၂၀၁၉ခုႏွစ္ ယြိန္ရန္ ေလွကားထစ္လယ္ကြက္ကုိ ဝုိင္းျခင္း ေတာင္တန္းစက္ဘီး ဖြင့္ေသာၿပိဳင္ပြဲကုိ စတင္

2019-09-24 15:13 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

222634

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကမၻာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ယြိန္ရန္ ေလွကားထစ္လယ္ကြက္ကုိ ဝုိင္းျခင္း ေတာင္တန္းစက္ဘီး ဖြင့္ေသာၿပိဳင္ပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၂ရက္ေန႔တြင္ ဟြန္ေဟ ဟားနီလူမ်ဳိး၊ ယီလူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပည္နယ္ခြဲ ယြိန္ရန္ခရုိင္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ကြန္းရွီး၊ ဆစ္ဆြန္း၊ ကြတ္က်ဴး၊ ဆန္ရွီး စသည့္ ျပည္နယ္မွ ေတာင္တန္း စက္ဘီး စိတ္၀င္စားသူ အေယာက္(၄၁၀)သည္ ေလွကားထစ္လယ္ကြက္တြင္ စီးၿပီး ေလွကားထစ္လယ္ကြက္ ႐ႈခင္းကုိ အားရပါးရ ၾကည့္႐ႈပါသည္။

အႀကိမ္ ေတာင္တန္းစက္ဘီး ဖြင့္ေသာၿပိဳင္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသား ဖြင့္ေသာအဖြဲ႕၊ အမ်ဳိးသား လူလတ္ပုိင္းအရြယ္၊ အမ်ဳိးသား ဆရာႀကီး အဖြဲ႕၊ အမ်ဳိးသမီး ဖြင့္ေသာအဖြဲ႕ (၄)ဖြဲ႕ခြဲထားၿပီး လူအေယာက္(၄၁၀) ပါ၀င္ပါသည္။ ၿပိဳင္ဆုိင္းေသာလမ္း အရွည္စုစုေပါင္း (၃၆)ကီလုိမီတာ ရွိပါသည္။ လက္ေရြးစင္တုိ႔သည္ ေလွကားထစ္လယ္ကြက္ကုိ ခံစားႏုိင္အျပင္ ဟားနီလူမ်ဳိး လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ယဥ္ေက်းမႈ၏ အံ့ၾသဖြယ္ အခ်ိတ္အညိႇဳ႕လည္း ခံစားႏုိင္ မိမိကုိ စိန္ေခၚႏုိင္ၿပီး သဘာဝတြင္ စက္ဘီးစီးျခင္း၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ခံစားႏုိင္ပါသည္။

ျပင္းထန္စြာ ၿပိဳင္ဆုိင္းျခင္းအားျဖင့္ ယူနန္ယုိရွီးမွ ဖူက်င္းရြိန္သည္ အမ်ဳိးသား ဖြင့္ေသာအဖြဲ႕၏ ခ်န္ပီယန္ဆုရရွိၿပီး ေလာ္သန္းဇိ၊ ဆန္ေကာင္းခြၽိန္၊ ဆြမ့္ဟန္ဘင္းသည္ အမ်ဳိးသား လူလတ္ပုိင္းအရြယ္၊ အမ်ဳိးသား ဆရာႀကီး အဖြဲ႕၊ အမ်ဳိးသမီး ဖြင့္ေသာအဖြဲ႕၏ ခ်န္ပီယန္ဆု အသီးသီး ရရွိပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္