ဒုတိယအႀကိမ္ တရုတ္လြန္လင္ဆြမ္းေတာင္ ေတာင္တန္းစက္ဘီး DOWNHILL ႏုိင္ငံတကာ ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၆ရက္ေန႔ စတင္

2019-10-21 16:24 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  "ယူနန္-ျမန္မာ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း" မွ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" သုိ႔ေရာက္ၿပီး ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ တရုတ္လြန္လင္ဆြမ္းေတာင္ ေတာင္တန္းစက္ဘီး DOWNHILL ႏုိင္ငံတကာ ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၆့္ေန႔တြင္ လြန္လင္ဆြန္းေတာင္တြင္ ၂၆ရက္ေန႔မွ ၂၇ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ သိရပါသည္။

243146_670x670

လြန္လင္ခရုိင္သည္ ပထမအႀကိမ္ ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ စက္ဘီး DOWNHILLဘက္တြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ ပထမအႀကိမ္ ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲထက္ အႀကိမ္ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံတကာ စက္ဘီးစီးျခင္းၿပိဳင္ဆုိင္သူ ပိုမ်ား၊ အရည္အခ်င္း ပုိေကာင္းၿပီး ျပည္တြင္းပါ၀င္သည့္ အဘက္လည္း ပုိမုိက်ယ္ျပန႔္ပါသည္။ လက္ရွိအထိ အဂၤလန္၊ ၾသစေၾတးလီးယား၊ မေလးရွား၊ အင္ဒုိနီရွား၊ ကန္ေနဒါ၊ ေနာ္ေဝး၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ခ်က္ျပည္၊ စကၤာပူ၊ တရုတ္ စသည့္ ႏုိင္ငံ(၁၀)ခုေက်ာ္မွ စက္ဘီးစီးျခင္း ၿပိဳင္ဆုိင္သူ အေယာက္(၈၀)ေက်ာ္သည္ ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲ ပါ၀င္ၿပီး သူတုိ႔သည္ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ လြန္လင္ခရုိင္တြင္ စု အဆံုးသတ္စည္း စက္ဘီးစီးၿပီး မိမိကုိ စိန္ေခၚသည္။

အႀကိမ္ ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲ ၿပိဳင္လမ္းသည္ သစ္ေတာလမ္း၊ အျမန္ႏႈန္း ၿပိဳင္လမ္း၊ ခုန္ေပါက္ လမ္းစသည့္လမ္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ပ်မ္းမွ် အက်ယ္ (၁.၂)မီတာ၊ အရွည္ စုစုေပါင္း မီတာ(၁၅၀၀)ရွိၿပီး ၿပိဳင္လမ္း တစ္ခုလံုးသည္ ဆြန္းေဆာင္ သစ္ေတာ ႏွင့္ ေတာင္တန္းတြင္ ျဖတ္ေက်ာ္ ၿပိဳင္ပြဲပါ၀င္သူတုိ႔သည္ ဆြန္းေတာင္၏ သဘာဝ႐ႈခင္းကုိ ႐ႈစားႏုိင္အျပင္ မတ္ေစာက္ေသာ ဆြန္းေတာင္တြင္ စီးျခင္းအားျဖင့္ ပါလာေသာသဲတိတ္ရင္ဖုိမႈ ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ခံစားႏုိင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပ ႏွင့္ အေမရိကန္တုိက္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ထင္းရွားေသာ စက္ဘီးစီးသူတုိ႔သည္ ၿပိဳင္ပြဲၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ စက္ဘီးစီးျခင္း ခက္ခဲေသာ နည္းပညာကုိ ျပသမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပရိသတ္တုိ႔အတြက္ ျမန္ႏႈန္း ႏွင့္ အလႈိက္တလဲစိတ္ ၏အျမင္အာရံု ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ထမင္းစားပြဲကုိ ကမ္းလွမ္းပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ယဥ္ထူး တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္