၂၀၁၉ခုႏွစ္ တရုတ္၊ျမန္မာ ေရႊလီ-မူဆယ္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း မာရသြန္ ၿပိဳင္ပြဲပါ၀င္ရန္နာမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း ၈ရက္ေန႔ စတင္

2019-10-09 10:42 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

233874

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ တရုတ္၊ျမန္မာ ေရႊလီ-မူဆယ္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း မာရသြန္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါ၀င္ရန္ နာမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္း  ၈ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပုိင္း ၁၂နာရီမွစ၍ စတင္ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔ အထိ ၿပီးဆံုးပါသည္။

233875

ၿပိဳင္ပြဲကုိ ဦးစီက်င္းပေသာ အဘက္ မိတ္ဆက္ျခင္းအရ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ တရုတ္၊ျမန္မာ ေရႊလီ-မူဆယ္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း မာရသြန္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ထက္ဝက္မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ လမ္းေျပးျခင္း တစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ လမ္းေျပးျခင္း အဖြဲ႕ၿပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ ပူေႏြးမႈ လမ္းေျပးျခင္း ၿပိဳင္ပြဲ (၅)ဖြဲ႕ခြဲထားၿပီး လူေယာက္ (၁၀)ေထာင္ ပါ၀င္ပါသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း မာရသြန္ ၿပိဳင္ပြဲ၏ ထူးျခားခ်က္ကုိ ပုိမုိေမာက္ထြက္ႏုိင္ရန္ ယႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျပန္မာပုိင္း ေျပးလမ္းကုိ (၁၂)ကီလုိမီတာအထိ တုိးၿပီး အားကစားသမားတုိ႔သည္ ျမန္မာမူဆယ္ကုိ နက္႐ႈိင္း တရုတ္၊ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္းကုိ တြန္းအားေပးၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔ နားလည္မႈ ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ တုိးျမႇင့္ပါသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္မွစ တရုတ္၊ျမန္မာ ေရႊလီ-မူဆယ္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း မာရသြန္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ တယ္ဟြန္ တုိင္လူမ်ဳိး၊ ရွင္ေထာလူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပည္နယ္ခြဲတြင္ (၃)ႏွစ္ ဆက္လက္စြာ က်င္းပခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရး တရုတ္ မာရသြန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ေကာ္မတီသည္ ဆက္လက္စြာ ဖန္တီးတယ္ဟြန္ တုိင္လူမ်ဳိး၊ ရွင္ေထာလူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပည္နယ္ခြဲမွ အမ်ဳိးသားမ်ဳိးစံု ထူးျခားခ်က္အားျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသ လူမႈရုိးရာဓေလ့ႏွင့္  ေပါင္းစပ္ၿပီး တရုတ္၊ျမန္မာ ေရႊလီ-မူဆယ္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း မာရသြန္ ၿပိဳင္ပြဲ ထူးျခားခ်က္ကုိ ဆက္လက္ျဖစ္ေစၿပီး ၿပိဳင္ပြဲသည္ တရုတ္ျမန္မာ ေပါက္ေဖာ္ ဆက္ဆံေရးကုိ တက္႐ႈိင္းသည့္ အေရးပါေသာ ခါးပတ္ ျဖစ္လာပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္