ပဥၥမအႀကိမ္ အန္နင္ လုေျပာင္ စပ်စ္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၂၇ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၄ရက္အထိ က်င္းပမည္

2019-07-26 16:16 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

177058

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) စပ်စ္သီး မ်ားမ်ားသီးသည့္ခ်ိန္ ေရာက္၍ အန္နင္ လုေျပာင္ ပဥၥမအႀကိမ္ စပ်စ္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၂၇ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၄ရက္အထိ လုေျပာင္ၿမိဳ႕နယ္ အုိက္က်ားရင္ ေက်းရြာေကာ္မတီ၌ က်င္းပမည္။ ထုိအခါေရာက္လွ်င္ လတ္ဆတ္ေသာ စပ်စ္သီး အမ်ဳိး(၂၀)ေက်ာ္၊ အရသာေကာင္းေသာ ေတာမႈိ၊ စစ္မွန္ေသာ ဆိတ္သားမ်ားကုိ ျမည္းၾကည့္ သည့္အျပင္ နယ္ခံနာမည္ေက်ာ္သူ ထူထူကုိ မိတ္ေခၚၿပီး ကြင္းဖြင့္ပြဲတြင္ ဟန္အမူအရာ ထုတ္ျပ၍ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတာင္တက္လမ္း စက္ဘီးစီးျခင္း၊ ပထမအႀကိမ္ ငါးမွ်ားၿပိဳင္ပြဲ စသည့္ ေထြျပားစံုလင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပမည္။

177063

မႏွစ္က အတန္(၃.၄)ေထာင္ ရွိသည့္ စပ်စ္သီး ထြက္ကုန္ အေရအတြက္ ထက္ ဤႏွစ္ ပုိတုိးပြားလာ၍ ခန႔္မွန္းခ်က္အရ အတန္(၃.၈)ေထာင္၊ တစ္မုိ၏ ထြက္ကုန္တန္ဖုိး အယြမ္(၂.၁)ေသာင္း ေရာက္ရွိႏုိင္မည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ဤႏွစ္ စပ်စ္သီး၏ ပံုစံ ပုိေကာင္းၿပီး အရသာ ပုိခ်ဳိၿပီး အရည္အေသြး ပုိေကာင္းေသာေၾကာင့္ လက္ကားေစ်းႏွင့္ လက္လီေရာင္းေစ်းလည္း မႏွစ္ကထက္ ပုိမ်ားသည္။ အမွည့္ေစာေသာ အမ်ဳိးအစား၏ တန္ဖုိးသည္ တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္(၂၀) ျဖစ္၍ အခုတေလာ ေစ်းတြင္ စတင္ေရာင္းခ်သည့္ အမွည့္ေႏွာင္းေသာ အမ်ဳိးအစား၏ တန္ဖုိးသည္ တစ္ကီလုိဂရမ္ (၁၀)ယြမ္မွ (၁၃)ယြမ္ခန႔္ ျဖစ္၍ မႏွစ္ကထက္ ပုိႀကီးသည္။

177059

အုိက္က်ားရင္ ထြက္သည့္ စပ်စ္သီး၏ အရည္အေသြး၊ အရသာ ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ စားသံုးသူမ်ား အလြန္ႀကိဳက္ခံၿပီး အခု ပီကင္း၊ ရွန္ဟုိင္း၊ ခ်မ္ဒူ စသည့္ၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ ေရာင္းခ်ပါၿပီ။ လုေျပာင္ထြက္သည့္ စပ်စ္သီး တစ္ဝက္ကုိ ျပည္နယ္ရပ္ျခားသုိ႔ ေရာင္းခ်၍ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ “စပ်စ္သီး၏ ဇာတိ”ဟု ေခၚသည္။

