(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး တုိင္းရင္းသား ရုိးရာအားကစားၿပိဳင္ပြဲ ၿပီးဆံုး ယူနန္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ဆုမ်ားရရွိ

2019-09-18 15:46 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

217907

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး တုိင္းရင္းသား ရုိးရာအားကစားၿပိဳင္ပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ ဇန႔္က်ဴးၿမိဳ႕ အုိလန္ပစ္ အားကစား စင္တာ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီး ယူနန္ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ပထမဆု (၁၀)ခု ရရွိ၊ ဒုတိယဆု (၃၆)ခု ရရွိ၊ တတိယဆု(၄၁)ခု ရရွိ၊ ပထမဆု အေရအတြက္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွင့္ တူညီ ျပသမႈလုပ္ငန္းဘက္တြင္ ပထမဆု(၇)ခု ရရွိ၊ ဒုတိယဆု(၃)ခု ရရွိ၊ ပထမဆု အေရအတြက္ တရုတ္တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ပထမဆု အဆက္မျပတ္ တည္ရွိပါသည္။ ယူနန္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ကုိ "(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး တုိင္းရင္းသား ရုိးရာအားကစားၿပိဳင္ပြဲ ကာယပညာ က်င့္ဝတ္သိကာ ဓေလ့ထံုးစံ ႏွင့္ အမူအက်င့္ဆု" အကဲျဖတ္ခံပါသည္။

ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (၃၄)ခု၊ အမ်ဳိးသား(၅၆)ခုမွ အားကစားသမားတုိ႔သည္ (၉)ရက္ၾကာ က်င္းပသည့္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး တုိင္းရင္းသား ရုိးရာအားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး တုိင္းရင္းသား အားကစားသမားတုိ႔၏ ၾကံ့ၾကံ့ခုိင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ စည္းလံုးညီၫြတ္ျခင္း စိတ္ဓါတ္ကုိ ျပည့္စံုစြာ ထင္ျပပါသည္။ ယူနန္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ လူ(၅၄၅)ေယာက္ ရွိၿပီး ၿပိဳင္ဆုိင္းမႈ လုပ္ငန္း(၁၇)ခု ပါ၀င္ ျပသမႈလုပ္ငန္း (၁၀)ခုကုိ စီစဥ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ ပါ၀င္ပါသည္။

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး တုိင္းရင္းသား ရုိးရာအားကစားၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၀၂၃ခုႏွစ္တြင္ ဟုိင္ေခာ္ျပည္နယ္တြင္ က်င္းပၿပီး ၿပီးဆံုးျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ထုတ္ျပန္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္