တင့္တင့္တယ္တယ္ မားမားမတ္မတ္--က်ဴယင္းေကာ္ တစ္ျပည္လုံး လက္ေရးလက္ရာျပပြဲကုိ ကူျမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

2019-11-08 17:40 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ယဥ္ထူး) တင့္တင့္တယ္တယ္ မားမားမတ္မတ္--က်ဴယင္းေကာ္ တစ္ျပည္လုံး လက္ေရးလက္ရာျပပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာလ (၃၁)ရက္ေန႔ ညေနတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ပန္းခ်ီးပညာျပတုိက္၌ က်င္းပပါသည္။ ဤျပပြဲတြင္ ျပသေသာလက္ေရးလက္ရာမ်ား စုစုေပါင္း အခု(၁၆၀) ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဤျပပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ (၅)ရက္ေန႔အထိ ၿပီးဆံုးပါမည္။


251004

ဤျပပြဲသုိ႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္လာၾကေသာ လက္ေရးလက္သားဆရာတုိ႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံလက္ေရးလက္သားလန္းထင္ဆုရရွိသူ၊ တစ္ျပည္လံုး လက္ေရးလက္ရာႏွင့္ ေရွးေဟာင္းစားလံုးပံုစံျဖင့္ တံဆိတ္တံုးတြင္းလက္ရာျပပြဲဆုရရွိသူ၊  တစ္ျပည္လံုး လက္ေရးလက္ရာႏွင့္  ေရွးေဟာင္းစားလံုးပံုစံျဖင့္ တံဆိတ္တံုးတြင္းလက္ရာျပပြဲၿပိဳင္ပြဲဒုိင္လူႀကီး ျဖစ္၍တင့္တင့္တယ္တယ္ မားမားမတ္မတ္--က်ဴယင္းေကာ္ တစ္ျပည္လုံး လက္ေရးလက္ရာျပပြဲ လက္ရာေပါင္းခ်ဳပ္ကုိ္ ျပပြဲႏွင့္အတူ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ပါသည္။

251005

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အေနာက္ပုိင္းယဥ္ေက်းမႈကုိ ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျခင္းအေသးစားပုိ႔ခ်ခ်က္သင္တန္းကုိလည္း က်င္းပခ့ဲပါသည္။

251006


 


အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္