၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကူမင္း ကုန္းျပင္ျမင့္ ႏုိင္ငံတကာ ထက္ဝက္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၇ရက္ က်င္းပမည္

2019-07-16 15:51 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

173771

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကူမင္း ကုန္းျပင္ျမင့္ ႏုိင္ငံတကာ ထက္ဝက္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၇ရက္ မနက္ပုိင္း ၈နာရီခြဲတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္။ ဇူလုိင္လ ၁၆ရက္ ၁၂နာရီမွ ၂၈ရက္ ၂၄နာရီအထိ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္း၍ မဲဆြဲရလဒ္ကုိ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္။ အေျပးႏွစ္သက္သူ မ်ားသည္ ကူမင္း ကုန္းျပင္ျမင့္ ႏုိင္ငံတကာ ထက္ဝက္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ၏ တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆုိက္တ္ (www.kunming-marathon.com) မွတ္တမ္းတင္ၿပီး နာမည္စာရင္း ေပးသြင္း၍ ကူမင္း ကုန္းျပင္ျမင့္ ႏုိင္ငံတကာ ထက္ဝက္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ၏ WeChat ကုိ အာရံုစုိက္ႏုိင္မည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကူမင္း ကုန္းျပင္ျမင့္ ႏုိင္ငံတကာ ထက္ဝက္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲသည္ “ေႏြဦးၿမိဳ႕ ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္၊ က်န္းမာေရးအေျပး” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်န္းမာေရးဘဝ အေတြးအေခၚကုိ ျဖန႔္ျဖဴးသည့္အျပင္ “ေႏြဦးၿမိဳ႕ ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္” ဘြဲ႕ထူးကုိ တုိးပြားေစ၍ ကူမင္း ကုန္းျပင္ျမင့္ ႏုိင္ငံတကာ ထက္ဝက္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲမွာ ေျပးဆြဲသူမ်ားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ကုိ နက္႐ႈိင္းစြာ သိရွိနားလည္သည့္ အေရးႀကီးေသာ နည္းလမ္း၊ ကူမင္းႏွင့္ ယူနန္ရုပ္ပံုလႊာကုိ ျပသသည့္ အေရးႀကီးေသာ အမည္ကတ္ျပား တစ္ေစာင္ ျဖစ္လာေစမည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ကူမင္း ရုိးရာ ထူးျခားခ်က္ရွိ ယဥ္ေက်းမႈကုိ အျပည့္အဝ ေပါင္းစပ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးေပၚ အားကစားသိပံၸနည္းပညာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ လူမႈေရး မာရသြန္၊ သိပံၸနည္းပညာ မာရသြန္၊ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ မာရသြန္ကုိ ထုလုပ္မည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံတကာ ဗဟုိၿမိဳ႕၊ သမုိင္းဝင္ ယဥ္ေက်းမႈ ေက်ာ္ၾကားသည့္ၿမိဳ႕၊ ကမၻာေပၚမွ ေႏြဦးၿမိဳ႕ႏွင့္ ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္၊ တရုတ္ က်န္းမာေရးၿမိဳ႕ ျဖစ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ အႏွစ္သာရကုိ အျပည့္အဝ ျပသ၍ ကူမင္းမာရသြန္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ က်န္းမာေသာ အေတြးအေခၚကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပသမည္။

173772

ဤအႀကိမ္ ၿပိဳင္ပြဲသည္ ထက္ဝက္ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပဲြ၊ (၁၀)ကီလုိမီတာ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ၊ သားသမီးႏွင့္ မိဘ အျပးၿပိဳင္ပြဲ (၃)ဖြဲ႕ ပါဝင္၍ ပါဝင္သူသည္ အေယာက္(၇)ေထာင္၊ (၅)ေထာင္၊ မိသားစုအခု(၈)ရာ ခြဲျခားျဖစ္၍ စုစုေပါင္းပမာဏ အေယာက္(၁.၅)ေသာင္း ရွိမည္။

ကူမင္း ကုန္းျပင္ျမင့္ ႏုိင္ငံတကာ ထက္ဝက္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ စတင္ က်င္းပၿပီး အခုအထိ (၇)ႀကိမ္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါၿပီ။ အတုိင္းအတာသည္ အစဆံုး လူအေယာက္ (၅)ေထာင္မွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ လူအေယာက္ (၁.၅)ေသာင္းသုိ႔ေရာက္၍ အဆက္မျပတ္ တုိးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ ၿပိဳင္ပဲြသည္လည္း အစဆံုး ေၾကးတံဆိပ္ၿပိဳင္ပြဲမွ ေရႊတံဆိပ္ၿပိဳင္ပဲြ အျဖစ္ အတန္းတက္လာ၍ အမ်ားျပည္သူ ႏွစ္သက္သည့္ ၿပိဳင္ပဲြ တစ္ခု ျဖစ္လာ ခဲ့ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ၿပိဳင္ပြဲကုိ တရုတ္ ေျပးခုန္ပစ္ လုပ္ငန္း အသင္း၊ ယူနန္ျပည္နယ္ အားကစား ဦးစီးဌာန၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔အစုိးရတုိ႔သည္ ဦးစီးက်င္းပမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္