နန္ခ်န္ေစ်း ညစီးပြါးေရးသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ညကုိ ထြန္းလင္းေထာက္ပတ္ေစ

2019-11-22 10:10 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

263388_670x670

263390_670x670

263395_670x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  နန္ခ်န္လမ္း ေစ်းကြက္ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ တရား၀င္ ေစ်းဖြင့္ၿပီး အစားအစာအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဟန္မင္းဆက္ အဝတ္အစား ျပသမႈ၊ လူတုိ႔ အနားယူရန္အတြက္ လမ္းေဘး ဘီယာ စသည့္ ပစည္းမ်ား ရွိသည္။ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္အတူ နန္ခ်န္ေစ်းသုိ႔ လည္ပတ္ၿပီး ေပ်ာ္စရာေကာင္းေန႔မွညသုိ႔ လည္ပတ္ႏုိင္ပါသည္။

အစားအစာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ျပသေရး၊ လမ္းေဘး ရုိးရာေတးဆုိပံုေျပာ အႏုပညာရပ္၊ ျပည္သူလူထု၏ ဓေလ့ထံုးစံ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ထင္းရွားေက်ာ္ၾကားေသာ အေဆာက္အအံု စသည္တုိ႔သည္ နန္ခ်န္ေစ်း၏ အေရးႀကီးသည့္အေၾကာင္းအခ်က္ ျဖစ္လာပါမည္။

263389_670x670

263391_670x670

263392_670x670

263393_670x670

263394_670x670

263396_670x670အယ္ဒီတာ: လဲ့ယဥ္ထူး တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္