ယဥ္ေက်းမႈ နယ္စပ္မိတ္စည္းေၾကာင္းမရွိ ၂၀၁၉ခ်င္းမုိင္-တရုတ္၊ထုိင္း မန္ခ်ဴအမ်ဳိးသမီးဂါဝန္ရွည္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ပြဲၿပီးဆံုး

2019-12-06 14:10 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

00301252482_b15fbf5e

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ခ်င္းမုိင္-တရုတ္၊ထုိင္း မန္ခ်ဴအမ်ဳိးသမီးဂါဝန္ရွည္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္လႈပ္ရွားမႈကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅ရက္မွ ၂၉ရက္ေန႔အထိ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။ အႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈကုိ (၃)လၾကာ စီစဥ္ၿပီး တရုတ္ကူမင္း ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္မွ မန္ခ်ဴအမ်ဳိးသမီးဂါဝန္ရွည္ စိတ္၀င္စားသူ အေယာက္(၃၀)ေက်ာ္သည္ ဖလွယ္ပြဲ ပါ၀င္ တရုတ္ မန္ခ်ဴအမ်ဳိးသမီးဂါဝန္ရွည္၏ အလွ ႏွင့္ လွပတ္သပ္ရပ္မႈကုိ ျပသခဲ့သည္။

00301252483_8ab801b3

တရုတ္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး ေတာင္ႏွင့္ခ်ီႏွစ္ ရွိၿပီး ေခတ္သစ္တြင္ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" အတူတူ တည္ေထာင္ တရုတ္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔အၾကား ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရးသည္ အဆက္ဆက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံမွ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔၏ အက်ဳိး ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ မခြဲႏုိင္ပါ။ ေဒသဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ဗဟုိခ်က္မၿမိဳ႕၏ ရုိးရုိး ကူမင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား အေနျဖင့္ တရုတ္၊ထုိင္း အၾကား၊ ကူမင္း၊ ခ်င္းမုိင္ အၾကာင္းတြင္ ယဥ္ေက်းမႈျဖင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ပုိမ်ားေသာ အလွကုိ ကမ္းလွမ္းသည္။ "တရုတ္၊ထုိင္း ညီအစ္ကုိ ရင္းခ်ာ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသက္ရာေက်ာ္ရွည္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းေစသည္။"

00301252495_e9edaa7c

00301252486_3ba1fb78

ယဥ္ေက်းမႈသည္ နယ္စပ္မိတ္စည္းေၾကာင္း မရွိၿပီး မန္ခ်ဴအမ်ဳိးသမီးဂါဝန္ရွည္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္လႈပ္ရွားမႈ ပါ၀င္ေသာ လူတစ္ေယာက္လွ်င္ ကူမင္းၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသမီး လုပ္ငန္း စတင္တည္ေထာင္ျခင္း ႏွင့္ ဖန္တီးျခင္း စံျပ စင္တာ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဖလွယ္ဂုတ္ထူးဘြဲ႕ထူး ရရွိခဲ့သည္။ အႀကိမ္လႈပ္ရွားမႈအားျဖင့္ မန္ခ်ဴအမ်ဳိးသမီးဂါဝန္ရွည္ျဖင့္ အ၀င္ဝအျဖစ္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ဒုတိယႀကီးဆံုး ၿမိဳ႕ ခ်င္းမုိင္ႏွင့္ ခ်စ္ခင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ ဖြဲ႕ၿပီး တရုတ္၊ ထုိင္းတုိ႔ အၾကား ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္းအတြက္ လုပ္သားျပည္သူမ်ားအၾကား၏ အကူအညီ ကမ္းလွမ္းေပးသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္