ပထမအႀကိမ္ လား႐ႈိး နယ္စပ္ စီးပြါးေရး ႏွင့္ ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ၂၁ရက္မွ၂၄ရက္အထိ လား႐ႈိးတြင္ က်င္းပ

2019-11-18 14:38 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

259767

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာ(လာ႐ႈိး) - တရုတ္(လင္ခ်န္း) နယ္စပ္ စီးပြါးေရး ႏွင့္ ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ရက္မွ ၂၄ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္ လာ႐ႈိးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည္။

တရုတ္-ျမန္မာ ကုန္သည္ ႏွင့္ ျပညသူျပည္သားတုိ႔ ခ်စ္ခင္းရင္းႏွီးစြာ ဖလွယ္၊ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးေဆာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ျပင္ညီစင္ကုိ တည္ခင္းႏုိင္ရန္ လား႐ႈိး နယ္စပ္ စီးပြါးေရး ႏွင့္ ကုန္စည္ျပပြဲကုိ က်င္းပၿပီး အတူတူ ညိႇႏႈိင္းျခင္း၊ အတူတူ က်င္းပျခင္း၊ အတူတူ ခံစစားျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔ နယ္စပ္ေဒသ စီးပြါးေရး တုိးတက္မႈကုိ တြန္းအားေပးသည္။ တရုတ္-ျမန္မာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလည္း တြန္းအားေပးသည္ ေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ ခုိင္မာနက္႐ႈိင္းၿပီး တရုတ္-ျမန္မာ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" ႏွင့္ တရုတ္-ျမန္မာ စီးပြါးေရး စႀကၤမ္လမ္းကုိ တည္ေထာင္ျခင္း အတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။

အႀကိမ္ လား႐ႈိး နယ္စပ္ စီးပြါးေရး ႏွင့္ ကုန္စည္ျပပြဲ အက်ယ္အဝန္းေပါင္း စတုရန္းမီတာ(၂၀၀၀)ရွိၿပီး တရုတ္ျပေနရာ ႏွင့္ ျမန္မာျပေနရာကုိ စီစဥ္ၿပီး ျပေနရာ(၁၃၂)ခု ရွိၿပီး ျမန္မာျပေနရာ (၅၂)ခု၊ တရုတ္ျပေနရာ အခု(၈၀) ရွိသည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ လား႐ႈိး နယ္စပ္ စီးပြါးေရး ႏွင့္ ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ တရုတ္လင္ခ်န္းၿမိဳ႕
က်င္းပမည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ယဥ္ထူး တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္