ယူနန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္စီမံကိန္းသည္ (၃၀)ႏွစ္အတြင္း ပထမအႀကိမ္ တရုတ္ထြက္ၿပီး ျမန္မာကူညီေရး စီမံကိန္းကုိ ေဆာင္ရြက္

2019-07-12 11:51 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ဤႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္တြင္ ယူနန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္စီမံကိန္းသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ- ျမန္မာႏုိင္ငံ မူဆယ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္စီမံကိန္းမွ ေပွ်ာ္ရႊင္မႈအားကစားကြင္းကုိ တည္ေဆာက္ေပး၍ လူထုေကာင္းစားေရးျဖင့္ တရုတ္-ျမန္မာ လူငယ္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္းကုိ တုိးျမႇင့္ေၾကာင္း၊ ၎သည္လည္း ယူနန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္စီမံကိန္းသည္ (၃၀)ႏွစ္အတြင္း ပထမအႀကိမ္ တရုတ္ထြက္သည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေထာက္သည္ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ လူငယ္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မွ သတင္းအရ သိရွိရ ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာကူညီေရး စီမံကိန္းသည္ "ေပါက္ေဖာ္ ေမတၲာေလးနက္ျခင္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေရး လက္ေဆာင္မ်ား"၊ တရုတ္-ျမန္မာ အားကစား ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း၊ တရုတ္-ျမန္မာ လူငယ္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ (၃)ခု ပါ၀င္၍ ေထာက္ပထင္ရွားေသာ တရုတ္ထူးျခားခ်က္မ်ားကုိ ျပသပါသည္။

၎အနက္၊ "ေပါက္ေဖာ္ ေမတၲာေလးနက္ျခင္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေရး လက္ေဆာင္မ်ား"သည္ ျမန္မာ့လူငယ္ အေယာက္(၅၀၀)ကုိ ကူညီ၍ ပစၥည္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူၿပီး စုစည္းထုတ္ေပးပါသည္။ တရုတ္-ျမန္မာ အားကစား ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္းသည္ မူဆယ္ေဒသ မူလတန္းေက်ာင္း၌ ေျမအလြတ္ကုိ ရွာေဖြၿပီး ယူနန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္စီမံကိန္းသည္ ေပွ်ာ္ရႊင္မႈအားကစားကြင္းကုိ တည္ေဆာက္ေပး၍ အားကစား အားျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းကုိ တုိးျမႇင့္ပါသည္။ ျမန္မာ မူဆယ္ျပန္ၾကားေရးဌာနသည္ ျမန္မာ့လူငယ္ အေယာက္ (၅၀)ကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္၍ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္သည့္ ကြင္းျပင္ တင္ျပၿပီး ထူးခြၽန္ေသာ လူငယ္တစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ၿပီးေနာက္ ေဒသခံ က်င္းပသည့္ တရုတ္-ျမန္မာ ေပါက္ေဖာ္ပြဲေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈကုိ ပါ၀င္၍ တရုတ္-ျမန္မာ လူငယ္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းအတတ္ ၿပိဳင္ပြဲ၊ တရုတ္-ျမန္မာ လူငယ္ ေပါက္ေဖာ္ မိတၲာေလးနက္ျခင္း ဓာတ္ပံုျပပြဲ၊ တရုတ္-ျမန္မာ လူငယ္ စာေပအႏုပညာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းႏွင့္ တင္ျပအစီရင္ခံေရး ဖလွယ္ပြဲ စသည္တုိ႔ကုိ က်င္းပ၍ တရုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးသည္ ရွည္ေဝးေသာ ေရွးပေဝသဏီေခတ္မွစ၍ တည္ရွိခဲ့သည္ကုိ က်ယ္ျပန႔္စြာ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္