ကူမင္းၿမိဳ႕ ညစီးပြါးေရးကုိ တုိးတက္ၿပီး နန္ခ်န္ ညေစ်း ေစ်းဖြင့္

2019-10-21 10:07 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

243496_670x670

243497_670x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  စေန၊တနၤဂေႏြေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ နန္ခ်န္ေစ်း မီးေရာင္ထြန္းလင္းေထာက္ပ လ်က္ရွိေၾကာင္း လူမ်ားစည္ကားလွေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ထူျခားခ်က္ပါရွိေသာ ကုန္ပစည္း ျပသေရာင္းခ်ျခင္းသည္ အမ်ားႀကီး ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတုိ႔အား ဆြဲေဆာင္ ဟန္ေခတ္ အဝတ္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖန္တီးခ်က္ပစည္း အမ်ားႀကီး ရွိၿပီး နန္ခ်န္ေစ်း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ စားေသာက္ဆုိင္လည္း အေရာင္းအဝယ္ ေကာင္းမြန္ ႏုိင္ငံျခား လူမႈရုိးရာဓေလ့ထံုးစံ သဘာဝအေျခအေန ႏွင့္ ရုိးရာယဥ္ေက်း အေျခအေနကုိ ျပည့္စံုသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေစ်းကြက္ ညစီးစီးပြါးေရးအတြက္ လူတုိ႔သည္ ၾသဇာပါသည္။

စေန၊တနၤဂေႏြေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ နန္ခ်န္ေစ်း ညစီးပြါးေရး ေစ်းကြက္ တရား၀င္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံေစ်းကုိ ပထမအႀကိမ္ က်င္းပၿပီး တုိင္းႏုိင္ငံမွ အစားအစာ၊ ကုန္ပစည္းျဖင့္ တံးတားအျဖစ္ ကူမင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား ႏွင့္ ခရီးသည္တုိ႔အား ထူျခားခ်က္ပါရွိေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီ သည္။

243499_670x670

243505_670x670

243498_670x670

243500_670x670

243501_670x670

243504_670x670
အယ္ဒီတာ: လဲ့ယဥ္ထူး တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္