နန္ဟြာ ေတာမႈိအစားအစာ ယဥ္ေက်းမႈပြဲသည္ ကြင္းဖြင့္ခဲ့

2019-08-09 17:43 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တရုတ္-နန္ဟြာ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ေတာမႈိအစားအစာ ယဥ္ေက်းမႈပြဲသည္ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္တြင္ ခ်ဴ႐ံႈ ယီလူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ နန္ဟြာခရုိင္၌ ကြင္းဖြင့္ ခဲ့ပါသည္။

ထုိေန႔ က်င္းပသည့္ ေတာမႈိ အစားအစား ခ်က္ျပဳတ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ အႀကီးဆံုး ေတာမႈိ ေျခစစ္ပြဲ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ နယ္ခံ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္နယ္ရပ္ျခားမွ ခရီးသည္၊ ကုန္သည္ မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ၿပီး တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ ခဲ့ပါသည္။ ေတာမႈိ အမ်ဳိး(၅၀)ေက်ာ္ကုိ စုစည္းျပသ ျခင္းအားျဖင့္ Tricholoma matsutake၊ Truffle၊ Boletus စသည့္ ေတာမႈိ(၁၀)မ်ဳိးထဲမွ အႀကီးဆံုးေတာမႈိကုိ အကဲျဖတ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေလလံတင္ေရာင္း ခဲ့ပါသည္။ နယ္ခံ ေတာမႈိစားေသာက္ျခင္း လုပ္ငန္းကုမၸဏီ (၂၃)ခုသည္ ပြဲဦးထြက္ၿပိဳင္ပြဲ အားျဖင့္ အေရြးခံရသည့္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ (၁၀)ခုသည္ ေတာမႈိဟင္းလ်ာ (၁၀)ခုကုိ လက္ေတြ႕ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး ေရႊတံဆိပ္၊ ေငြတံဆိပ္၊ ေၾကးတံဆိပ္ကုိ အကဲျဖတ္ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ပါသည္။ က်င္းပသည္ ကြင္းဖြင့္ပဲြႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ႀကိဳဆုိျခင္း ညအႏုပညာ ပေဒသာကပြဲကုိ ထုိေန႔ညတြင္ က်င္းပရာတြင္ အႀကီးဆံုးေတာမႈိ (၁၀)ခု၊ အစားအစာ ခ်က္ျပဳတ္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ အေကာင္းဆံုး စားဖုိမႉး ဆုခ်ီးျမႇင့္ပဲြကုိလည္း က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ ေတာမႈိ၊ ေတာမႈိႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ နန္ဟြာခရုိင္၏ ေတာမႈိဘုရင့္ႏုိင္ငံ၊ တရုတ္ ေတာမႈိ၏ဇာတိ၊ တရုတ္ ေတာမႈိထြက္ခရုိင္ ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ဆုိင္းဘုတ္ (၃)ျပားကုိ လိမ္း၍ ထင္ရွား ေစခဲ့ပါသည္။

ခ်ဴ႐ံႈျပည္နယခြဲ နန္ဟြာခရုိင္၏ ပထဝီအေျခအေန၊ ေျမျပင္လကၡဏာသည္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး သစ္ေတာ၏ အမ်ဳိးအစား မ်ားျပားၿပီး ႂကြယ္ဝေပါမ်ားေသာ ေတာမႈိ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္၍ ေတာမႈိ၏ အမ်ဳိးအစား၊ အေရအတြက္၊ အရည္အေသြး စလံုးသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ေရွ႕တန္းတြင္ တည္ရွိေန၍ ေတာမႈိဘုရင့္ႏုိင္ငံ၊ တရုတ္ ေတာမႈိ၏ဇာတိ၊ တရုတ္ ေတာမႈိထြက္ခရုိင္ စသည့္ ဘြဲ႕ထူးမ်ားကုိ ရရွိခဲ့ပါသည္။ အခုတေလာ၊ နန္ဟြာခရုိင္တြင္း သိၿပီးျဖစ္ေသာ စားသံုးႏုိင္သည့္ ေတာမႈိ အမ်ဳိး(၂၉၀)ေက်ာ္ ရွိ၍ တစ္ႏွစ္ ကိန္းေအာင္းျခင္းပမာဏ တစ္တန္ေက်ာ္ ရွိ၍ Tricholoma matsutake၊ Truffle၊ Morchella esculenta၊ Cantharellus cibarius Fr ျဖစ္သည့္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ေတာမႈိ ေလးမ်ဳိးႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္း နာမည္ေက်ာ္ေသာ ေတာမႈိ ဆယ္မ်ဳိး စလံုး ရွိပါသည္၊ ၎အနက္၊ Tricholoma matsutake၊ Boletus မ်ားကုိ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကတုိက္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိးရီးယား စသည့္ ေဒသႏွင့္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ပါသည္။ နန္ဟြာခရုိင္တြင္ အတုိင္းအတာရွိသည့္ သီးျခား ေတာမႈိ ေရာင္းဝယ္ေရးေစ်းကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးသား၍ ယူနန္ ပုိႀကီးေသာ စားသံုးႏုိင္သည့္ ေတာမႈိ သြင္းယူရန္ႏွင့္ ျဖန႔္ျဖဴးရန္စင္တာ ျဖစ္လာပါၿပီ။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ခရုိင္တစ္ခုလံုး၏ ေတာမႈိ သြင္းယူရန္ႏွင့္ ျဖန႔္ျဖဴးရန္ ေရာင္းဝယ္ေရး ပမာဏ (၈၂၈၃.၆)တန္ ရွိ၍ ေရာင္းဝယ္ေရးေငြေၾကး အယြမ္(၀.၆၁၉)ဘီလ်ံ ရရွိခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္