အရွည္ ၁၇၃၀မီတာရွိသည့္မန္က်န္လုိဏ္ေခါင္းကုိ တည္ေဆာက္ၿပီး

2019-10-25 17:56 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ယဥ္ထူး) တရုတ္-လာအုိ ႏုိင္ငံတကာ မီးရထားလမ္း မန္က်န္လုိဏ္ေခါင္းကုိ ေအက်တုိဘာလ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

မန္က်န္လုိဏ္ေခါင္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနားျပည္နယ္ခြဲမြန္လခရုိင္ တည္ရွိ စုစုေပါင္း (၁၇၃၀)မီတာရွည္္လ်ားပါသည္။ လုိဏ္ေခါင္း၏ ဘူမိအေျခအေန ႐ႈပ္ေထြးတာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး အလြန္ ခတ္ခဲသည္။

“မန္က်န္လုိဏ္ေခါင္းဟာ မုိးႂကြယ္၀တဲ့ အပူပုိင္းမီုးသစ္ေတာေဒသမွာတည္ရွိေသာေၾကာင့္ လုိဏ္ေခါင္းထဲမွာ ေန.တုိင္းပ်မ္းမွ်ေရေလာင္းထည့္ပမာဏဟာ ကုဗမီတာေပါင္း(၅၇၀၀) ရွိၿပီး မုိးရာသီမွာ ေန.တုိင္းေရေလာင္းထည့္ပမာဏဟာ ကုဗမီတာေပါင္း(၇၀၀၀)ရွိရာ ေဆာက္လုပ္ေရး အရမ္း ခတ္တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့သံုးႏွစ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ျပဳက်ျခင္း၊ ဆင္ေျခေလွ်ာေျမၿပိျခင္း၊ ေရေလာင္းထည့္ျခင္း စတဲ့အခတ္အခဲေတြကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။ ”ဟု တရုတ္ႏုိင္ငံမီရထားလမ္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (၂၅)ေဆာက္လုပ္ေရးဦးစီးဌာ နယိရွီး-ေမာ္ဟန္ မီးရထားလမ္းလုပ္ငန္းရပ္ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္က်န္ခ်ဳိင္းက ေျပာျပသည္။

ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ကူမင္း-ဗီယင္က်န္းမီးရထားလမ္းသည္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု”အဆုိျပဳခ်က္ေအာက္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူအေနျဖင့္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး တရုတ္အတတ္ပညာစံႏႈန္းအရ တရုတ္ႏုိင္ငံထြက္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားျဖင့္ ပထမဦးဆံုးေဆာက္လုပ္သည့္ မီးရထားလမ္းျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ တရုတ္မီးရထားလမ္းပုိက္ကြန္ကုိ တုိက္ရုိက္ဆက္ထားပါသည္။ ကူမင္း-ဗီယင္က်န္းမီးရထားလမ္းသည္ စုစုေပါင္း (၁၀၀၀)ကီလုိမီတာေက်ာ္ ရွည္လ်ားပါသည္။ လမ္းေပါက္ၿပီးေနာက္ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ က်င္ဟုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ (၃)နာရီသာ လုိမည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ဗီယင္က်န္း ၿမိဳ႕သုိ႔ (၁)ရက္သာ ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္