဒသနာရွင္ (၁၅)ေယာက္သည္ တရုတ္ပရိဟိသတ္ အသင္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ ယူနန္ ဖူဝုိင္းေဆးရံုမွ ပါရဂူအဖြဲ႕ ျမန္မာရန္ကင္းကေလးေဆးရံုးတြင္ ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးၿပီးမွ ေရြးခ်ယ္သည္ ျဖစ္ၿပီး နက္တြင္ အေျခအေန ဆုိးဝါးေသာ ေဝဒနာရွင္တုိ႔အတြက္ ခြဲစိတ္ကုသသည့္ စီမံကိန္းကုိ စီစဥ္ထားသည္။

အႀကိမ္ ခြဲစိတ္ကုသေသာ ေမြးရာပါကေလး ႏွလံုးေရာဂါ ေဝဒနာရွင္ (၈)ေယာက္ထဲတြင္ အႀကီးဆံုး (၁၂)ႏွစ္ ရွိၿပီး အငယ္ဆံုး (၁၃)လ ရွိသည္ဟု ျမန္မာ ရန္ကုန္ ရန္ကင္း ကေလးေဆးရံုမုႈး ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေမြးရာပါ ႏွလံုးေရာဂါကုိ ခြဲစိတ္ကုသသည့္ နည္းပညာ ရွိ္ ေသာ္လည္း တန္းစီးသည့္အခ်ိန္ ၾကာၿပီး အခါအခြင့္ရွိၿပီး ယူနန္ဖူဝုိင္းေဆးရံုးတြင္ ခြဲစိတ္ကုသႏုိင္သျဖင့္ အားလံုး စိတ္ဝမ္းသာသည္ဟု သူမေျပာျပသည္။

微信图片_20191210111712

"မိသားစုဟာ ျပည္ပသုိ႔ ခြဲစိတ္ကုသတဲ့ အသံုးစရိတ္ကုိ တာဝန္မခံႏုိင္ တရုတ္ ကမ္းလွမ္းတဲ့ အခါအခြင့္အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။" ေအးျမေဒၚဇားသည္ ျမန္မာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွ လာၿပီး ေခါင္းရြက္ဗ်ပ္ထုိးေစ်းသည္ ျဖစ္ ကေလးႏွင့္ တရုတ္သုိ႔ ေရာက္ၿပီး ခြဲစိတ္ကုသႏုိင္ရန္အတြက္ အရမ္းဝမ္းသာေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

"ပုိးလမ္းမႀကီး ေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရး" ေမြးရာပါကေလး ႏွလံုးေရာဂါ ေဝဒနာရွင္တုိ႔အား ကူညီကယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိ ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွစ စတင္ၿပီးေနာက္ အသုတ္(၂)သုတ္ ျမန္မာ့ ေစသနာရွင္ယ(၂၈)ေယာက္အား ေအာင္ျမင္စြာ ခြဲစိတ္ကုသ ျမန္မာ အတုိင္းပင္ခံ ပဂလ္၏ ျမင့္မားေသာ ခ်ီးျမင့္ခံရခဲ့သည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္