ကူမင္းၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္တြင္ လမုန႔္ပြဲေတာ္ လႈပ္ရွားမႈကို ပါဝင္လာရန္ ဖိတ္ေခၚ

2019-08-22 15:35 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

199033

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၾသဂုတ္လသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ကူမင္းၿမိဳ႕ စူပါမားကက္တြင္ လမုန႔္မ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္း စတင္ေရာင္းခ်၍ လမုန႔္ပြဲေတာ္သည္ အလ်င္အျမန္ ေရာက္လာေနပါသည္။ Kunming Information Hub သတင္းဌာနသည္ ဦးစီးက်င္းပယူနန္ ခ်ီစုိင္ပန္းအစားအစာ ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ကူပံ့က်င္းပသည့္ “ႏုိင္ငံျခားသား မ်ားသည္ ကူမင္းႏွင့္ ယူနန္ကုိ ၾကည့္ျခင္း” ပဥၥမအႀကိမ္ႏွင့္ “အင္တာနက္ေပၚမွ တရုတ္ရုိးရာပြဲေတာ္- လမုန႔္ပြဲေတာ္” လႈပ္ရွားမႈကုိ ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ ညေနတြင္ က်င္းပမည္။

198740

လႈပ္ရွားမႈသည္ ယူနန႔္လမုန႔္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ “Prelude To Water Melody” သင္ဆုိျခင္း၊ ကတ္ျပားေရးသားၿပီး လြမ္းမုိးမႈ လႊဲအပ္ျခင္း၊ မ်က္လံုးလိမ္ၿပီး လမုန႔္ျမည္းၾကည့္ျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ပါဝင္မည္။ လမုန႔္ စားၿပီး အလြန္ေကာင္း၍ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းလွ်င္ ဤယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အစားအစာ စားပဲြကုိ ပါဝင္ႏုိင္မည္။

1566288787_4KCucI

ကူမင္းၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံျခားသားစလံုးသည္ ဤအႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈ သုိ႔မဟုတ္ လမုန႔္ပြဲေတာ္၏ ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ စိတ္ဝင္စားလွ်င္ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္မည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၉ရက္ ၂၄း၀၀ အထိ ေရွ႕နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းသည့္ ႏုိင္ငံျခားသား (၉)ေယာက္သည္ လႈပ္ရွားမႈကုိ အခမဲ့ ပါဝင္ႏုိင္မည္။

1566288708_UTdVhP

ႏုိင္ငံျခားသားသည္ ပါဝင္ခ်င္လွ်င္ ဤသတင္းေအာက္တြင္ “နာမည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံ” ေျဖၾကား ျခင္းအားျဖင့္ နာမည္စာရင္းေပးသြင္း ႏုိင္မည္။

1566288825_XP5mBu

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္