၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကူမင္း ခ်မ္ကုမ္ ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၂၅ရက္ က်င္းပမည္

2019-07-24 18:01 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

175299

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေႏြးဦးၿမိဳ႕ ယဥ္ေက်းမႈပြဲႏွင့္ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကူမင္း ခ်မ္ကုမ္ ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၂၅ရက္မွ ၂၆ရက္အထိ ခ်မ္ကုမ္ တုပ္နန္ ဟြားဟြားစစ္က်က္၌ က်င္းပမည္။ ခရီးသည္မ်ားသည္ ယူနန္ေအာ္ပရာဇာတ္ ၾကည့္ျခင္း၊ မီးပေဒသာထြန္းညိႇ၍ ေရာင္စံုဖဲႀကိဳးပုိးထည္မ်ားျဖင့္ မြမ္းမံအလွဆင္ျခင္း၊ ေတာသီခ်င္းၾကားျခင္း၊ ျဒပ္ဝတၴဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ႐ႈစားျခင္း၊ ထူးျခားေသာ နယ္ခံကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ အစားအစာ ျမည္းၾကည့္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။

175300

အႀကီးစား အႏုပညာ တင္ဆက္ျပသျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အမ်ားျပည္သူ အႏုပညာၿပိဳင္ပြဲ၊ ထူးျခားေသာ အစားအစာ ေရာင္းေစ်း၊ “တရုတ္ႏုိင္ငံသစ္ ထူေထာင္မႈ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္” ေထာပနာျပဳရန္ ခ်မ္ကုမ္ ရုိးရား ပန္းခ်ီျပပြဲ၊ ျဒပ္ဝတၴဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ လက္မႈအႏုပညာ ျပသျခင္း စသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ ခ်မ္ကုမ္ နယ္ခံ ယဥ္ေက်းမႈ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ခ်မ္ကုမ္ ယဥ္ေက်းမႈ၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား ထင္ရွားေပၚလြင္ေစ၍ ခ်မ္ကုမ္၏ အႏုပညာ အေျခအေနမ်ားကုိ ျပသမည္။

175301

အထူးသျဖင့္၊ ဤအႀကိမ္ ယဥ္ေက်းမႈပြဲတြင္ ရုိးရာပန္းခ်ီ၊ ပန္းထုိးထည္၊ ကတ္ေက်းညႇပ္စကၠဴ အလွပစၥည္း၊ ဂ်ံဳမႈန႔္ညက္ပန္းပု စသည့္ ျဒပ္ဝတၴဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ခ်မ္ကုမ္စားေတာ္ပဲမႈန႔္၊ နံေစာ္တုိဟူး စသည့္ အစားအစာမ်ား ျမည္းၾကည့္ ျခင္းအားျဖင့္ ခ်မ္ကုမ္ ျဒပ္ဝတၴဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္၏ ျပည့္ၿဖိဳးေသာ သက္ရွိစြမ္းအားႏွင့္ ျဖဴနီေၾကာင္က်ားေသာ အေရာင္အဆင္းကုိ ျပသမည္။

175302

ထုိ႔ျပင္၊ ဤအႀကိမ္ ယဥ္ေက်းမႈပြဲသည္ “အမ်ားျပည္သူ ေတးဂီတသီဆုိပြဲေတာ္ေန႔” လႈပ္ရွားမႈကုိ ဆက္လက္စီစဥ္၍ အမ်ားျပည္သူသည္ ယဥ္ေက်းမႈ လႈပ္ရွားမႈကုိ ပါဝင္သည့္ တက္ႂကြမႈ တုိးျမႇင့္ေစ၍ မိမိကုိယ္ကုိ ျပသသည့္ အခြင့္အလမ္း ရွိေစမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္