ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ယူနန္လမုန႔္ျပဳလုပ္ၿပီး ဆံုမင္းဆက္ေခတ္ ပ်ဳိ႕ကဗ်ာ သင္ၾကား ျခင္းအားျဖင့္ တရုတ္လမုန႔္ပြဲေတာ္ ႀကိဳဆုိ

2019-09-02 15:25 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

207138

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္တြင္ ရာသီဥတု နည္းနည္းေအးေသာ္လည္း ဟြားက်ီးယိ စက္ရံုအလုပ္ဌာန ထဲ၌ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ယူနန္လမုန႔္ ႏွင့္ပန္းမုန႔္ ျပဳလုပ္၍ တရုတ္လမုန႔္ပြဲေတာ္ကုိ ႀကိဳတင္ႀကိဳဆုိၿပီး ေကာင္းမြန္လွေသာ တရုတ္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈကုိ လက္ေတြ႕ေလ့လာခံစား၍ အလြန္စည္ကား ခဲ့ပါသည္။

ညေန ၂နာရီတြင္ ကေနဒါႏုိင္ငံသား Richard၊ နီေပါႏုိင္ငံသား Charles ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လာေသာ ZAW WIN AUNG၊ TING ZUNG၊ AR MI တုိ႔သည္ ဟြားက်ီးယိ စက္ရံုအလုပ္ဌာနသုိ႔ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

207139

လမုန႔္ျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲသည္ ဟု ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ဆုိ

အလုပ္ခြင္ဝတ္စံု ဝတ္ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံျခားသား (၅)ေယာက္သည္ ဟြားက်ီးယိ စက္ရံုအလုပ္ဌာနသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ဖြဲ႕ကုိ ခြဲျခားၿပီး ယူနန႔္ထူးျခားခ်က္ ရွိသည့္ ပန္းလမုန႔္၊ ဝက္ေပါင္ေျခာက္လမုန႔္၊ ဥနႏွစ္ေပါင္း ဝက္ေပါင္ေျခာက္ လမုန႔္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။ ဟြားက်ီးယိ ဆရာႀကီးသည္ ၫႊန္ၾကားျခင္းအားျဖင့္ သူတုိ႔သည္ အစီအစဥ္အရ ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။

TING ZUNG သည္ လမုန႔္ ေသးေသးေလး ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပဳလုပ္ရန္ မလြယ္၍ မႈန႔္ျပား၏ အႀကီးအငယ္၊ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ဌာပနာ၏ အခ်ဳိးအစား စသည္တုိ႔သည္ အာရံုျပဳခ်က္ ရွိ၍ သန႔္ရွင္းေရးသည္ ျမင့္မားလွသည့္ ေတာင္းဆုိခ်က္ ရွိၿပီး တစ္ခါသံုး အလုပ္ခြင္ဝတ္စံု ဝတ္ရမည္ ဟု ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

207140

ေဘးနားမွ Richard သည္ ပန္းလမုန႔္ကုိ ျပဳလုပ္ေန ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ဆရာႀကီး၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ အလြန္ အေရးႀကီးျဖစ္၍ လမုန႔္ ထမံျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လြယ္ကူၿပီး စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းေစသည္ ဟု ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၀ခုႏွစ္ ေက်ာင္းေအာင္ၿပီးေနာက္ အေနာက္တုိင္း မုန႔္ပဲသေရစာ ျပဳလုပ္သည့္ ဆရာႀကီး ဖူအိမ္းဟူသည္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ ခ်ီးက်ဴးခဲ့ပါသည္။ “ကြၽန္ေနာ္က မုန႔္ပဲသေရစာ ျပဳလုပ္တဲ့ တပည့္မ်ားကုိ သင္ေပးေပမဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားကုိ လမုန႔္ျပဳလုပ္ဖုိ႔ သင္ေပးျခင္း ပထမအႀကိမ္ ျဖစ္ပါတယ္၊ သူတုိ႔ရဲ႕ သင္ၾကားစြမ္းက အရမ္းေကာင္းၿပီး ျပဳလုပ္ျခင္းက အရမ္း ေကာင္းပါတယ္။”ဟု သူသည္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

207141_670x670

ဆံုမင္းဆက္ေခတ္ ပ်ဳိ႕ကဗ်ာ “ေဆြေတ်ာင့္ကုိထုတ္- လသည္ မည္အခ်ိန္မွ ထြန္းလင္းေတာက္ပ သနည္း” နားေထာင္လုိ႔ ေကာင္းေသာ္လည္း နားလည္လုိ႔ ခက္ခဲ

လမုန႔္ျပဳလုပ္ၿပီးသား ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ဆံုမင္းဆက္ေခတ္ ပ်ဳိ႕ကဗ်ာ “ေဆြေတ်ာင့္ကုိထုတ္- လသည္ မည္အခ်ိန္မွ ထြန္းလင္းေတာက္ပ သနည္း” ကုိ နားေထာင္ ခဲ့ပါသည္။

