“အာဆီယံ ထူေထာင္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ေန႔” ဂုဏ္ျပဳျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့

2019-08-09 15:37 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၾသဂုတ္လ ၈ရက္၊ အာဆီယံသီခ်င္း “အာဆီယံ၏လမ္း”၏ စည္းခ်က္ဝါးခ်ယ္ ထြက္ျခင္း ႏွင့္အမွ် “အာဆီယံ ထူေထာင္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ေန႔” ဂုဏ္ျပဳျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၄င္းသည္ “အာဆီယံ ထူေထာင္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ေန႔” ဂုဏ္ျပဳျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ပထမအႀကိမ္ က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အင္ဒုိနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ စင္ကာပူႏွင့္ ထုိင္း (၅)ႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံကုိ ၁၉၆၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္တြင္ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။ (၅၂)ႏွစ္ၾကာေသာ ျဖစ္စဥ္ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးေနာက္ အာဆီယံသည္ ႏုိင္ငံ(၁၀)ႏုိင္ငံ ဖြဲ႕စည္း၍ လူဦးေရ (၆၀၀)သန္း၊ GDP ေဒၚလာ(၂၄၀၀)ဘီလ်ံ (တရုတ္ယြမ္ေငြ ၁၄၉၀၀ ဘီလ်ံ) ရွိသည့္ အက်ဳိးတူအဖြဲ႕ ျဖစ္လာပါသည္။

၂၀၀၃ခုႏွစ္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အေပါင္းအေဖာ္ ဆက္ဆံေရးကုိ အဆက္အသြယ္ျပဳ ခဲ့ပါသည္။ ယူနန္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္း လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ ျဖစ္ေသာ အာဆီယံႏုိင္ငံ (၃)ႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းဆက္စပ္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္နယ္ ျဖစ္၍ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” အဆုိျပဳခ်က္၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္း၊ လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဓီက အစိတ္အပုိင္းႏွင့္ ေရွ႕တန္းျပည္နယ္လည္း ျဖစ္ပါသည္ ဟုထုိေန႔တြင္ လႈပ္ရွားမႈ ပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ ယူဆခဲ့ပါသည္။ အာဆီယံ၏ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ျခင္းသည္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” အဆုိျပဳခ်က္၊ လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ GMS ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္၍ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ အျပည့္အဝ အတူစံစား၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္၏ အေပါင္းအေဖာ္ ဆက္ဆံေရးကုိ တုိးျမႇင့္ေစႏုိင္မည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္