၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဖူရွန္းကန္ ေၾကးအုိး အစားအစာ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲသည္ ၾသဂုတ္လ ၉ရက္တြင္ ကြင္းဖြင့္

2019-08-09 16:41 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

189130_670x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဖူရွန္းကန္ ေၾကးအုိး အစားအစာ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲကုိ ၾသဂုတ္လ ၉ရက္မွ ၁၁ရက္အထိ ယိရွီးၿမိဳ႕ ခ်မ္က်န္းခရုိင္ လုခ်ံဳး႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၌ က်င္းပမည္။

ဤအႀကိမ္ပြဲသည္ “ေရွးေဟာင္းေသာ ရသ ရွိသည့္ လူမႈ ရုိးရာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ သဘာဝ အေျခအေန” “ခ်မ္က်န္း ယဥ္ေက်းမႈပစၥည္း ေရာင္းေစ်း” “ခ်မ္က်န္း အႏုပညာပစၥည္း ေရာင္းေစ်း” “ခ်မ္က်န္း အျပန္အလွန္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳျခင္း” အစိတ္အပုိင္း (၄)ခု၊ လႈပ္ရွားမႈ (၁၀)မ်ဳိးေက်ာ္ အားျဖင့္ ေတာေတာင္ေရေျမ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေၾကးညိဳ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ငါးဖမ္း ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေရွးေဟာင္း သတၲဝါ ယဥ္ေက်းမႈ စသည့္ အေျခအေနမ်ား စုေဝးသည့္ ထူးျခားေသာ ခရီးသြားလာေရးပြဲကုိ ဖန္တီး၍ ခ်မ္က်န္းနယ္ခံ ထူးျခားေသာ ခရီးသြားယဥ္ေက်းမႈကုိ အျပည့္အဝ ျပသ၍ ဘက္စံုခရီးသြားလာေရးသည္ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစမည္။

ခရီးသည္မ်ားသည္ ေရွးေဟာင္းအေျခအေနႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဆီစကၠဴထီး ေပါက္ေရာက္ရာလမ္း၊ ေလတံခြန္ ေပါက္ေရာက္ရာလမ္း၊ ေခါက္ယပ္ေတာင္ ေပါက္ေရာက္ရာလမ္း ေအာက္တြင္ သက္သက္သာသာ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ခ်မ္က်န္း ခရီးသြားယဥ္ေက်းမႈ၏ အေျခအေနကုိ ခံစားႏုိင္ ရံုသာမက ယဥ္ေက်းမႈ အေသးစိတ္အေၾကာင္း ပါရွိေသာ အေျခခံပညာသင္ေပးျခင္း အခမ္းအနားကုိ ၾကည့္ႏုိင္ၿပီး ဆရာႀကီးသည္ ခ်မ္က်န္း၏ ပံုျပင္မ်ား ေျပာဆုိျခင္းကုိ နားေထာင္ၿပီး ေရွးေခတ္တြင္ ဥယ်ာဥ္ေပ်ာ္ပြဲဝင္ႏႊဲသည့္ ေလးပစ္ျခင္း စသည့္ ကစားေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကုိ ပါဝင္ၿပီး ခ်မ္က်န္း အရက္ လက္မႈအႏုပညာ၊ ဂ်ံဳအရုပ္ကေလး ဆုပ္ကုိင္ျခင္း စသည့္ ျဒပ္မဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ျပသပဲြကုိ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ခ်မ္က်န္း ေၾကးအုိးျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္သည့္ ငါးသားမ်ားကုိ ျမည္းၾကည့္၍ အႏွစ္သာရႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဖူရွန္းကန္ ညအႏုပညာ ပေဒသာကပြဲ၊ ခ်မ္က်န္း အမ်ားျပည္သူ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာပြဲကုိလည္း ခံစားႏုိင္မည္။

ဖူရွန္းကန္ ေၾကးအုိး အစားအစာ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲမွာ ခ်မ္က်န္းခရုိင္သည္ က်င္းပသည့္ ထူးျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရး လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျဖစ္၍ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားေသာ သမုိင္း ရွိပါၿပီ၊ ႏွစ္ႏုိင္း ခရီးသည္ မ်ားမ်ား ဆြဲေဆာင္လာ လ်က္ရွိသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္