လူအေယာက္ (၁.၂)ေသာင္းသည္ အန္းနင္ လူေဘ်ာင္ ပဥၥမအႀကိမ္ စပ်စ္သီး ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္းပြဲကုိ လည္ပတ္

2019-07-29 11:21 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

183757

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) အန္းနင္ လူေဘ်ာင္ ပဥမအႀကိမ္ စပ်စ္သီး ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္းပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ စတင္ၿပီး ခရီးသည္ အေယာက္(၁.၂)ေသာင္ေက်ာ္သည္ လႈေဘ်ာင္ လူတုိ႔ႏွင့္အတူ စပ်စ္သီး ထြက္ေကာင္းျခင္းကုိ ေထာပနညျပဳၿပီး လႈေဘ်ာင္တုိးတက္မႈကုိ အတူတူ ခံစားပါသည္။

အန္းနင္ လူေဘ်ာင္ ပဥမအႀကိမ္ စပ်စ္သီး ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္းပြဲကုိ ၂၈ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပၿပီး ယႏွစ္ လႈပ္ရွားမႈ အေၾကာင္းအရာ ေပါမ်ား၍ လႈေဘ်ာင္သုိ႔ ေရာက္သည့္လူသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ အခ်ိန္တူကာလထက္ လူအေယာက္ (၂)ေသာင္း တုိးၿပီး လူေယာက္ (၅)ေသာင္း ေရာက္ရွိႏုိင္ပါသည္။ ယခုတြင္ လႈေဘ်ာင္၌ စပ်စ္သီးအမ်ဳိး (၂၀)ေက်ာ္ စုိက္ပ်ဳိး၍ အမုိ (၁၉၈၀)စုိက္ပ်ဳိးၿပီး စပ်စ္သီး ထြက္ကုန္ အေရအတြက္ တစ္ဝက္ကုိ ယူနန္ျပည္နယ္ အျပင္သုိ႔ ေရာင္းခ်ပါသည္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ လႈေဘ်ာင္၌ စပ်စ္သီး ထြက္ကုန္ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း တန္ခ်ိန္(၃.၈)ေထာင္ ထြက္ႏုိင္ၿပီး တစ္မုိလွ်င္ ၀င္ေငြ အယြမ္ (၂.၁)ေသာင္း ရရွိႏုိင္ပါသည္။

လူေဘ်ာင္ ပဥမအႀကိမ္ စပ်စ္သီး ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္းပြဲကုိ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ က်င္းပျခင္း အားျဖင့္ ေက်းရြာ စုေပါင္းစီးပြါးေရးကုိ ပုိမုိ တုိးတက္ လယ္သမားတုိ႔ ၀င္ေငြ တုိးျမႇင့္သည္ကုိ တြန္းအားေပးၿပီး လႈေဘ်ာင္ ရုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈကုိ ဆက္ခံ တုိးတက္ပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ "လက္ဖက္ေျခာက္-ျမင္းလမ္း သာယာလွပတ္ေသာ လႈေဘ်ာင္" စပ်စ္သီး ဇာတိ ေတာင္ဝကီးေတာင္ငယ္ စက္ဘီး စီးျခင္း ခံစားခ်က္ လႈပ္ရွားမႈကုိ ဇူလုိင္လ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပၿပီး ေနရာအသီးသီးမွ ေတာင္ဝကီးေတာင္ငယ္ စက္ဘီး စီးျခင္း စိတ္၀င္စားသူ အေယာက္(၃၀၀)သည္ က်ဴဟုိင္ဝုိင္းတြင္ အတူတူစု လက္ဖက္ေျခာက္-ျမင္းလမ္းတြင္ အားရပါးရ စီးျခင္းကုိ ခ့စားပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္