က်င္ဟံုၿမိဳ႕ ကန္လန္ပတံတားသည္ ဇူလုိင္လ ၂၂ရက္တြင္ စမ္းသပ္ လမ္းေပါက္ခဲ့

2019-07-24 17:19 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

178874_670x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) (၃)ႏွစ္ၾကာ ေဆာက္လုပ္ ျခင္းအားျဖင့္ က်င္ဟံုၿမိဳ႕တြင္း စတုတၴအခု လန္ျခာျမစ္ေက်ာ္ တံတား ျဖစ္ေသာ ကန္လန္ပတံတားသည္ ဇူလုိင္လ ၂၂ရက္တြင္ စမ္းသပ္ လမ္းေပါက္ ခဲ့သည္၊ စမ္းသပ္ လမ္းေပါက္ရာတြင္ သြားလာသည့္ ကာမ်ားအတြက္ ယာယီ အခမယူဘူး။

178876_670x670

က်င္ဟံုၿမိဳ႕ ကန္လန္ပတံတားကုိ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ရက္ မွစ၍ တည္ေဆာက္၍ မုန္ဟန႔္ၿမိဳ႕နယ္ ဗန္ကန္က်င္လမ္းႏွင့္ က်င္လြင္လမ္း၏ လမ္းဆံုမွအစ၊ ခရုိင္အဆင့္ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး XK04 သုိ႔အထိ၊ အဓိက လမ္းမႀကီးသည္ (၁၃၉၉.၈၀၇)မီတာ ရွည္ၿပီး အဓိက လမ္းမႀကီးေပၚမွ တံတားသည္ စုစုေပါင္း (၁၀၀၂.၅)မီတာ ရွည္သည္။ တံတားသည္ အသြားအျပန္ လမ္းေၾကာင္း(၄)ေၾကာင္း ပထမအဆင့္ လမ္းမႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ အဓိကလမ္းမႀကီး၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္းအရ တည္ေဆာက္၍ အဓိက တံတားသည္ (၂၆)မီတာ က်ယ္ဝန္းၿပီး တံတားဥပစာႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းဥပစာသည္ (၂၃)မီတာ က်ယ္ဝန္း၍ အရွန္အဟုန္ တစ္နာရီလွ်င္ ကီလုိမီတာ(၆၀) စီစဥ္သည္။

178875_670x670

တံတား လမ္းေပါက္ၿပီးေနာက္ မုန္ဟန႔္ႏွင့္ က်င္ဟေဒသတုိ႔၏ လ်င္ျမန္စြာ ဆက္သြယ္သည့္ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္လာ၍ ဤေဒသ၏ သြားလာႏုိင္စြမ္း မ်ားမ်ားတုိးျမႇင့္၍ ပုိမ်ားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ လူ၊ ေငြေၾကး စသည္တုိ႔သည္ ဝင္ထြက္သြားလာေစ၍ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရာထဲမွ ကန႔္သတ္ျခင္း အေျခအေနမ်ား ေလ်ာ့ေပါ႔ေျဖရွင္းေစ၍ ၾကည့္႐ႈလည္ပတ္ရန္ အပန္းေျဖေဒသႏွင့္ ခရီးသြားရန္ ဒုတိယစင္တာကုိ ထုလုပ္ရန္၊ က်င္ဟံုၿမိဳ႕ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခင္းအက်င္း ျပည့္ဝေစရန္၊ က်င္ဟံုၿမိဳ႕ ေက်ာ္လြန္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးတက္ေရာက္မႈ ရွိမည္။

178877_670x670

အခု စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးေငြ အယြမ္(၅၃၁၃၅.၆)ေသာင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ ခန္းမွန္းခ်က္ အရ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ၿပီးေျမာက္ ၿပီးေနာက္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးေငြ အယြမ္(၅၄၀)သန္း မျပည့္ ထိန္းခ်ဳပ္၍ စီမံကိန္းခ်သည့္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးေငြ အယြမ္(၆၄၉၄၇.၈၃)ေသာင္းထက္ အယြမ္(၀.၁)ဘီလ်ံ ေခြၽတာမည္။

178878_670x670

ထုိ႔ျပင္၊ တံတား လမ္းေပါက္ျခင္း ႏွင့္အမွ် ကန္လန္ပႏွင့္ က်င္ဟဆိပ္ကမ္း အၾကားတြင္ သြားလာခုတ္ေမာင္းရန္ အႏွစ္(၄၀)ေက်ာ္သည့္ ကူးတုိ႔ေလွသည္ တရားဝင္ ရပ္စဲမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္