ရွန္းကီလီလား ခရီးသြားျခင္းယဥ္ေက်းမႈအပတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ေန႔တြင္က်င္းပၿပီး အမ်ဳိးသား ရုိးရာဓေလ့ထံုးစံကုိ ခံစားႏုိင္

2019-09-18 15:48 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  ေလာေလာဆယ္တြင္ သတင္းေထာက္သိၿပီး ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ရွန္းကီလီလား ခရီးသြားျခင္း ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ေန႔ရာတြင္ တီခ်ိန႔္ျပည္နယ္ခြဲ က်င္းပမည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ရွန္းကီလီလား ပထမအႀကိမ္ ဟူေထ်ာက္ လွ်ိေျမာင္ ဟားဘား ဆီးႏွင္းေတာာင္ ႏုိင္ငံတကာေျခလ်င္ေလ်ာက္ျခင္း ေတာျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း ၿပိဳင္ပြဲကုိလည္း ေအာက္တုိဘာလ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ ရွန္းကီလီလား ဟူေထ်ာက္ လွ်ိေျမာင္တြင္ က်င္းပပါမည္။

ေအာက္တုိဘာလသည္ ရွန္းကီလီလားက အလွဆံုး ရာသီ ျဖစိၿပီး ခရီးသြားျခင္း ႏွင့္ ဓါတ္ပံုရုိက္ျခင္း၏ အစ ရာသီျဖစ္ၿပီး ခရီးသြာျခင္း အတြက္ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္ဟု တီခ်ိန႔္ျပည္နယ္ခြဲ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ခရီးသြားျခင္းဝန္ႀကီး လူက်ိက်ဴသည္ မိတ္ဆက္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ေန႔ရာတြင္ တိဗက္အမ်ဳိးသား အဝတ္အစံု ျပသမႈ၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ျဒပ္မဲ့ သခင္ ၃ႀကိဳးတပ္ေစာင္း ရင္ျပင္အက ျပသမႈ၊ ရွန္းကီလီလား ယီလူမ်ဳိး ရင္ျပင္ အက ျပသမႈ၊ မီးပံု ညအႏုပညာ ပေဒသာကပြဲ စသည့္လႈပ္ရွားမႈကုိ တီခ်ိန႔္ျပည္နယ္ခြဲတြင္ က်င္းပမည္ တီခ်ိန႔္ ထူးျခားခ်က္ပါရွိေသာ အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈ အခ်ိတ္အညိႇဳ႕ ႏွင့္ မ်ဳိးစံုေသာ အမ်ဳိးသား ရုိးရာဓေလ့ထံုးစံ ႏွင့္ သဘာဝအေျခအေနကုိ ခံစားႏုိင္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားျခင္း နက္႐ႈိင္းစြာ ေပါင္းစပ္ျခင္းကုိ တြန္းအားေပးပါသည္။ လႈပ္ရွားမႈ က်င္းပရာတြင္ ခရီးသည္တုိ႔သည္ အျခား လႈမႈရုိးရာဓေလ့ထံုးစံ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျပန္အလွန္ လႈပ္ရွားမႈကုိ ခံစားႏုိင္ပါမည္။

ပထမအႀကိမ္ ဟူေထ်ာက္ လွ်ိေျမာင္ ဟားဘား ဆီးႏွင္းေတာာင္ ႏုိင္ငံတကာ ေျခလ်င္ေလ်ာက္ျခင္း ေတာျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း ၿပိဳင္ပြဲတြင္ (၂၅)ကီလုိမီတာ ႏွင့္ ကီလုိမီတာ(၅၀) အဖြဲ႕ ခြဲထားပါသည္။ ႏွစ္တုိင္းႏွစ္တုိင္း အမ်ားႀကီး ႏုိင္ငံတကာ မိတ္ေဆြတုိ႔သည္ ဟူေထ်ာက္ လွ်ိေျမာင္တြင္ ေျခလ်င္ေလ်ာက္ၿပီး လမ္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ ႐ႈခင္းသာယာလွ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေတာျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း အားကစားသမားတုိ႔သည္ ဆီးႏွင္းေတာင္ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ေတာင္တက္ျခင္း စိတ္ဓါတ္ကုိ ခံစားေစပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္