၂၀၁၉ ဖူရွန္းဟူ ႏုိင္ငံတကာ ထက္ဝက္မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၁၅ရက္တြင္ က်င္းပမည္

2019-08-15 17:51 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု၊ ေရာင္စံုယူနန္” ၂၀၁၉ ဖူရွန္းဟူ ႏုိင္ငံတကာ ထက္ဝက္မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၁၅ရက္တြင္ ယိရွီးၿမိဳ႕ ခ်မ္က်န္းခရုိင္၌ က်င္းပမည္။ ဤႏွစ္ ၿပိဳင္ပြဲသည္ ေရႊတံဆိပ္ၿပိဳင္ပြဲ၏ စံခ်ိန္အရ က်င္းပ၍ ထက္ဝက္မာရသြန္ (၂၁.၀၉၇၅ ကီလုိမီတာ)၊ ၁၀ ကီလုိမီကာ၊ မီနီမာရသြန္၊ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း အဖြဲ႕လုိက္ၿပိဳင္ပြဲ စသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေထာင္လုိက္မည္။ ၎အနက္၊ မီနီမာရသြန္သည္ မိဘႏွင့္သားသမီး အေျပး၊ က်န္းမာေရးလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလုိက္အေျပးကုိ ေထာင္လုိက္မည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ဦးစီးက်င္းပသူသည္ ေထြျပားစံုလင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပမည္။

ဤႏွစ္ၿပိဳင္ပဲြ၏ ေျပးလမ္းသည္ ခ်မ္က်န္းခရုိင္ၿမိဳ႕တြင္းမွ ထြက္ခြာ၍ ရွန္းဟူလမ္း၊ ယြက္လ်န္ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ၊ ဝမ့္ဟုိင္မူလတန္းေက်ာင္း၊ ဝန႔္ဟုိင္ဥယ်ာဥ္၊ ရွင္းဟယ္ခုတ္၊ လင္ဟုိင္ဥယ်ာဥ္၊ ဟြန္ဟူလမ္း၊ ဖူရွန္ဟူခ်ယ္ရီပန္းလွ်ိ၊ ရွီကံုးက်န႔္ေတာက္၊ ရြက္လ်န႔္ယမ္း စုိစြတ္ေျမဥယ်ာဥ္ စသည့္ ၿမိဳ႕ျပအမွတ္ႏွင့္ အလွဆံုး ေျပးလမ္းမ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္မည္။ ဤအႀကိမ္ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားမွ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း အဖြဲ႕လုိက္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ဆက္လက္ပါဝင္၍ ယူနန္ ဘ႑ာစီးပြား တကၠသုိလ္၊ ယူနန္ ဆရာအတတ္သင္ တကၠသုိလ္၊ ကူမင္း သိပံၸႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ တကၠသုိလ္ စသည့္ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း (၃၅)ေက်ာင္းမွ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ပါဝင္မည္။

ဖူရွန္းဟူ ႏုိင္ငံတကာ ထက္ဝက္မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွ စတင္က်င္းပ၍ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ ေျပးခုန္ပစ္ကစားျခင္း အသင္းမွ ေၾကးတံဆိပ္ၿပိဳင္ပြဲ အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးခံ၍ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ ေျပးခုန္ပစ္ကစားျခင္း အသင္းမွ ေငြတံဆိပ္ၿပိဳင္ပြဲ အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးခံ၍ “အလွဆံုးေျပးလမ္း” အထူးၿပိဳင္ပြဲ အျဖစ္ ႏွစ္ႏွစ္တြင္ ဆက္လက္ ခ်ီးက်ဴးခံ ခဲ့ပါသည္။ ဤအႀကိမ္ၿပိဳင္ပြဲကုိ တရုတ္ ေျပးခုန္ပစ္ကစားျခင္း အသင္း၊ ယူနန္ျပည္နယ္ အားကစား ဦးစီးဌာန တုိ႔သည္ ဦးစီးက်င္းပ၍ ယိရွီးၿမိဳ႕ ပညာေရး အားကစား ဦးစီးဌာန၊ ခ်မ္က်န္းခရုိင္ ျပည္သူ႔အစုိးရ တုိ႔သည္ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္၍ ခ်မ္က်န္းခရုိင္ ပညာေရး အားကစား ဦးစီးဌာနသည္ ကူပံ့က်င္းပမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္