၂၀၁၉ခုႏွစ္ တရုတ္(ကူမင္း) က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း ျပပြဲကုိ ၾသဂုတ္လ ၂ရက္မွ ၄ရက္အထိ က်င္းပမည္

2019-08-01 15:44 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ တရုတ္(ကူမင္း) က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း ျပပြဲကုိ ၾသဂုတ္လ ၂ရက္မွ ၄ရက္အထိ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ၌ က်င္းပ၍ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ အခမဲ့ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈ ႏုိင္မည္။ မႏွစ္ကထက္ ဤႏွစ္တြင္ သစ္လြင္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အေျခအေန တုိးလာ၍ ျပခန္းနံပါတ္(၇) ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ က်န္းမာေရး ျပသေရးေဒသကုိ ေထာင္လုိက္၍ ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား စသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ လုပ္ငန္းအခု(၈၀)ကုိ ဆြဲေဆာင္ၿပီး ပါဝင္လာမည္။

ဤအႀကိမ္ ျပပြဲသည္ ေဆးကုကိရိယာစက္ပစၥည္း ျပတုိက္ (ျပခန္းနံပါတ္ ၁)၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီး၊ ေမြးခါစကေလးႏွင့္ ကေလးလူငယ္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း ျပတုိက္ (ျပခန္းနံပါတ္ ၂)၊ က်န္းမာေရးျပတုိက္ (ျပခန္းနံပါတ္ ၇)ကုိ ေထာင္လုိက္၍ ျပသေရး အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းမီတာ(၁.၅)ေသာင္း ရွိ၍ ျပည္နယ္တြင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ရပ္ျခားမွ က်န္းမာေရး ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အမ်ားမ်ား ပါဝင္မည္။ ၎အနက္၊ ေဆးကုကိရိယာစက္ပစၥည္းႏွင့္ နည္းပညာေအာင္ျမင္မႈ၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီး၊ မီးဖြားအမ်ဳိးသမီး၊ ေမြးခါစကေလးႏွင့္ ကေလးလူငယ္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း၊ ထူးျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အဆင့္ျမင့္ေဆးကုမႈ၊ အင္တာနက္ေပါင္း က်န္းမာေရးကုသမႈ၊ က်န္းမာေရးၿမိဳ႕နယ္ စသည္တုိ႔ကုိ ပါဝင္မည္။ ႏုိင္ငံတကာ နာမည္ေက်ာ္ေသာ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သိပၸံပညာသုေတသနျပဳရန္ ေဆးကုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းဌာနမ်ားလည္း ပါဝင္၍ ေဆးကုမႈႏွင့္ ရုပ္အလွျပင္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ား က်န္းမာေရး၊ ကေလးေမြးရန္ ေထာက္မျခင္း၊ ေဆးကုမႈတြင္ stem cells အသံုးျပဳျခင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အေရးေပၚေရာဂါ စစ္ေဆးကုသျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္း ႏွင့္သက္ဆုိင္မည္။ အခုအထိ၊ ႏုိင္ငံ(၇)ႏုိင္ငံ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ၿမိဳ႕ (၁၇)ခု၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း အခု(၈၀၀)ေက်ာ္သည္ ဤအႀကိမ္ျပပြဲကုိ ပါဝင္မည္။

ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ ျပည္နယ္တြင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ရပ္ျခားမွ သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းအသင္း၊ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕ႏွင့္ အဝယ္ကုန္သည္မ်ားကုိ မိတ္ေခၚ၍ ပါဝင္လာမည္။ ျပပြဲ၏ အရည္အေသြး တုိးျမႇင့္ရန္ တတ္ကြၽမ္းသူ အေယာက္ (၂)ေထာင္ေက်ာ္သည္ ပါဝင္သည့္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ေဆးရံုဥကၠဌ ဖုိရမ္၊ ေဆးကုကိရိယာစက္ပစၥည္း စီမံခန႔္ခြဲမႈ သီးျခားေကာ္မတီ သုေတသနပညာရပ္ ေဆြးေႏြးေလ့လာပြဲ၊ ကေလး၏ မ်က္လံုးက်န္းမာေရးကုိ အာရံုစုိက္ျခင္း ဖုိရမ္ စသည့္ ဖုိရမ္ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ (၁၀)ခုကုိလည္း က်င္းပမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္