၂၀၁၉ခုႏွစ္ အန္းနင္ ေရပူစမ္း ကုန္းျပင္ျမင့္ ႏုိင္ငံတကာ ထက္ဝက္မာရသြန္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ စတင္မည္

2019-08-12 14:28 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

189016

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ေလာေလာဆယ္တြင္ သတင္းေထာက္သည္ အန္းနင္ၿမိဳ႕မွ သီၿပီး "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ေရာင္စံုယူနန္" ၂၀၁၉ခုႏွစ္ အန္းနင္ ေရပူစမ္း ကုန္းျပင္ျမင့္ ႏုိင္ငံတကာ ထက္ဝက္မာရသြန္ ၿပိဳင္ပြဲ နာမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္းကုိ စတင္ေနၿပီး ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၀ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပပါမည္။

189017

အႀကိမ္ ၿပိဳင္ပြဲ လုပ္ငန္း(၃)ခု စီစဥ္ ထက္ဝက္မာရသြန္(၂၁.၀၉၇၅ကီလုိမီတာ)တြင္ ေယာက္်ား တစ္ဦးခ်င္း မာရသြန္၊ မိန္းမတစ္ဦးခ်င္း ထက္ဝက္မာရသြန္၊ အဖြဲ႕ ထက္ဝက္မာရသြန္ စီစဥ္ၿပီး၊ (၁၀)ကီလုိမီတာ လမ္းေျပးတြင္ ေယာက္်ားမိန္းမ တစ္ဦးခ်င္း လမ္းေျပးျခင္း စီစဥ္ၿပီး၊ အေသးစား မာရသြန္ (၅ကီလုိမီတာ)တြင္ လ်င္ျမန္ၾကံ့ခုိင္စြာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းဌာန လမ္းေျပးျခင္း၊ မိသားစု လမ္းေျပးျခင္း စီစဥ္ျခင္း လမ္းေျပးသူ အေယာက္(၁၀)ေသာင္းခန႔္ ဆြဲေဆာင္ပါ၀င္ႏုိင္သည္ ခန႔္မန္းပါသည္။

ျပည္သူ ၿပိဳင္ပြဲ ပါ၀င္ေသာ လက္ေရြးစင္ အားကစားသမားတုိ႔သည္ စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔ ၂၃နာရီ ၅၉စကန႔္ ေရွ႕တြင္ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ေရာင္စံုယူနန္" ၂၀၁၉ခုႏွစ္ အန္းနင္ ေရပူစမ္း ကုန္းျပင္ျမင့္ ႏုိင္ငံတကာ ထက္ဝက္မာရသြန္ ၿပိဳင္ပြဲ အစုိးရပုိင္း စက္ဘ္ဆုိက္ (http://www.bojiesports.com) သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္မတီ သတ္မွတ္သည့္ ေနရာတြင္ နာမည္စာရင္း တင္သြင္းၿပီး ေကာ္မတီတုိ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး နာမည္စာရင္း တင္သြင္းႏုိင္ၿပီး လုပ္ငန္းအသီးသီးသုိ နာမည္တင္သြင္းျခင္း ျပည့္သည္အထိ ၿပီးဆံုးပါသည္။

အႀကိမ္လႈပ္ရွားမႈ နာမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း အခသည္ တစ္ဦးခ်င္း ထက္ဝက္မာရသြန္ လူတစ္ေယာက္ အယြမ္(၁၂၀)၊ ကီးလုိမီတာ လူတစ္ေယာက္ အယြမ္(၈၀)၊ အေသးစား မာရသြန္ လူတစ္ေယာက္ အယြမ္(၅၀) ျဖစ္ပါသည္။ လႈရွားမႈ အဆု အယြမ္(၈၀၀၀)မွ (၄၀၀)အထိ စီစဥ္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္