၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ လစ္က်န္း ဟြာဖ်င္ သရက္သီး ယဥ္ေက်းမႈ ပဲြေတာ္သည္ ကြင္းဖြင့္ခဲ့

2019-08-19 16:45 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

196366

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “တရုတ္ျပည္သစ္ ထူေထာင္ေရး ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ႀကိဳဆုိျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ လစ္က်န္း ဟြာဖ်င္ သရက္သီး ယဥ္ေက်းမႈ ပဲြေတာ္ကုိ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိ က်င္းပပါသည္။ ကာလအတြင္း သရက္သီးလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စည္းေဝးပြဲ၊ ကုတ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ကုန္ေရာင္းျခင္း စည္းေဝးပြဲ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ယန္စီျမစ္ညာ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္လုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဖုိရမ္ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပပါသည္။

196369

၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ဟြာဖ်င္ခရုိင္၏ သရက္သီး စုိက္ပ်ဳိးေရး အက်ယ္အဝန္းသည္ အမုိ (၃၃.၆)ေသာင္း ေရာက္ရွိ၍ ယူနန္ျပည္နယ္ ပထမေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး တတိယေနရာတြင္ တည္ရွိ၍ အမုိ (၇.၈)ေသာင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈ မရွိေသာ အစားအစာ သက္ေသျပဳျခင္းကုိ ရရွိၿပီး အမုိ (၂.၂၂)ေသာင္းသည္ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ အစားအစာ သက္ေသျပဳျခင္းကုိ ရရွိၿပီး အမုိ (၂.၈၇)ေသာင္းသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ ဓာတုပစၥည္းမဲ့ ထြက္ကုန္ပစၥည္း သက္ေသျပဳျခင္းကုိ ရရွိ၍ သရက္သီး ထြက္ကုန္တန္ဖုိး အယြမ္(၂)ဘီလ်ံခန႔္ ရွိခဲ့ပါသည္။ အခုတေလာ၊ ဟြာဖ်င္ သရက္သီးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ပထဝီဝင္ အမွတ္အသား ထြက္ကုန္ပစၥည္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာ စာတမ္းတင္ျပ၍ ယူနန္ျပည္နယ္ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ အစားအစာထဲမွ နာမည္အေက်ာ္ဆံုး ထြက္ကုန္ပစၥည္း (၁၀)မ်ဳိးထဲသုိ႔ အေရြးခံပါၿပီ။

196370

ပထမအႀကိမ္ သရက္သီး ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ကုိ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ က်င္းပၿပီးေနာက္ အခုအထိ (၁၀)ႀကိမ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပပါၿပီ။ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ထုလုပ္ ျခင္းအားျဖင့္ လစ္က်န္း ဟြာဖ်င္ သရက္သီး ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္မွာ ဟြာဖ်င္ခရုိင္သည္ ျပည္ပသုိ႔ တံခါးဖြင့္ျခင္း တုိးခ်ဲ႕ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တုိးပြားေစသည့္ အေရးႀကီးေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္လာပါၿပီ၊ ဟြာဖ်င္၏ ရုပ္ပံုလႊာႏွင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေအာင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ျပသသည့္ အေရးႀကီးေသာ ျပတင္းေပါက္ ျဖစ္၍ ဆင္းရဲသူႏွင့္ ကုန္သည္မ်ား၊ ကုန္ထြက္ရာေဒသႏွင့္ ေရာင္းခ်ရာေဒသ နီးစပ္စြာ ဆက္သြယ္သည့္ ျပင္ညီစင္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္