တရုတ္-အာဆီယံ စာေပဖုိရမ္ကုိ ဇူလုိင္လ ၂၃ရက္မွ ၂၇ရက္အထိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

2019-07-26 11:12 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

181913

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တရုတ္ စာေရးဆရာမ်ား အသင္းသည္ ဦးစီးက်င္းပ၍ ယူနန္ျပည္နယ္ စာေရးဆရာမ်ား အသင္းသည္ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္သည့္ တရုတ္-အာဆီယံ စာေပဖုိရမ္ကုိ ဇူလုိင္လ ၂၃ရက္မွ ၂၇ရက္အထိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပပါသည္။ ဘရူႏုိင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ စင္ကာပူ၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ မွလာေသာ စာေရးဆရာ (၁၉)ေယာက္ႏွင့္ တရုတ္ စာေရးဆရာ အေယာက္(၃၀)သည္ မိတ္ၾကားခ်က္အရ ပါဝင္တက္ေရာက္ပါသည္။

တရုတ္-အာဆီယံ စာေပဖုိရမ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” အဆုိျပဳခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စာေပ ဖလွယ္ျခင္း တုိးျမႇင့္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၂၁ ရာစု ပုိးလမ္းမႀကီး တစ္ေလွ်ာက္မွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ သင္ၾကားေလ့လာျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ ႏႈိင္းစားၿပီး မွတ္ယူျခင္း၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ျခင္းကုိ တုိးျမႇင့္ေစ၍ အာရွတုိက္ ကံၾကမၼာအက်ဳိးတူအဖြဲ႕ တည္ေဆာက္ရန္ ေထာက္ခံသည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖုိရမ္သည္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု စာေပ၏ ပုိလမ္းမႀကီးသစ္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ စာေရးဆရာမ်ားသည္ “ကုိယ့္ စာေပ၏လမ္း- လက္ရာတစ္အုပ္မွ ေျပာဆုိသည္”ႏွင့္ “စိတ္ဝိညာဥ္၊ သံၾကမၼာ၊ အနာဂတ္” ေဆြးေႏြးဖြယ္ရာအေၾကာင္း ႏွစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၂)ရက္ၾကာသည့္ ေဟာေျပာပြဲ၊ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ဖလွယ္ပြဲတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ၂၁ ရာစု ပုိးလမ္းမႀကီးသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ေလွ်ာက္ႏုိင္ငံမ်ား စီးပြားကုန္သြယ္ေရး၊ လူမႈေရးဖလွယ္မႈ ေဆာင္ရြက္သည့္ အေရးႀကီးေသာ ေပါက္ေရာက္ရာလမ္း ျဖစ္ဖူး၍ ေခတ္သစ္တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ယဥ္ေက်းမႈဆက္ဆံျခင္းကုိ ဆက္သြယ္ၿပီး စာေပ အျပန္အလွန္ ႏႈိင္းစားၿပီး မွတ္ယူျခင္းႏွင့္ ဖလွယ္ျခင္း တုိးျမႇင့္ေစသည့္ စိတ္ဝိညာဥ္ ေပါက္ေရာက္ရာလမ္းလည္း ျဖစ္သည္ဟု ျပည္တြင္းျပည္ပ စာေရးဆရာမ်ားသည္ ေျပာဆို ခဲ့ပါသည္။ စာေရးဆရာမ်ားသည္ စာေပတီထြင္သည့္ အစမူလမွ ေျပာဆို၍ သမုိင္းကုိ ျပန္ေျပာင္းသံုးသပ္ၿပီး အခုကုိ အလင္းဆံုေပးၿပီး အနာဂတ္ကုိ ေမွ်ာ္ၾကည့္၍ အားလံုးမွာ စာေပ၏ ပုိးလမ္းမႀကီးသစ္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဖုိရမ္သည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ စိတ္ဝိညာဥ္ နီးစပ္စြာ ဆက္သြယ္ေစၿပီး ပုိမုိနီးစပ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း၊ စာေပ အျပန္အလွန္ ႏႈိင္းစားၿပီး မွတ္ယူသည့္ တံတားႏွင့္ ခါးပတ္ႀကိဳးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ အလႈိက္တလွဲႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ပါသည္။

ဖုိရမ္ က်င္းပရာတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ စာေရးဆရာမ်ားသည္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ နယ္ခံယဥ္ေက်းမႈ၊ ဇီဝလကၡဏာယဥ္ေက်းမႈကုိ စူးစမ္းေလ့လာ ခဲ့ပါသည္။ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားမွာ လူမ်ဳိးမ်ား အဆင္ေျပ အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံၾကသည့္ နယ္ခံ ယဥ္ေက်းမႈ ထူးျခားခ်က္မ်ား၊ ေတာင္စိမ္းေရၾကည္ၿပီး ေအာက္ဆီဂ်င္ျပည့္စံုေသာ ဇီဝလကၡဏာ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ျခင္း အတြက္ ေကာင္းမြန္ေလးနက္ေသာ အာရံုစြဲျငိမႈ ခ်န္ထားခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္