ဒုတိယအႀကိမ္ “လက္ရာေျမာက္မႈ၏ အလွ” ျဒပ္ဝတၳဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ လက္မႈပစၥည္းျပပဲြကုိ က်င္းပ

2019-07-15 14:32 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

169122

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ “တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ကူမင္း” ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားထဲမွ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္း အျဖစ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ “လက္ရာေျမာက္မႈ၏ အလွ” ျဒပ္ဝတၳဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ လက္မႈပစၥည္းျပပဲြကုိ ဇူလုိင္လ ၁၁ရက္မွ ၁၅ရက္အထိ က်င္းပမည္။ ထုိအခါေရာက္လွ်င္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ေလတံခြန္ပံုဆြဲျခင္း၊ ကတ္ေၾကးညႇပ္စကၠဴ အလွပစၥည္း၊ အေရျပားပန္းပု စသည္တုိ႔ကုိ လက္ေတြ႕ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္း၊ လက္ေတြ႕ ျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ ျဒပ္ဝတၳဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၏ ညိႇ႔ႏုိင္စြမ္းကုိ ခံစားႏုိင္မည္။

169123

ဤအႀကိမ္ ျပပြဲ က်င္းပရာတြင္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ငါးတြင္ ကပ္ၿပီး ပံုေဖာ္ျခင္း တင္ဆက္ျပပြဲ (၁၀)ႀကိမ္၊ က်န္းဖားခ်န္ႏွင့္ သူ႔ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ငါးတြင္ ကပ္ၿပီး ပံုေဖာ္ျခင္း လက္ရာမ်ား၊ ငါးတြင္ ကပ္ၿပီး ပံုေဖာ္ျခင္း အေျခအေနမ်ား ပါရွိေသာ မွီအံုး၊ ခြအံုး၊ ေႂကြပန္းကန္ျပား၊ လက္ဆြဲဆိတ္ စသည့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ လက္ရာမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပအဆင့္ ျဒပ္ဝတၳဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ လက္ဆင့္ကမ္းသူ ေကာင္းခ်င့္၏ ကတ္ေၾကးညႇပ္စကၠဴအလွပစၥည္းမ်ား၊ ယူနန္ ရုိးရာ ေလတံခြန္ အခု(၁၅၀)၊ ပံုစံမတူေသာ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ က်န႔္ေဆြ ခရမ္းေရာင္ေျမထည္ အခု(၁၃၀)ေက်ာ္ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ျပသျခင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ျပန္လာသည့္ ေႂကြေဆးေငြထည္ အခု(၆၀)ေက်ာ္ကုိ ၾကည့္ႏုိင္မည္။

168978

ထုိ႔ျပင္၊ “အေရွ႕တုိင္း ဘဝအလွေဗဒ ျပသေရးေဒသ” ထဲတြင္ လက္ေရးလက္သားႏွင့္ ပန္းခ်ီလက္ရာ၊ ေရွးေဟာင္းေစာင္း၊ ယူနန္ပန္းထုိးထည္ စသည့္ ျပပစၥည္းမ်ားျဖင့္ တရုတ္ စာေပပညာသည္မ်ား၏ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေသာ ဘဝကုိ ျပသမည္။ ျပသေရးေဒသ ထဲတြင္ လက္ေရးလက္သားႏွင့္ ပန္းခ်ီလက္ရာ၊ ေရွးေဟာင္းေစာင္း စသည့္ လက္ေတြ႕ေလ့လာျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိမည္။

168979

168981

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္