ဆစ္ဆြမ္းဘန္နတြင္ "ကမၻာ ဆင္ေန႔"ကုိ က်င္းပ

2019-08-14 14:36 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

193244

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ဆစ္ဆြမ္းဘန္န ေတာရုိင္းဆင္ ဥယ်ာဥ္မွ အာရွဆင္ အေကာင္(၂၀)ေက်ာ္သည္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ငွက္ေပ်ာသီး၊ ပန္းသီး၊ မုန္လာဥဝါ စသည့္ အစားအစာ ျမည္းစားျခင္းျဖင့္ "ကမာ ဆင္ေန႔"ကုိ သဘင္ဆင္ႏႊဲထားပါသည္။

ဆစ္ဆြမ္းဘန္န ျပည္နယ္ခြဲ အပူပုိင္း မုိးသစ္ေတာ ကာကြယ္ေရး ေဖာ္ေဒးရွင္းသည္ "ကမာ ဆင္ေန႔" လႈပ္ရွားမႈရာတြင္ ေၾကာညာထုတ္ၿပီး ယခုမွ လူ႔ေလာကသုိ႔အတြက္ အာရွဆင္ ကူညီေမြျမဴျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ျပဳလုပ္ပါသည္။ ကူညီေမြျမဴေသာ ဆင္သည္ ေတာရုိင္းမွ ကယ္သည့္ ေတာရုိင္း အာရွဆင္ (၁၀)ေကာင္ေက်ာ္၊ အာရွဆင္ ေမြျမဴ အေျခခံေဒသတြင္ ေမြးထုတ္သည့္ ဆင္ငယ္၊ တရုတ္ ျပည္တြင္း ေနေသာ ေတာရုိင္း အာရွဆင္ကုိ ပါ၀င္ပါသည္။ စုေဆာင္းသည့္ ေငြေၾကးကုိ အာရွဆင္ ကူညီေမြးျမဴျခင္း၊ ေတာရုိင္း အာရွဆင္ အစားအစာရံု တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အာရွဆင္ ေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ျပင္ဆင္ တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ အာရွဆင္ ကယကြယ္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သိပံပညာ သုေတသနျပဳျခင္း လုပ္ငန္းဘက္တြင္ သံုးျပဳပါသည္။

ဦးစီးက်င္းပသည့္ အဖြဲ႕သည္ လႈပ္ရွားမႈ က်င္းပေသာရက္တြင္ ရုိင္းေတာဆင္ ဥယ်ာဥ္ အရွာဆင္ ဓါတ္ပံု ျပသပြဲ၊ အာရွဆင္ ကယကြယ္ေရး လူထုေကာင္းစားေရး သင္တန္း စသည့္လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပပါသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျပည္တြင္း ကာကြယ္ေရးလက္တြင္ ပါရဂူ၊ ပညာရွင္အား ဖိၾကားၿပီး အာရွဆင္ ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ လူ ႏွင့္ ဆင္ တည္ျငိမ္းစြာေနျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နည္းလမ္းကုိ ေဆြးေႏြးၿပီး အာရွဆင္ ကာကြယ္ေရး ဆက္လက္စြာ တြန္းအားေပးျခင္း အတြက္ ထင္ျမင္မႈသစ္ ႏွင့္ နည္းလမ္းသစ္ကုိ ကမ္းလွမ္းပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္