၂၀၁၉ခုႏွစ္ တရုတ္ လ်ံဟယ္ ႏုိင္ငံတကာ ဟူလူစ္ေႁပြ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပဲြကုိ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္တြင္ က်င္းပ

2019-08-08 17:03 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

138275587_15646473989191n

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ တရုတ္ လ်ံဟယ္ ႏုိင္ငံတကာ ဟူလူစ္ေႁပြ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပဲြသည္ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္တြင္ တယ္ဟံု တုိင္လူမ်ဳိး၊ က်င္ေဖာ္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ လ်ံဟယ္ခရုိင္၌ ကြင္းဖြင့္၍ လ်ံဟယ္ခရုိင္မွ ဟူလူစ္ေႁပြ၊ အမ်ဳိးသား ရုိးရာဓေလ့ထံုးစံ စသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကုိ စုစည္းျပသ၍ လ်ံဟယ္ခရုိင္မွ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး တုိ႔သည္ နက္႐ႈိင္းစြာ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ရန္ တစ္ဆင့္တက္ၿပီး တြန္းအားေပးမည္။

လႈပ္ရွားမႈ အေၾကာင္းအရာသည္ ေထြျပားစံုလင္၍ ကြင္းဖြင့္ပြဲ၊ ႏုိင္ငံတကာ ဟူလူစ္ေႁပြ တီးမႈတ္ၿပိဳင္ပဲြ၊ လူတစ္ေသာင္း လ်ံဟယ္ လည္ပတ္ျခင္း၊ ကမၻာ့ ခရီးသြားရန္ နာမည္ေက်ာ္သူ လ်ံဟယ္ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ခရီးသြားလာေရးဖုိရမ္- လ်ံဟယ္ ဘက္စံု ခရီးသြားလာေရး မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲ၊ ရုပ္သိမ္းပဲြ၊ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပ၍ ဟူလူစ္ေႁပြ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အာခ်မ္းလူမ်ဳိး၏ မဂၤလာေဆာင္ျခင္း ဓေလ့ထံုးစံ ျပသျခင္း၊ အစားအစာျမည္းၾကည့္ျခင္း စသည္တုိ႔သည္ လႈပ္ရွားမႈ၏ ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္လာမည္။ ၄င္းအနက္၊ ႏုိင္ငံတကာ ဟူလူစ္ေႁပြ တီးမႈတ္ၿပိဳင္ပြဲ၏ စုစုေပါင္းဆုေငြ အယြမ္ (၂)သိန္း နီးပါး ရွိ၍ ၿပိဳင္ပြဲပါဝင္သူ အေယာက္(၈၀၀) ရွိေရာက္မည္ ခန႔္မွန္းပါသည္။

ဤအႀကိမ္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲကုိ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္နယ္တြင္း ဟူလူစ္ေႁပြ၊ တရုတ္ဘာဝူ တတ္ကြၽမ္းသူမ်ား၊ တရုတ္ ဂီတပညာသင္ေက်ာင္း၊ ဝူဟန႔္ ဂီတပညာသင္ေက်ာင္း၊ ယူနန္ အႏုပညာသင္ေက်ာင္း စသည့္ သီးျခားေသာ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမွ ပါေမာကၡမ်ား၊ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ဂီတပညာရွင္မ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ဖိတ္ေခၚ ပါဝင္လာမည္။

တရုတ္ လ်ံဟယ္ ႏုိင္ငံတကာ ဟူလူစ္ေႁပြ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပဲြကုိ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ မွစ၍ က်င္းပၿပီး အခုအထိ (၄)ႀကိမ္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ၍ တယ္ဟံုျပည္နယ္ခြဲႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ဟူလူစ္ေႁပြပြဲ ျဖစ္လာ၍ လ်ံဟယ္ခရုိင္၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းသည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ဘက္စံု တြန္းအားေပး ခဲ့ပါၿပီ။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္