ဖန္တီးခ်က္ ယူနန္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ျပပြဲကုိ ရုပ္သိမ္း

2019-08-15 14:32 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ဖန္တီးခ်က္ ယူနန္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ျပပြဲကုိ ၾသဂုတ္လ ၁၂ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ကူမင္းႏုိင္ငံတကာ အစည္းအေဝး ျပသေရး စင္တာ ရုတ္သိမ္းပါသည္။ (၅)ရက္ၾကာ က်င္းပေသာ ျပပြဲရာတြင္ ယူနန္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း၏ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆုိင္းဆုိင္း အသက္စြမ္းအား၊ လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈ အေျခအေနသစ္၊ အေၾကာင္းအရာသစ္၊ ေအာင္ျမင္မႈသစ္ကုိ ျပည့္စံုစြာ ျပသ "ယဥ္ေက်းမႈ ေပါင္းစပ္စြာ တုိးတက္ေရး ဖန္တီးခ်က္ျဖင့္ တန္ဖုိးျခင္းကုိ တုိးျမႇင့္ေရး"ကုိ ျပည့္စံုစြာ ထင္ဟပ္ျပသၿပီး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အဆက္မျပတ္ တုိးခ်ဲ႕ၿပီး အဓိက ျပသေနရာသုိ႔ လာေရာက္သူ အေယာက္(၂.၈၂)သိန္းေက်ာ္ ရွိပါသည္။ ျပပြဲသည္ ယူနန္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဆင့္တက္ျခင္း၊ ေက်ာ္လႊာစြာ တုိးတက္မႈကုိ တြန္းအားေပးၿပီး ယူနန္ အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈ ယူနန္ျပည္နယ္ကုိ ၾကံ့ခုိင္ေစျခင္း၏ အဓိက ျပင္ညီစင္ကုိ ျဖစ္လာပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ျပပြဲတြင္ ျပသရံု(၇)ခု ႏွင့္ ျပေနရာခြဲ(၇)ခု သက္ဆုိင္းေသာ လႈပ္ရွားမႈ အခု(၂၀)အားျဖင့္ ယူနန္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း၏ အခ်ိတ္အညိႇဳကုိ ျပသၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းဌာန အခု(၁၃၀၀)ေက်ာ္အား ဆြဲေဆာင္ၿပီး ျပပြဲပါ၀င္ပါသည္။ အာဖဂန္နစတန္၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ဂ်ပန္၊ တူရကီ ႏွင့္ တရုတ္ ထုိင္ဝမ္၊ ေဟာင္ေကာင္ စသည့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ေနရာ(၉)ခုမွ ကုန္သည္သည္ ထူးျခားခ်က္မ်ားမ်ားပါရွိေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ကုန္ပစည္းမ်ားကုိ ပါလာပါသည္။ ျပပြဲတြင္ သက္ဆုိင္ေသာ အဓိက တင္ဒါေခၚယူျခင္း လုပ္ငန္း တုိက္ရုိက္စြာ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ျပပြဲတြင္ လစ္က်န္းၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ ယူဖန္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖန္တီးခ်က္ရံု၊ အႏုပညာရွင္ရံုး၊ ေသာ္နန္၊ ၈၇၁ ယဥ္ေက်းမႈ ဖန္တီးခ်က္ရံု၊ အုိက္ေ၀ ပန္းခ်ီႀတိဳက္၊ အာရွသစ္ အကစားတုိက္ ျပေနရာခြဲ (၇)ခုကုိ စီစဥ္ၿပီး ျပေနရာခြဲတြင္ ေဒသခံ ထူးျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပသည္ အျပင္ အဓိက ျပေနရာတြင္ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ၿပီး ျပသ အဓိက ျပေနရာႏွင့္ အျပန္အလွန္ တံု႔ျပန္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္