၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ ယူနန္ ေတာမႈိ ေရာင္းဝယ္ေရးျပပဲြကုိ ဇူလုိင္လ ၂၀ရက္ ယိေမခရုိင္၌ က်င္းပမည္

2019-07-12 17:17 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

169676

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ (ယူနန္) ေတာမႈိ ေရာင္းဝယ္ေရးျပပဲြကုိ ဇူလုိင္လ ၂၀ရက္မွ ၂၄ရက္အထိ ယိေမခရုိင္ လံုခြၽင္ယဥ္ေက်းမႈကြင္းျပင္၌ က်င္းပမည္။ ထုိအခါေရာက္လွ်င္ ေထြျပားစံုလင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အရသာေကာင္းေသာ ယူနန္ေတာမႈိမ်ားသည္ လူမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္မည္။

ဤအႀကိမ္ ေရာင္းဝယ္ေရးျပပြဲကုိ တရုတ္ စားသံုးမႈိအသင္း၊ တရုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သည္မ်ားအသင္းမွ ယူနန္ ကုန္သည္မ်ားအသင္း တုိ႔သည္ ဦးစီးက်င္းပ၍ ယိရွီးၿမိဳ႕ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ယိေမခရုိင္ ျပည္သူ႔အစုိးရ တုိ႔သည္ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္မည္။ ျပေဒသ (၄)ခု၊ ျပခန္းေနရာ အခု(၇၀၀)ကုိ ေထာင္လုိက္မည္၊ ၎အနက္၊ မႈိကုန္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးေဒသတြင္ ျပခန္းေနရာ အခု(၁၇၀)၊ ေတာမႈိ ေရာင္းဝယ္ေရးေဒသတြင္ ျပခန္းေနရာ အခု(၃၂၀)၊ အေသးစား ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးေဒသတြင္ ျပခန္းေနရာ အခု(၁၈၀)၊ အစားအစာ ေရာင္းဝယ္ေရးေဒသတြင္ ျပခန္းေနရာ အခု(၃၀)ကုိ ေထာင္လုိက္မည္။ ျပပြဲသည္ ေထြျပားစံုလင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈလည္း စီစဥ္မည္။

169680

ယိေမခရုိင္သည္ ေတာရုိင္း စားသံုးမႈိ အထြက္မ်ားေသာ ေကာင္းမြန္ေသာ ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခု ရွိသည္။ ဤတြင္ ေတာင္သည္ လွပတင့္တယ္၍ ပထဝီအေနအထားႏွင့္ ေျမျပင္လကၡဏာ အမ်ဳိးမ်ဳိးအစားစားရွိ၍ ရာသီဥတု အေျခအေန ထင္ရွားသည္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးအစားစားရွိေသာ ပထဝီအေနအထားႏွင့္ ေျမျပင္လကၡဏာ၊ ထူးျခားေသာ ရာသီဥတု၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္ တုိ႔သည္ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝေသာ ေတာမႈိ သယံဇာတပစၥည္း မ်ားကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ လ်က္ရွိ္သည္။ အခု၊ စားသံုးေတာမႈိ အမ်ဳိး (၁)ရာေက်ာ္ တူးေဖာ္၍ တစ္ႏွစ္ ဆြတ္ခူးပမာဏ အတန္(၆)ေထာင္ေက်ာ္ ရွိသည္။

ယိေမ ေတာရုိင္း စားသံုးမႈိသည္ အမ်ဳိးမ်ား၊ ဆယ္လီနီယမ္ မ်ားမ်ားရွိ၊ အရသာေကာင္း ေသာေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္သည္၊ အထူးသျဖင့္၊ Thelephora ganbajun Zang၊ Boletus၊ Termite Mushroom၊ Truffe စသည္တုိ႔ျဖင့္ ျပည္နယ္တြင္း ျပည္နယ္ပတြင္ နာမည္ေက်ာ္သည္။ ယိေမခရုိင္သည္ တရုတ္ ေတာရုိင္း စားသံုးမႈိ၏ ဇာတိ၊ ေတာရုိင္း စားသံုးမႈိ အစားအစား၏ ဇာတိ၊ တရုတ္ စာသံုးမႈိအသင္းမွ ေတာရုိင္း စားသံုးမႈိ တီထြင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္း အေျခခံစခန္း၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ထူးျခားေသာ အစားအေသာက္လုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စံျပခရုိင္တုိ႔အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးခံသည္။ ေတာရုိး စားသံုးမႈိမွာ ယိေမသည္ တျခားေနရာႏွင့္ ဖလွယ္သည့္ အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္လာပါၿပီ။

169679

၂၀၀၅ခုႏွစ္ မွစ၍ ယိေမခရုိင္သည္ တရုတ္ (ယူနန္) ေတာမႈိ ေရာင္းဝယ္ေရးျပပဲြ (၁၄)ႀကိမ္ကုိ ဆက္လက္ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ ခဲ့ပါၿပီ၊ ျပည္နယ္တြင္း ျပည္နယ္ပ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား အေယာက္ (၂.၈၃)သန္း ဆြဲေဆာင္လာ၍ ေတာမႈိ ေရာင္းဝယ္ေရး ပမာဏ အတန္(၁.၅၂)ေသာင္း၊ ေရာင္းဝယ္ေရးေငြ အယြမ္(၈၆၀)သန္း ရရွိ၍ ေရာင္းဝယ္ေရးျပပြဲျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး စီမံကိန္း အဖုိး အယြမ္ (၂၉.၅)ဘီလ်ံ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ ခဲ့သည္။

ဤအႀကိမ္ ေရာင္းဝယ္ေရးျပပြဲ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ႂကြယ္ဝေပါမ်ားေစရန္ ယိေမခရုိင္သည္ “က်န္းမာေရး ေရၿမိဳ႕၊ ညိႇ႔ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ မႈိ၏ဇာတိ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ယူနန္ ယိေမ ၿမိဳ႕ျပ ေတာင္တန္းအရပ္ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၁၄ရက္ က်င္းပမည္။ ခရီးစဥ္တစ္ခုလံုး (၁၈.၆)ကီလုိမီတာ ရွည္၍ လူအေယာက္ (၄၆၀) ပါဝင္၍ စုစုေပါင္းဆုေငြ အယြမ္(၅.၉၆)ေသာင္း ရွိမည္။ ၎သည္ ယိေမခရုိင္သည္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ပထမအႀကိမ္ က်င္းပ၍ ဤအႀကိမ္ ေရာင္းဝယ္ေရးျပပြဲ၏ ထူးျခားေသာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုလည္း ျဖစ္မည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္