177060

ဤႏွစ္ စပ်စ္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲတြင္ ဦးစီးက်င္းပသူသည္ အႏွစ္သာရႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ စီစဥ္ထားသည္။ ဇူလုိင္လာ ၂၇ရက္မွ ၂၈ရက္အထိ၊ ကြင္းဖြင့္ပြဲကုိ က်င္းပ၍ အႏုပညာ တင္ဆက္ျပသျခင္း၊ ၫြန႔္ေပါင္း ဘားဂြၽမ္း အႏုပညာ ျပသျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ပထမအႀကိမ္ ငါးမွ်ားၿပိဳင္ပြဲ စသည့္ အျပန္အလွန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိမည္။ ပြဲက်င္းပစဥ္ နယ္ခံ လယ္သမားအ္မ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ေတာမႈိစားပြဲ၊ စစ္မွန္ေသာ ဆိတ္သား၊ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ ခ်က္သည့္ စပ်စ္အရက္ စသည့္ ထူးျခားခ်က္ရွိေသာ အစားအေသာက္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား၊ ခရီးသည္မ်ား ျမည္းၾကည့္ရန္ တင္ျပေပးမည္။ ထုိ႔ျပင္၊ အမ်ားျပည္သူသည္ အုိက္က်ားရင္ စပ်စ္သီးျခံထဲမွ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ ေစ်းတန္းႏွင့္ ႐ႈခင္းၾကည့္႐ႈသည့္ ေစာင္းတန္းသုိ႔ ကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူၿပီး ဓာတ္ပံုရုိက္ႏုိင္မည္။

177061

ပထမအႀကိမ္ ငါးမွ်ားၿပိဳင္ပဲြကုိ ဇူလုိင္လ ၂၇ရက္ မနက္ပုိင္းတြင္ အုိက္က်ားရင္ ေက်းရြာေကာ္မတီ တကြၽန္းေက်းရြာ၌ က်င္းပမည္။ ၿပိဳင္ပဲြသည္ ငါးမွ်ားသည့္ ေနရာ အခု(၇၀)ကုိ ေထာင္လုိက္ၿပီး ငါးအုပ္ဖား၊ ငါးၾကင္း (၁.၃)တန္ ခ်ထား၍ ငါးမွ်ားႀကိဳက္သည့္ အမ်ားျပည္သူသည္ ပါဝင္ႏုိင္မည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတာင္တက္လမ္း စက္ဘီးစီးၿပီး လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈျခင္း လက္ေတြ႕ေလ့လာခံစား လႈပ္ရွားမႈကုိ ဇူလုိင္လ ၂၈ရက္တြင္ လုေျပာင္ ဟုိင္ဝမ္းေက်းရြာ သဘာဝစခန္း၌ က်င္းပ၍ ခရီးစဥ္ တစ္ခုလံုး (၁၂.၅) ကီလုိမီတာ ရွည္ၿပီး စက္ဘီးႀကိဳက္သူ မ်ားသည္ ေက်းရြာ၏ သာယာလွပေသာ ႐ႈခင္းကုိ အျပည့္အဝ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္။ ဤႏွစ္ စပ်စ္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲသည္ ယီလူမ်ဳိး မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔ႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳ၍ နယ္ခံ ရန္းထ်န္ခ်ံဳး၊ အခ်င့္ခ်ံဳး၏ ယီလူမ်ဳိး ရုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ မွီခုိ၍ ယီလူမ်ဳိး ရုိးရာ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔ကုိ ဇူလုိင္လ ၂၆ရက္၊ ၂၇ရက္တြင္ ဟုိင္ဝမ္းေက်းရြာေကာ္မတီ ရန္းထ်န္ခ်ံဳးေက်းရြာ၌ က်င္းပ၍ ခရီးသည္မ်ားသည္ ေန႔တာမွ ညအခါအထိ အားပါးတရ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးတူးျခင္းကုိ ခံစားေစႏုိင္မည္။

177062

ဤႏွစ္လုေျပာင္၏ စပ်စ္သီးမ်ားကုိ ႏုိဝင္ဘာလကုန္အထိ အဆက္မျပတ္ ဆြတ္ခူးႏုိင္မည္။ စပ်စ္သီးျခံထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ဆြတ္ခူးလွ်င္ အခမဲ့ၿပီး ပါသြားလွ်င္ တစ္ကီလုိဂရမ္ (၁၀)ယြမ္မွ (၁၂)ယြမ္အထိ ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္