၂၀၁၉ခုႏွစ္ ယူနန္(ဆန္းဇန႔္) အစားအစာပြဲ ႏွင့္ ယူနန္ကုန္ထြက္ကုန္ ျပသေရာင္းခ်ျခင္း အပတ္ကုိ စက္တင္ဘာလ တတိယဆယ္ရက္ပုိင္း က်င္းပ

2019-09-24 15:18 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) "၂၀၁၉ခုႏွစ္ ယူနန္(ဆန္းဇန႔္) အစားအစာပြဲ ႏွင့္ ယူနန္ကုန္ထြက္ကုန္ ျပသေရာင္းခ်ျခင္း အပတ္" လႈပ္ရွားမႈကုိ ဆန္းဇန႔္ၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ရက္ေန႔မွ ၂၇ရက္ေန႔ အထိ က်ငးပပါသည္။ ယူနန္အစိမ္းေရာင္ အစားအစာလုပ္ငန္း တင္ဒါေခၚယူျခင္း ႏွင့္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲ၊ ယူနန္ ထူးျခင္းေသာ အစားအစာ ျမည္းစားပြဲ၊ ယူနန္အမ်ဳိးသား ထူးျခားေသာ အႏုပညာ ပေတသကပြဲ စသည့္ သက္ဆုိင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ (၁၀)ခုေက်ာ္ကုိ က်င္းပပါသည္။

အႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ဆင္ရဲေဒသထြက္သည့္ ထူးျခားေသာ လယ္ထြက္ကုန္ပစည္း၊ အမ်ဳိးသား လက္မႈအႏုပညာ ကုန္ပစည္းအတြက္ ျပသျခင္း ႏွင့္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီျခင္းကုိ ထူးထူးျခားျခား တုိးျမႇင့္ၿပီး ယူနန္အစားအစာ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း ထူးျခားခ်က္ကုိ ျပသၿပီး လုပ္ငန္းဌာနတုိ႔ ကုန္ပစည္း ေရာင္းခ်ျခင္း အတြက္ အကူအညီ ေပးလုိက္ၿပီး လုပ္ငန္းဌာနကုိ အားေပးၿပီး အြန္လုိင္းတြင္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ျခင္း ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ သက္ဆုိင္းေသာ ဝန္ထမ္းဌာနတုိ႔ လႈပ္ရွားမႈရာတြင္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း ႏွင့္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီျခင္းကုိ လုပ္ၿပီး ယူနန္၊ ကြန္သြန္း ႏွစ္ေနရာမွ လုပ္ငန္းဌာနတုိ႔ ဖလွယ္ေဆြးေႏြးျခင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး ကြန္သြန္း၊ ေဟာင္ေကာင္၊ မတ္ေကာက္မွ အစုိးရ ႏွင့္ စီးပြါးေရးဘက္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တြန္းအားေပးၿပီး ပုိမုိမ်ားေသာ ယူနန္ထြက္ကုန္ပစည္းအား ကြန္သြန္း၊ ေဟာင္ေကာင္၊ မတ္ေကာက္ေစ်းသုိ႔ ေရာင္းခ်ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ထူးျခားေသာ အစားအစာ သက္ဆုိင္ေသာ အရပ္သားဓေလ့ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျပသျခင္း၊ ယူနန္ အရပ္သားဓေလ့သည္ ကြန္သြန္း၊ ေဟာင္ေကာင္၊ မတ္ေကာက္ေနရာတြင္ သက္ေရာက္မႈ ႏွင့္ ဆြဲေတာင္မႈကုိ တုိးခ်ဲ႕ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ခရီးသြားျခင္း လုပ္ငန္းဌာနတုိ႔အား ဆြဲေဆာင္ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ ရင္းႏွိးတုိးတက္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္