ထန္ဟြာဘုရားေက်ာင္း ဥယ်ာဥ္ထဲမွ ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီး အပင္ (၅၀၀)ေက်ာ္ ရင့္မည့္၍ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္မွစ၍ ဆြတ္ခူးသြားႏုိင္

2019-08-20 15:16 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

195783

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ထန္ဟြာဘုရားေက်ာင္း ဥယ်ာဥ္ထဲမွ အႏွစ္(၃၀)ေက်ာ္သည့္ ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီး အပင္ (၅၀၀)ေက်ာ္ အမ်ားႀကီး ရင့္မွည့္၍ အသီးမ်ားမ်ားသီးၿပီး ဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ ေမႊးရနံ႔ လွ်ံထြက္လာ၍ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္မွစ၍ ဥယ်ာဥ္ထဲသုိ႔ ဆြတ္ခူးးသြားႏုိင္မည္။

195787

ပဥၥမအႀကိမ္ ထန္ဟြာဘုရားေက်ာင္း ဥယ်ာဥ္ ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီးပြဲေတာ္ကုိ ဇူလုိင္လ ၂၅ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္အထိ က်င္းပမည္။ ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီးပြဲေတာ္၏ အခ်ိန္တစ္ဝက္ေက်ာ္ ဆံုးသြားပါၿပီ၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ဥယ်ာဥ္ထဲမွ ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီး မ်ားသည္ အခု တျဖည္းျဖည္း မ်ားမ်ား ရင့္မွည့္ပါသည္။ ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီးျခံ တစ္ခုလံုးသည္ စတုရန္းမီတာ (၃)ေထာင္ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္း၍ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္း အက်ယ္အဝန္း အႀကီးဆံုး၊ အစုေပါင္းဆံုးေသာ ခ်ဥ္ေစာ္ကာသီး စုိက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ ဆြတ္ခူးျခင္း ေဒသ ျဖစ္၍ ႏွစ္တုိင္း ေႏြရာသီ၊ ေဆာင္းခ်ဥ္းရာသီတြင္ လတ္ဆတ္ေသာ ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီး တစ္တန္ေက်ာ္ ထြက္ႏုိင္ပါသည္။

195784

ဤႏွစ္ ထန္ဟြာဘုရားေက်ာင္း ဥယ်ာဥ္ထဲမွ ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီး၏ အေရအတြက္သည္ မႏွစ္ကထက္ ပုိနည္းေသာ္လည္း အရည္အခ်င္းသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပုိေကာင္း၍ အရသာ ပုိေကာင္းပါသည္။ အခုတေလာ၊ ဥယ်ာဥ္ထဲမွ ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီး မ်ားသည္ ေရႊဝါေရာင္ အျပည့္အဝ မျဖစ္လာေသာ္လည္း အေျခခံအားျဖင့္ ရင့္မွည့္ပါၿပီ။ အမ်ားျပည္သူသည္ ဥယ်ာဥ္သုိ႔ သြားေရာက္၍ ဥယ်ာဥ္စီမံခန႔္ခြဲသူ အခမဲ့ ေပးအပ္သည့္ သီးျခား ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ ခ်ဥ္ေစာ္ကာသီးမ်ားကုိ ဆြတ္ခူး ႏုိင္ပါသည္။ ကုိယ့္ဟာကိုယ္ ဆြတ္ခူးသည့္ ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီး၏ တန္ဖုိးသည္ တစ္ကီလုိဂရမ္ (၂၅)ယြမ္ ျဖစ္ပါသည္။

195786

ကုိယ့္ဟာကုိယ္ ဆြတ္ခူးႏုိင္ သည့္အျပင္ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ အိမ္သူအိမ္သားမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားကုိ ခ်ိန္းထား၍ ဥယ်ာဥ္ထဲသုိ႔ အရသာေကာင္းေသာ အပန္းေျဖျခင္း၊ ဘာဘီက်ဴးျခင္းကုိ လက္ေတြ႕ေလ့လာခံစား ႏုိင္ပါသည္၊ ဘာဘီက်ဴးေဒသ တစ္ခုလံုးတြင္ ဘာဘီက်ဴးစားပြဲ အလံုး(၆၀) ေထာင္လုိက္၍ လူအေယာက္ ေျခာက္ခုႏွစ္ရာသည္ ထမင္း အခ်ိန္တူ စားႏုိင္ေစပါသည္။ ဘာဘီက်ဴးေဒသတြင္ ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီး အစားအစာႏွင့္ ခ်ဥ္ေစာ္ကားအရက္မ်ား ျပင္ထားပါသည္။

ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီးပြဲေတာ္ က်င္းပရာတြင္ ဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ ခ်ဥ္ေစာ္ကာသီး အခမဲ့ဆြဲျခင္း၊ လွပေသာ ပန္းကုိ ရွာေဖြျခင္း၊ ဓာတ္ပံုရုိက္ၿပိဳင္ပြဲ စသည့္ ေထြျပားစံုလင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပပါသည္။ အထူးသျဖင့္၊ ထန္ဟြာဘုရားေက်ာင္း ဥယ်ာဥ္သုိ႔ အခမဲ့ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္