ႏုိင္ငံျခားသား (၁၄)ေယာက္သည္ ေဆြ႕ဟူေရကန္ဥယ်ဥ္တြင္ ႏႈတ္ခန္းနီ ဇင္ေယာ္ကုိ ေမြးျမဴျခင္း ႏွင့္ ႐ႈစားျခင္းလုပ္

2019-12-02 17:47 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) Kunming Information Hub ဆဌမအႀကိမ္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ယူနန္ ႏွင့္ ကူမင္း ၾကည့္႐ႈျခင္း လႈပ္ရွားမႈ " ႏႈတ္ခန္းနီ ဇင္ေယာ္မ်ား ကူမင္းၿမိဳ႕ ေတြ႕ျခင္း" ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္ေန႔တြင္ ေဆြ႕ဟူေရကန္ဥယ်ဥ္ က်င္းပခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ၊ ပါကစတန္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံျခားသား (၁၄)ေယာက္သည္ ရုိက္ကြက္ျဖင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ေဆာင္းရာသီ အလွကုိ ရွာေဖြေတြမိၿပီး ကူမင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတုိ႔ ႏွင့္ ႏႈတ္ခန္းနီ ဇင္ေယာ္၏ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ သတ္မွတ္ထားသည္။ ကူမင္း ဓါတ္ပံုဆရာမ်ား အသင္းမွ ဓါတ္ပံုဆရာ (၃)ေယာက္ကုိ ဖိတ္ေခၚၿပီး ႏုိင္ငံျခားသားတုိ႔ႏွင့္ ဓါတ္ပံုရုိက္ျခင္း အတတ္ပညာ တတ္ေျမာက္မႈ ကုိ ဖလွယ္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ေဆာင္းရာသီ အလွကုိ အတူတူ ဓါတ္ပံုရုိက္သည္။

267538_670x670

" ႏႈတ္ခန္းနီ ဇင္ေယာ္က ေရေပၚမွာ ပ်ံဝဲၿပီး လူတုိ႔က ကမ္းရုိးတန္းအနားမွာ ႏႈတ္ခန္းနီ ဇင္ေယာ္ကုိ ေမြးျမဴၿပီး အရမ္းလွတဲ့ ပန္းခ်ီကား မ်က္ႏွာျပင္ တစ္ေစာင္ျဖစ္တယ္။" ပါကစတန္မွ လာေရာက္ေသာ Nazer Manzoor သည္ ပထမအႀကိမ္ ေဆြ႕ဟူေရကန္ ဥယ်ဥ္တြင္ ႏႈတ္ခန္းနီ ဇင္ေယာ္ကုိ ၾကည့္႐ႈၿပီး သူသည္ ညာဘက္လက္ ေပါင္မုန႔္ ကုိင္ၿပီး ႏႈတ္ခန္းနီ ဇင္ေယာ္မ်ားကုိ စိတ္ရွည္စြာ ေစာင့္သည္။

သုိ႔ေသာ္ Zunaeedသည္ Nazer Manzoorႏွင့္ မတူပါ။ "ကြၽန္ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ ႏႈတ္ခန္းနီ ဇင္ေယာ္ ရွိတယ္ ကူမင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတုိ႔နဲ႔ သလုိ ႏႈတ္ခန္းနီ ဇင္ေယာ္မ်ားကုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မယ္။" Zunaeedသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွမွလာေရာက္ၿပီး အသက္ ႏွစ္(၂၀)ေက်ာ္ ရွိ သူ႔ႏုိင္ငံ ေဆာင္းရာသီတြင္ ႏႈတ္ခန္းနီ ဇင္ေယာ္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕လာသည္။

267542_670x670

ႏႈတ္ခန္းနီ ဇင္ေယာ္ ေမြးျမဴျခင္း ႏွင့္ ၾကည့္႐ႈျခင္း လုပ္သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံျခားသားတုိ႔သည္ ဖုန္း ႏွင့္ ကင္မရာျဖင့္ ႏႈတ္ခန္းနီ ဇင္ေယာ္ကုိ ဓါတ္ပံုရုိက္သည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕ ဓါတ္ပံုဆရာမ်ား အသင္းမွ ဝမ္က်ိန႔္ဇြန္း၊ ယန္က်င္းဟုိင္၊ ေဝက်ားဖင္တုိ႔သည္ အဖြဲ႕ကုိ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားတုိ႔အား ပညာတင္ေပးၿပီး ႏႈတ္ခန္းနီ ဇင္ေယာ္ကုိ ဓါတ္ပံုရုိက္သည္။

267543_670x670

"ႏႈတ္ခန္းနီ ဇင္ေယာ္က ကူမင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတုိ႔ နဲ႔ သဘာ၀ ေျပျပစ္စြာ အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံတဲ့ ျပသမႈ တစ္ခု ျဖစ္တယ္။" ႏုိင္ငံျခားသားတုိ႔သည္ ႏႈတ္ခန္းနီ ဇင္ေယာ္မ်ားကုိ ေမြးျမဴျခင္း ႏွင့္ ဓါတ္ပံုရုိက္ျခင္း လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အားျဖင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ သမုိင္းယဥ္ေက်းမႈ ကုိ နားလည္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေကာင္းက်ဳိး ရွိသည္ဟု ယန္က်င္းဟုိင္သည္ ထင္သည္။

ယန္က်င္းဟုိင္သည္ ေဆြ႕ဟူေရကန္ ဥယ်ဥ္၏ တုိးတက္မႈကုိ (၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္ အဆက္မျပတ္ ဂရုစုိက္ၿပီး တစ္ၿပိဳင္နက္ ခရီးသြားလာေသာ ႏုိင္ငံျခားတုိ႔အား ၾကည့္႐ႈ အကဲခတ္သည္။ ေဆြ႕ဟူေရကန္ ဥယ်ဥသည္ ႐ႈခင္းသာယာလွသည့္အျပင္ ယဥ္ေက်းမႈ အေသးစိတ္ အေၾကာင္း ပုိနက္႐ႈိင္းသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသားတုိ႔သည္ ႐ႈခင္း ႐ႈစားျခင္း မဟုတ္ပါဘဲ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ဟန္ ႏွင့္ အတြင္း သေသာလည္း ရွိသည္ဟု သူထင္သည္။

Zunaeedသည္ အႀကိမ္လႈပ္ရွားမႈ သက္ဆုိင္ေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားကုိ Facebookတြင္ တင္ပုိ႔မည္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ပုိမ်ားေသာလူတုိ႔ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ အလွကုိ ေတြ႕ေစပါသည္။

267544_670x670

ျမန္မာ့ အမ်ဳိးသမီး Ellaသည္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ကူမင္း ႏွင့္ ယူနန္ ၾကည့္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေမ်ာ္လင့္ေနၿပီး "တရုတ္မွာ ပညာသင္ၿပီး ပုိမ်ားတဲ့ တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ခံစားခ်င္းၿပီး ေနာက္တစ္ေႀကိမ္ တရုတ္ရုိးရာ လက္မႈအႏုပညာမ်ား ခံစားတာကုိ ေမ်ာ္လင့္တယ္"ဟု သူမေျပာျပသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္