အဌမအႀကိမ္ တရုတ္-ေတာင္အရွကမ႓ာယဥ္ေက်းမႈဖုိရမ္ကုိ အန္းနင္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လစ္

2019-11-10 17:10 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ယဥ္ထူး) အဌမအႀကိမ္ တရုတ္-ေတာင္အရွကမာယဥ္ေက်းမႈဖုိရမ္ကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၆ရက္ေန႔တြင္ အန္းနင္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္း တရုတ္ျပည္သူ႔ျပည္ပေရးရာခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးအဖြဲ႕သည္ ဖုိရမ္ကုိ ယူနန္တြင္ က်င္းပသည္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ ပထမအႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈ က်င္းပသည္။

001

ဖုိရမ္သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔ျပည္ပေရးရာခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးအဖြဲ႕က ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ တကသုိလ္မ်ား၊ ေတာင္အရွပညာေရးဆုိင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား ယဥ္ေက်းမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ သုေတသနဖလွယ္ေရးကုိ တြန္းအားေပးရန္ တည္ေထာင္္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပလက္ေဖာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တည္ေထာင္မွစ၍ ဤဖုိရမ္ကုိ (၇)ခါ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါေတာင္အရွတြင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္မႈအမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္ပါသည္။

002

၂ရက္ၾကာရွိေသာ ဖုိရမ္သည္ လႈပ္ရွားမႈ ႂကြယ္ဝပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ကုိ ဆက္ခံျခင္းႏွင့္ ထိမ္းသိန္းျခင္း”“တရုတ္(ယူနန္) လြတ္လပ္ေသာ စမ္းသပ္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၏ အခြင့္အလမ္း ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈသုေတသနဖုိရမ္၊ တရုတ္(ယူနန္) လြတ္လပ္ေသာ စမ္းသပ္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရး အန္းနင္ထူးျခားခ်က္ပါေသာထြက္ကုန္ျပပြဲအျပင္ တရုတ္·ကူမင္း ေတာင္အရွ ဂိတာ အစားအစာေစ်း၊ တရုတ္ေတာင္အရွအႏုပညာဖလွယ္မႈျပပြဲ၊ ေတာင္အရွ႐ႈခင္းဓာတ္ပံုျပပြဲ စေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ရွိပါေသးသည္။

003 


အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္