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ တရုတ္ ေရွးေဟာင္း ပ်ဳိ႕ကဗ်ာကုိ နားလည္လွ်င္ ခက္ခဲပါသည္။ Richard၊ Charles ႏွစ္ေယာက္သည္ ဆံုမင္းဆက္ေခတ္ ပ်ဳိ႕ကဗ်ာ “ေဆြေတ်ာင့္ကုိထုတ္- လသည္ မည္အခ်ိန္မွ ထြန္းလင္းေတာက္ပ သနည္း”ကုိ ပထမအႀကိမ္ ၾကား၍ Richard သည္ ၎ထဲမွ အနက္အဓိပၸာယ္ သိပ္နားမလည္း ေသာ္လည္း ၄င္း၏ စည္းခ်က္ဝါးခ်က္ကုိ အလြန္ႀကိဳက္ပါသည္။ တရုတ္ကဗ်ာႏွင့္ ပ်ဳိ႕ကဗ်ာ အတြက္ စိတ္ဝင္စားသည့္ Charles သည္ ဤပ်ဳိ႕ကဗ်ာကုိ ေနာက္ေနာင္တြင္ ေကာင္းေကာင္း သင္ၾကားႏုိင္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ ခဲ့ပါသည္။

AR MI သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ (၃)ႏွစ္အတြင္း လမုန႔္ျပဳလုပ္ၿပီး တရုတ္လမုန႔္ပြဲေတာ္ကုိ ႀကိဳဆုိပါသည္။ ထူးဆန္းေသာ လက္ေတြ႕ေလ့လာခံစားမႈ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

207142

ယူနန႔္လမုန႔္ စားေကာင္း၍ ပုိမ်ားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ လက္ေတြ႕ေလ့လာခံစားသည့္ လႈပ္ရွားမႈရွိမည္ ေမ်ာ္လင့္

လမုန႔္ကင္က်က္ ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ ျပဳလုပ္သည့္ လမုန႔္မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း ျမည္းစမ္း ခဲ့ပါသည္။

ZAW WIN AUNG သည္ “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လမုန႔္ကုိ ပထမအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေပမဲ့ မဆုိးဘူး။” ဟု ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

207143_670x670

ဤအႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈကုိ ပါဝင္ႏုိင္ သည့္အတြက္ AR MI သည္ ေပ်ာ္ရႊင္လွပါသည္။ “ႏုိင္ငံျခားသား မ်ားသည္ ကူမင္းႏွင့္ ယူနန္ကုိ ၾကည့္ျခင္း” လႈပ္ရွားမႈမွာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕ခံစားေစျခင္းသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျပည္ပသုိ႔ ဟန္ဘာသာစကား သင္တန္းကုိ ဖြင့္လွစ္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ တူညီ၍ ပုိမ်ားေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈကုိ နားလည္ေစရန္ ျဖစ္၍ ထုိကဲသုိ႔ လႈပ္ရွားမႈ ပုိမ်ားလွ်င္ ပုိေကာင္းပါသည္ ဟု သူသည္ ေျပာဆို ခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ယဥ္ေက်းသည္ ညိႇ႔ႏုိင္စြမ္းမ်ားမ်ား ရွိၿပီး သမုိင္းၾကာရွည္ေလးျမင့္၍ သင္ၾကား ထုိက္ပါသည္ ဟု ZAW WIN AUNG သည္ ယူဆခဲ့ပါသည္။ သင္ၾကားၿပီးေနာက္ လမုန႔္သည္ ျပန္လည္ေပါင္းဆည္းျခင္းကုိ ကုိယ္စားျပဳ၍ တရုတ္လမုန႔္ပြဲေတာ္ လဝုိင္းေအာက္တြင္ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားႏွင့္ အတူတူထုိင္ၿပီး လမုန႔္စားသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္ ဟု သူသည္သင္ၾကား ၿပီးေနာက္ သိမင္ခဲ့ပါသည္။

207144

Charles သည္ “ႏုိင္ငံျခားသား မ်ားသည္ ကူမင္းႏွင့္ ယူနန္ကုိ ၾကည့္ျခင္း” လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ပထမအႀကိမ္ ပါဝင္ျခင္း မဟုတ္ဘူး။ သူသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္လာၿပီးေနာက္ မ်ားျပားလွေသာ ထူးခြၽန္ေသာ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈကုိ သင္ၾကားေသာ္လည္း လႈပ္ရွားမႈ ပါဝင္သည္ ယဥ္ေက်းမႈ ပုိ၍ နားလည္ေစပါသည္။

ဤအႀကိမ္ “ႏုိင္ငံျခားသား မ်ားသည္ ကူမင္းႏွင့္ ယူနန္ကုိ ၾကည့္ျခင္း” ႏွင့္ “အင္တာနက္ေပၚမွ တရုတ္ရုိးရာပြဲေတာ္- လမုန႔္ပြဲေတာ္” လႈပ္ရွားမႈကုိ Kunming Information Hub သတင္းဌာနသည္ ဦးစီးက်င္းပယူနန္ ခ်ီစုိင္ပန္းအစားအစာ ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ကူပံ့က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ေနာင္တြင္ Kunming Information Hub သတင္းဌာနသည္ “ႏုိင္ငံျခားသား မ်ားသည္ ကူမင္းႏွင့္ ယူနန္ကုိ ၾကည့္ျခင္း” မွ တျခား လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပမည္။ စိတ္ဝင္စားသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ အာရံုစုိက္ပါ။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္