ယူနန္ တုိင္းရင္းသား ေက်းရြာ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကူမင္း မီးတုတ္ပြဲေတာ္သည္ ခရီးသည္ အေယာက္(၁.၂)သိန္းအား ဆြဲေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့

2019-08-01 14:58 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) "၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကူမင္း မီးတုတ္ပြဲေတာ္ႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသား ဇီဝလကၡဏာ အစားအစာ ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္"ကုိ ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔ အထိ ယူနန္တုိင္းရင္းသား ေက်းရြာ၌ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ၍ (၉)ရက္ၾကာေသာ လႈပ္ရွားမႈသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသည္ အေယာက္(၁.၂)သိန္းနီးပါးကုိ ဆြဲေဆာင္ၿပီး တက္တက္ႂကြႂကြ ပါ၀င္လာ၍ ယူနန္တုိင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈသည္ အက်ယ္အျပန႔္ ျဖန႔္ျဖဴးေစရန္ တြန္းအားေပး ခဲ့ပါသည္။

မီးတုတ္ပြဲေတာ္သည္ ယူနန္ ယီ၊ ဘုိင္၊ နာရွီ၊ ႀကီးေနာ္၊ လာဟူ၊ တိဗက္၊ ဖူမီလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ရုိးရာပြဲေတာ္ ျဖစ္၍ ႀကီးမားေလးနက္ေသာ ျပည္သူ႔ဓေလ့ ယဥ္ေက်းမႈ အနက္အဓိပၸာယ္ ရွိ၍ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကား လွပါသည္။ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ က်င္းပရာတြင္ ယူနန္ တုိင္းရင္းသား ေက်းရြာသည္ ေခတ္စားမႈႏွင့္ ရုိးရာအစဥ္အလာ မ်ားမ်ား ေရာေႏွာေပါင္းစပ္၍ အထူးဆံုး မီးတုတ္ပြဲေတာ္ ပါလာ ခဲ့ပါသည္။

အမ်ဳိးသား ဇီဝလကၶဏာ အစားအစာ ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္တြင္ ယူနန္ တုိင္းရင္းသား ေက်းရြာသည္ ယူနန္ရွိ ထူးျခားစြာ အသြင္ေဆာင္သည့္ တုိင္းရင္းသား (၁၅)မ်ဳိး၏ အစားအစာမ်ား အဓိကပါဝင္သည့္ "အမ်ဳိးသား ဇီဝလကၶဏာ အစားအစာလမ္း"ကုိ ႀကိဳးပမ္း တည္ေထာင္၍ ခရီးသည္တုိ႔သည္ အစစ္မွန္ဆံုး အမ်ဳိးသား ဇီဝလကၶဏာ အစားအစာကုိ ျမည္းၾကည့္ ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ဤႏွစ္ ယူနန္ တုိင္းရင္းသား ေက်းရြာ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသား ဇီဝလကၶဏာ အစားအစာ ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္သည္ ထူးျခားခ်က္ (၁၀)ခု ရွိ၍ ခရီးသည္တုိ႔သည္ ထူးျခားေသာ ပြဲေတာ္ကုိ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရာတြင္ ယူနန္ တုိင္းရင္းသား ရုိးရာပြဲေတာ္၏ အထူးအခ်ိတ္အညိႇဳ႕ကုိ အျပည့္အဝ ခံစား၍ မီးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈ လႈပ္ရွားမႈကုိ ေတြ႕ေစခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္