ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ တင္းနစ္ ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ရက္ေန႔တါင္ အန္းနင္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္မည္

2019-09-23 14:21 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  သတင္းေထာက္သည္ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ " 'ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု' ေရာင္စံုယူနန္ " ကူမင္းႏုိင္ငံတကာ ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ မွသိၿပီး ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ တင္းနစ္ ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ရက္ေန႔မွ ၂၀ရက္ေန႔အထိ အန္းနင္ၿမိဳ႕ ေရပူစမ္း ကြၽန္းဆြယ္ ႏုိင္ငံတကာ တင္းနစ္စင္တာ က်င္းပပါမည္။

ယခုတြင္ ျမန္မာ၊ မေလးရွား၊ ထုိင္း၊ ဘရူႏုိင္း၊ လာအုိ စသည့္ႏုိင္ငံသည္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါ၀င္သည္ အတည္ျပဳပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ လူႀကီး ေရာေႏွာျခင္း အဖြဲ႕ ၿပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ လူငယ္ ေရာေႏွာျခင္း အဖြဲ႕ ၿပိဳင္ပြဲ ခြဲထား ၿပိဳင္ဆုိင္းျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးခ်င္း ၿပိဳင္ပြဲ၊ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးခ်င္း ၿပိဳင္ပြဲ၊ အမ်ဳိးသား ႏွစ္ေယာက္တြဲပြဲ၊ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ေယာက္တြဲပြဲ၊ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ေယာက္တြဲ ၿပိဳင္ပြဲ (၅)ခု ပါ၀င္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ(၃)ႀကိမ္ အနက္ (၂)ႀကိမ္ ေအာင္ျမင္ျခင္း ၿပိဳင္ပြဲစနစ္ကုိ သံုးျပဳပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲ ဆုေငြလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ ျမႇင့္ၿပီး ဆုေငြစုစုေပါင္း အယြမ္(၁၀)သိန္း ရွိပါသည္ဟု ၿပိဳင္ပြဲ ေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူသည္ မိတ္ဆက္ပါသည္။

အန္းနင္ၿမိဳ႕သည္ ထူးျခားခ်က္ ပါရွိေသာ ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနား အျပင္ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အစားအစာပြဲ၊ အိမ္နီးခ်င္းပြဲ၊ ေတးဂီတပြဲ၊ "အန္းနင္ကုိ ေတြ႕ရွိ" ဓါတ္ပံု ျပပြဲ၊ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" ေငြေၾကးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖုိရမ္ စသည့္ ႂကြယ္၀ေပါမ်ားေသာ လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပပါမည္။ ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ ဖလွယ္ျခင္း အျပန္အလွန္ တံု႔ျပန္ျခင္းကုိ တြန္းအားေပးၿပီး ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ဧည့္သည္တုိ႔သည္ တင္းနစ္ေၾကာင့္ နားလည္လာပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္