ဒုတိယအႀကိမ္ ကူမင္း ပညာေတာ္သင္မ်ား အတတ္ပညာစြမ္းရည္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပခဲ့

2019-07-16 15:06 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

174088

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ “တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ကူမင္း” ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ကူမင္း ပညာေတာ္သင္မ်ား အတတ္ပညာစြမ္းရည္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၁၃ရက္တြင္ 871 ယဥ္ေက်းမႈ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ အလုပ္ရံု၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ပညာေတာ္သင္မ်ားသည္ သီခ်င္း၊ အက၊ ရြတ္ဆုိျခင္း၊ ဇာတ္တုိ၊ လူရႊင္ေတာ္ျပက္လံုး စသည့္ပံုစံမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံအသီးသီး၊ လူမ်ဳိးအသီးသီး၏ ထူးျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျပသ၍ မိမိ၏ နားလည္ျခင္းအားျဖင့္ တရုတ္စာသီခ်င္းဆုိၿပီး ႏုိင္ငံအသီးသီးႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔မွ လူမႈေရး ဖလွယ္ျခင္း တုိးျမႇင့္ေစခဲ့သည္။

174089

ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ အစုိးရရံုးစုိက္ရာၿမိဳ႕ အျဖစ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” အဆုိျပဳခ်က္ ထဲမွ ေရွ႕တန္းဗဟုိခ်က္မ၊ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ မ်က္ႏွာမူသည့္ အေရးႀကီးေသာ တံခါး ျဖစ္သည္။ ႏွစ္တုိင္း ႏုိင္ငံအသီးသီး မွလာေသာ ပညာေတာ္သင္မ်ားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္လာ၍ သူတုိ႔သည္ တရုတ္ႏွင့္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈကုိ ႏွစ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံျခား ယဥ္ေက်းမႈကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ပါလာသည္။

ဤအႀကိမ္ၿပိဳင္ပြဲကုိ နီေပါ၊ လာအုိ၊ ပဂၤလားေဒ့ရ္ွ၊ ပါကစၥတန္၊ ျမန္မာ၊ မဒါဂါစကာ၊ တပ္မင္နစၥတန္၊ ယီမင္၊ မေလးရွား၊ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကူမင္းၿမိဳ႕ရွိ ပညာေတာ္သင္ မ်ားသည္ နာမည္စာရင္းေပးသြင္းၿပီး ပါဝင္၍ အစီအစဥ္ အခု(၂၀) ရွိခဲ့သည္။

174090

“တရုတ္ခ်စ္တယ္၊ ကူမင္းခ်စ္တယ္၊ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း သစ္ေတာေကာလိပ္ေက်ာင္း ခ်စ္တယ္။ ” ထုိေန႔တြင္ အလႈိက္တလွဲႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္လွေသာ သီခ်င္း “တရုတ္ရွိ ငါ၊ တစ္ခုတည္းတဲ့ မိသားစု”ျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ စတင္က်င္းပခဲ့သည္။ ပဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံႏွင့္ တပ္မင္နစၥတန္ႏုိင္ငံ မွလာေသာ လုဇီယြက္၊ ဝန္ယူေဖး တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ထူးျခားေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ တရုတ္တြင္ ပညာသင္ျခင္း၊ ေနထုိင္ျခင္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

174091

နီေပါႏုိင္ငံသား ခ်လ္စ္သည္ လီလုိင္၏ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ကဗ်ာကုိ ရြတ္ဆုိခဲ့သည္။ သူသည္ တရုတ္ ကဗ်ာသည္ အလြန္ လွပသိမ္ေမြ႕၍ ကြၽန္ေတာ္ႏုိင္ငံ၌ ႏွစ္သက္သူ မ်ားသည္ ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။

174092

မဒါဂါစကာမွ လာေသာ အယ္ရီးနသည္ တရုတ္သုိ႔ ေရာက္လာသည္ (၅)ႏွစ္ ရွိပါၿပီ၊ ဤအႀကိမ္တြင္ သူသည္ မိန္းကေလး (၇)ေယာက္ႏွင့္ နယ္ခံ ႏွစ္သစ္ႀကိဳဆုိသည့္ အက ျဖစ္ေသာ ေႏြဦးရာသီ၏အကကုိ တင္ဆက္ျပသခဲ့သည္။ ကြၽန္မသည္ တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ အလြန္ႏွစ္သက္၍ မဒါဂါစကာႏုိင္ငံ၌ ကြန္ျဖဴ႐ႈပ္ တရုတ္ ဘာသာစကား သင္ေက်ာင္းလည္း ရွိသည္၊ ေက်ာင္းေအာင္ၿပီးေနာက္ အမိႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ေရာက္ၿပီး တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျဖန႔္ခ်ီ၍ ပုိမ်ားေသာ လူမ်ားသည္ တရုတ္ကုိ သိျမင္ေစမည္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ ဟု အယ္ရီးနသည္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

174093

ဤႏွစ္သည္ ကူမင္း ပညာေတာ္သင္မ်ား အတတ္ပညာစြမ္းရည္ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပသည့္ ဒုတိယႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ရွိ ပညာေတာ္သင္မ်ား အတြက္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပသသည့္ ဇာတ္ခံုေပး၍ ႏုိင္ငံမ်ား၊ လူမ်ဳိးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျပသ၍ တကၠသုိလ္ေကာလိပ္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေျခအေနကုိ ျပသ၍ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ပညာေတာ္သင္မ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဘဝကုိ ႂကြယ္ဝေစ၍ မတူေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ၿပီး ေရာေပါင္းေစ၍ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ေဒသတြင္း လူမႈေရး ဖလွယ္ျခင္း စင္တာကုိ တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ တက္ႂကြေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ထုတ္ေဖာ္သည္ ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္