မ်က္ႏွာ အုိးမည္းသုတ္ပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၁၈ရက္တြင္ ေဝစန္းခ်ဴေပခရုိင္သုိ႔ ပါဝင္မည္

2019-07-15 18:18 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “၂၀၁၉ခုႏွစ္ တရုတ္ ယူနန္-ဖူေဇဟင္ မ်က္ႏွာ အုိးမည္းသုတ္ပြဲ” ကြင္းဖြင့္ပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၁၈ရက္တြင္ ခ်ဴေပခရုိင္၌ က်င္းပမည္။ (၁)လၾကာသည့္ ပဲြတြင္ အႏွစ္သာရႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ယဥ္ေက်းမႈ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပမည္။

ဤႏွစ္ မ်က္ႏွာ အုိးမည္းသုတ္ပြဲသည္ အခ်ိန္ကာလ ခြဲျခားၿပီး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပ၍ အဓိက က်င္းပရာေနရာ (၁)ခုႏွင့္ ေနရာခြဲ (၅)ခုကုိ စီစဥ္မည္။ ၎အနက္၊ အဓိက က်င္းပရာေနရာ ျဖစ္ေသာ ခ်ဴေပေက်ာင္းလ်န္ကြင္းျပင္၌ “၂၀၁၉ခုႏွစ္ တရုတ္ ယူနန္-ဖူေဇဟင္ မ်က္ႏွာ အုိးမည္းသုတ္ပြဲ” ကြင္းဖြင့္ပြဲ က်င္းပ၍ တင္ဆက္ျပသျခင္း အေၾကာင္းအရာ (၄)ခု အဓိကရွိမည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ေနရာခြဲျဖစ္ေသာ ဖူေဇဟင္ ခရီးသည္ ဝန္ေဆာင္ေပးမႈ စင္တာ၌ “မ်က္ႏွာ အုိးမည္းသုတ္ပြဲ” ဓာတ္ပံုလက္ရာမ်ား တစ္ႏုိင္ငံလံုး နယ္လွည့္ျပပြဲကုိ က်င္းပမည္။ ဖူေဇဟင္ လံုခြၽင္ကန္ စုိစြတ္ေျမ၌ “မ်က္ႏွာ အုိးမည္းသုတ္ပြဲ” ေကာက္ညႇင္းထုပ္ပြဲေတာ္ နဂါးေလွေလွာ္ၿပိဳင္ပဲြကုိ က်င္းပမည္။ ခ်ဴေပစည္းေဝးခန္းမ၊ ဖူေဇဟင္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္တုိ႔၌ နဝမအႀကိမ္ ဖူေဇဟင္ သုခမအႏုပညာရွင္ တီထြင္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပမည္။ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ထဲမွ ဘုိင္လ်န္စန္းေက်းရြာ၊ ဖူေဇဟင္ေက်းရြာ၊ ရွန္ေဇတံုေက်းရြာတုိ႔၌ “ေန႔တုိင္း မ်က္ႏွာ အုိးမည္းသုတ္ပြဲ” မီးပံုညပြဲကုိ က်င္းပ၍ အမ်ဳိးသား ရုိးရာအဆိုအက၊ မ်က္ႏွာ အုိးမည္းသုတ္ျခင္း စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပမည္။ ဖူေဇဟင္ လံုခြၽင္ လံုခြၽင္ကန္ စုိစြတ္ေျမမွ ဖူေဇဟင္ ခရီးသည္ ဝန္ေဆာင္ေပးမႈ စင္တာ၌ မ်က္ႏွာ အုိးမည္းသုတ္ပြဲ ရုပ္သိမ္းပြဲကုိ က်င္းပမည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မွစ၍ ခ်ဴေပခရုိင္သည္ တစ္ႏွစ္ မ်က္ႏွာ အုိးမည္းသုတ္ပြဲကုိ က်င္းပ၍ ခရီးသည္ မ်ားမ်ား ဆြဲေဆာင္ၿပီး ခ်ဴေပခရုိင္သုိ႔ လာေရာက္၍ ခ်ဴေပႏွင့္ တျခားေနရာ ဖလွယ္သည့္ တံတားထုိး၍ ဖူေဇဟင္၏ ခရီးသြားလာေရး ယဥ္ေက်းမႈ အတြင္းအႏွစ္သာရ ႂကြယ္ဝေစ၍ ဖူေဇဟင္၏ နာမည္ေက်ာ္မႈႏွင့္ ထိခုိက္ႏုိင္စြမ္း တုိးျမႇင့္ေစသည္။ မ်က္ႏွာ အုိးမည္းသုတ္ပြဲသည္ “ယူနန္ အမ်ဳိးသားပြဲေတာ္ အမွတ္တံဆိပ္ ဆယ္ခု”ႏွင့္ “တစ္ႏွစ္တာ ထိခုိင္ႏုိင္စြမ္း အႀကီးဆံုးေသာ ခရီးသြားလာေရး ပြဲေတာ္” ဘြဲ႕ထူးကုိ အေရွ႕အေနာက္ ရရွိခဲ့သည္၊ ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ Guinness World Records ေအာင္ျမင္စြာ တင္ျပခဲ့သည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္