တတိယအႀကိမ္ ခ်ီးပုခ်န္ တုိဖူး ယဥ္ေက်းမႈခရီးသြားပြဲကုိ (၈)ရက္ေန႔ ဖြင့္လွစ္

2019-11-05 15:19 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

豆1

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ယဥ္ထူး) တတိယၾကိမ္ေျမာက္ ခ်ီးပုခ်န္တုိဖူး ယဥ္ေက်းမႈခရီးသြားပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔မွ (၁၀)ရက္ေန႔အထိ ဝူးလြန္လမ္း ခ်ီးပုခ်န္ရပ္ကြက္က်င္းပသည္။ ဖြင့္လွစ္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ၈ရက္ေန႔တြင္ ဝူးလြန္လမ္း ခ်ီးပုခ်န္ရပ္ကြက္သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအား ျပဳစုေမြးျမဳျခင္း အက်ဳိးေဆာင္မႈစင္တာ၌ က်င္းပသည္။ တုးဖူး ျပဳလုပ္ေသာ လူေတာ္လူစိမ္း အေယာက္(၁၀၀)ေက်ာ္ ဖြဲ႕ၿပီး ၈နာရီမွစၿပီး အရွည္ (၇)မီတာ အက်ယ္(၇)မီတာ အျမင့္(၁၃)စင္တီမီတာ  အေလးခ်ိန္ (၆)တန္ေလာက္ရွိေသာ  ကမ႓ာ့တြင္ အႀကီးဆံုးေသာတုိဖူးကုိ ျပဳလုပ္ၿပီး ဂင္းနစ္ကမာ့စံခ်ုိကုိ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျပသည္။ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတုိ႔အား ဖိတ္ၾကားၿပီး ဖြင့္လွစ္ျခင္းအခမ္းအနားကုိ ပါ၀င္ၿပီး  ကမ႓ာ့တြင္ အႀကီးဆံုးေသာတုိဖူးကုိ အခမဲ့ ျပည္စားႏုိင္သည္။

豆2

ပြဲေတာ္၏အေၾကာင္းအရာသည္ ႂကြယ္ဝပါသည္။ ၿမိဳ႕ခံတုိ႔သည္ ဝူးလြန္လမ္း ေျပာင္းလဲမႈကုိ မွတ္သားထားေသာဓာတ္ပံုျပပြဲ၊ ရသာမြန္ေသာသေရစာေရာင္းခ်လမ္း၊ ထုိင္းႏုိင္ငံဘီယာယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္၊  တုိဖူးၿမိဳ.နယ္ေလး စေသာ႐ႈခင္းမ်ားကုိ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေမာင္ယာဥ္ရပ္နားရာေနရာတြင္ က်င္းပေသာ ေတးဂီတသီဆုိပြဲ၊ ယူနန္ဇာတ္ကျပပြဲ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ခ်ီးပုခ်န္ရပ္ကြက္ တုိဖူး ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးထြက္ပြဲေတာ္ အစားအစာၿပိဳင္ပြဲ စေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း ၿမိဳ႕ခံတုိ႔သည္ ခံစားႏုိင္ပါသည္ဟု ခ်င္ကုန္ခရုိင္ ဝူးလြန္လမ္း ခ်ီးပုခ်န္ရပ္ကြက္ ရပ္ကြက္ေရးရာေကာ္မတီ တာဝန္ခံက်င္၀င္ျမင့္က ေျပာျပပါသည္။

豆3

 

 
အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္